• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zamość  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Marcin Zamoyski herbu Jelita (ur. ok. 1637 - zm. 1689) – polski magnat, podskarbi wielki koronny od 1685, kasztelan lwowski.

  Zamość (łac. Zamoscia, ukr. Замостя, ros. Замость (Замостье), jid.זאמאשטש) – miasto na prawach powiatu w południowej części województwa lubelskiego, siedziba władz powiatu zamojskiego i gminy Zamość. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "perłą renesansu", "miastem arkad" i "Padwą północy". Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 2. miejsce (64 788 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 r. zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.Zamość to jedno z miast w Polsce, które wyróżnia unikatowy w skali światowej układ architektoniczno-urbanistyczny Starego Miasta, z zespołem budynków powstałych od okresu renesansu po wiek XX. Zabytki na Starym Mieście uzupełniają także nieliczne obiekty położone w pozostałych częściach miasta.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Środowisko naturalne
 • 2.1 Wody
 • 2.2 Klimat
 • 2.3 Przyroda
 • 3 Historia
 • 3.1 Historia Żydów w Zamościu
 • 4 Architektura i urbanistyka
 • 4.1 Układ przestrzenny
 • 4.2 Zabytki
 • 5 Turystyka
 • 5.1 Szlaki turystyczne
 • 6 Kultura i sztuka
 • 6.1 Życie kulturalne
 • 6.2 Obiekty kulturalne
 • 6.3 Lokalne media
 • 7 Wspólnoty wyznaniowe
 • 7.1 Kościół katolicki
 • 7.2 Prawosławie
 • 7.3 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • 7.4 Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
 • 7.5 Ruch zielonoświątkowy
 • 7.6 Świadkowie Jehowy
 • 7.7 Pozostałe
 • 7.8 Cmentarze
 • 8 Administracja i samorząd
 • 8.1 Urzędy i instytucje
 • 8.2 Samorząd
 • 8.3 Dzielnice i osiedla Zamościa
 • 9 Demografia
 • 10 Edukacja
 • 11 Sport
 • 11.1 Kluby sportowe
 • 11.2 Obiekty sportowe
 • 11.3 Zawody sportowe
 • 12 Gospodarka
 • 12.1 Przemysł i usługi
 • 12.2 Gospodarka komunalna
 • 13 Bezpieczeństwo
 • 13.1 Ochrona zdrowia
 • 13.2 Służby mundurowe
 • 13.3 Jednostka wojskowa
 • 14 Transport
 • 14.1 Drogi
 • 14.2 Transport kolejowy
 • 14.3 Transport zbiorowy
 • 14.4 Transport lotniczy
 • 15 Współpraca międzynarodowa
 • 16 Osoby związane z Zamościem
 • 17 Zobacz też
 • 18 Przypisy
 • 19 Bibliografia
 • 20 Linki zewnętrzne
 • Ulica J. Piłsudskiego - jedna z głównych arterii w Zamościu, która jest ulicą jednojezdniową i jedną z najstarszych w mieście.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.

  Położenie[]

  Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski J. Kondrackiego, Zamość leży w obniżeniu Padołu Zamojskiego, w mezoregionie stanowiącym południowy fragment Wyżyny Lubelskiej (makroregion). Na północ i południe od miasta znajdują się tereny o nieco większej wysokości – Działy Grabowieckie i Roztocze.

  Ordynacja Zamojska – jedna z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczypospolitej, powołana na prośbę hetmana wielkiego i kanclerza koronnego Jana Sariusza Zamoyskiego ustawą sejmową z dnia 8 lipca 1589, została zlikwidowana po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej.Twierdza Zamość – fortyfikacje otaczające Zamość zbudowane w latach 1579-1618 na zlecenie Jana Zamoyskiego. Wielokrotnie przebudowywane, w tym najbardziej kompleksowo w latach 20. XIX w. Jedna z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W swojej historii przeszła 5 oblężeń. Pierwszym z nich była obrona przed wojskami kozacko-tatarskimi w czasie powstania Chmielnickiego. Kolejne to oblężenie szwedzkie z 1656 i wojsk Księstwa Warszawskiego, mające na celu odbicie Zamościa z rąk austriackich w 1809 roku. Najdłuższym, trwającym aż 10 miesięcy, było rosyjskie oblężenie w 1813 roku. Po raz ostatni Zamość bronił się w czasie powstania listopadowego, kiedy to jako ostatni punkt oporu uległ Rosjanom. Forteca została zdobyta szturmem tylko raz, przez wojska polskie, w 1809 r. Zlikwidowana została w 1866 roku.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biedronka – sieć sklepów dyskontowych należących do spółki akcyjnej Jeronimo Martins Polska (JMP), której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins.
  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.
  Nieużytek – obszar gruntu, który z powodu naturalnych warunków siedliskowych lub na skutek działalności rolniczej, przemysłowej, leśnej lub innej nie posiada lub utracił wartość użytkową. Do nieużytków zaliczane są bagna, wydmy, tereny o niekorzystnym ukształtowaniu powierzchni, składowiska odpadów oraz grunty zdegradowane przez przemysł. Ich zagospodarowanie rolne, leśne lub inne jest trudne lub bardzo kosztowne ze względu na konieczność wykonywania odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych, melioracyjnych, zalesień itp. Nieużytki dzielą się na trwałe lub przejściowe (tj. takie, których wartość użytkowa utracona została przejściowo).
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  MS Ziemia Zamojska – statek typu masowiec, zbudowany w Argentynie. Armatorem jest PŻM, ale obecnie pływa pod banderą liberyjską. Nazwa statku związana jest z Zamościem – miastem, które sprawuje nad nim patronat oraz jego matką chrzestną, mieszkanką Zamościa (na dziobie ma herb miasta).
  Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.
  Kościół św. Mikołaja w Zamościu – renesansowo-barokowy kościół na Starym Mieście w Zamościu, wzniesiony w XVII wieku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.146 sek.