• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zamglenie

  Przeczytaj także...
  Smog (ang. fog intensified by smoke, mgła wzmocniona przez dym) – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
  Zamglony horyzont.

  Zamgleniezawiesina mikroskopijnych kropelek wody lub zwilżonych cząsteczek higroskopijnych w powietrzu przy powierzchni ziemi, powodująca obniżenie widzialności. Widzialność ocenia się w skali 9-stopniowej.

  Gdy powietrze jest czyste (pozbawione pyłów i kropelek wody), wyraźnie widać obiekty oddalone o kilkadziesiąt kilometrów, a niebo jest wyraźnie niebieskie. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu rozpraszają światło, co ogranicza widoczność poprzez rozmycie szczegółów (konturów). Im zanieczyszczeń jest więcej, tym większe jest rozmycie szczegółów i mniejsza widzialność. Rozproszenie światła powoduje również zmniejszenie kontrastu i nasycenia kolorów, wskutek czego m.in. niebo traci niebieski kolor, stając się szare.

  Mgła – krople wody (lub kryształy lodu) zawieszone w powietrzu. Mgły różnią się od chmur (stratus) tym, że ich dolna podstawa styka się z powierzchnią ziemi, podczas gdy podstawa chmur jest ponad powierzchnią ziemi. Mgła powoduje ograniczenie widzialności poniżej 1 km.Widzialność (met.) – zależny od warunków atmosferycznych zasięg dostrzegania i rozróżniania leżących na poziomie zbliżonym do poziomu, na którym znajduje się obserwator. Pojęcie jest definiowane na podstawie wykładniczego „prawa kontrastów”, a stopień widzialności określa się wzrokowo lub z użyciem przyrządów pomiarowych (rodzaju nefelometrów). Pomiary widzialności pomagają m.in. zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym, w żegludze i lotnictwie (ze spadkiem widzialności rośnie ryzyko kolizji).

  Obniżenie ciśnienia powietrza przy danej temperaturze powoduje zwiększone parowanie wody z kropelek zamglenia, w wyniku czego zmniejsza się zamglenie, a wzrasta widzialność. Jednak spadek ciśnienia spowoduje pogorszenie pogody w najbliższym czasie. Stąd w tradycji wiejskiej funkcjonuje przepowiednia pogody „Dobrze widać góry, będzie padać”.

  Zawiesina - układ niejednorodny, dwufazowy, w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych (faza rozproszona) w drugim ciele (faza rozpraszająca), np. cząstek ciała stałego w gazie lub cząstek cieczy w cieczy. Jeżeli cząstki te są dostatecznie małe, mowa jest o układzie koloidalnym. Gęstość fazy rozproszonej w zawiesinach jest na ogół większa niż gęstość fazy rozpraszającej i z tego powodu rozproszone cząstki fazy stałej mają tendencję do sedymentacji (opadania).
  Słońce prześwitujące przez cienką warstwę mgły w zimowy poranek w Albuquerque, Nowy Meksyk, USA.

  Inaczej niż w przypadku mgły, podczas zamglenia zazwyczaj nie odczuwa się panującej wtedy niskiej temperatury i wysokiej wilgotności powietrza. Kropelki wody w zamgleniu są mniejsze niż w przypadku mgły lub maja mniejszą koncentrację, natomiast widoczność przy powierzchni ziemi jest większa.

  Symbol Mist1.png symbol przewidziany dla zamglenia wraz z natężeniem.

  Ocena skali widzialności[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zmętnienie
 • smog
 • mgła
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dziennik Klimatyczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
  2. Widzialność pozioma * Morska skala widzialności * Obserwacje widzialności poziomej (pol.). W: Materiały dla studentów Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni, kierunek Nawigacja Morska [on-line]. ocean.am.gdynia.pl
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.