• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zambija

  Przeczytaj także...
  Enlil-bani (akad. Enlil-bāni, zapisywane en.lil2-ba-ni, tłum. "Bóg Enlil jest stwórcą") – dziesiąty król z I dynastii z Isin, następca Erra-imitti. Według Sumeryjskiej listy królów. oraz Listy królów Ur i Isin. panować miał przez 24 lata. Jego rządy datowane są na lata ok. 1860-1837 p.n.e. (chronologia średnia).I dynastia z Isin (ok. 2017-1794 p.n.e.) - jedna z królewskich dynastii mezopotamskich, założona w mieście Isin przez Iszbi-Errę, byłego gubernatora Ibbi-Suena, ostatniego króla z III dynastii z Ur. Nowopowstałe królestwo, chociaż terytorialnie mniejsze od królestwa Ur III, przejęło w dużej mierze jego struktury instytucjonalne i podstawy ideologiczne. W początkowej fazie swego istnienia królestwo z Isin odgrywało dominującą rolę w południowej Mezopotamii. Z czasem jednak zaczęło tracić na znaczeniu na rzecz rosnącego w siłę sąsiedniego królestwa ze stolicą w Larsie. Ostatniego niezależnego krola Isin, Damiq-iliszu, pokonał król Larsy Rim-Sin I. Wkrótce potem Isin wchłonięte zostało przez państwo Hammurabiiego z Babilonu.
  Sumeryjska lista królów – dzieło sumeryjskiego piśmiennictwa będące listą władców i dynastii rządzących Sumerem, począwszy od krolów panujących przed potopem, a na I dynastii z Isin kończąc (początek II tys. p.n.e.). Dzieło to ma charakter na wpółlegendarny, dlatego dyskwalifikuje się je jako źródło historyczne i traktowane jest przez badaczy dziejów starożytnej Mezopotamii z dużą dozą ostrożności. Informacje tam zawarte poddawane są ciągłej weryfikacji i konfrontowane z innymi źródłami piśmienniczymi oraz znaleziskami archeologicznymi.
  Mapa południowej Mezopotamii w okresie starobabilońskim (ok. 2000-1595 p.n.e.)

  Zambija (zapisywane Za-am-bi-ia) – jedenasty, słabo znany król z I dynastii z Isin, następca Enlil-bani. Według Sumeryjskiej listy królów oraz Listy królów Ur i Isin panować miał przez 3 lata. Jego rządy datowane są na lata ok. 1836-1834 p.n.e. (chronologia średnia).

  Lista królów Ur i Isin – mezopotamski tekst wymieniający imiona i długość panowania władców należących do III dynastii z Ur i I dynastii z Isin, poczynając od Ur-Nammu (2113-2096 p.n.e.), a kończąc na Damiq-iliszu (1816-1794 p.n.e.).

  Przypisy

  1. „The Sumerian king list (transliteration)” na stronie The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (ETCLS) (wiersz 372)
  2. Za-am-bi-ia mu 3 i3.ak (Sumeryjska lista królów, kopia WB 444, kolumna VIII, wiersz 40); Thorkild Jacobsen, The Sumerian King List, Assyriological Studies 11, Chicago - London 1939, The University of Chicago Press, s. 126-127.
  3. 3 mu Za-<am>-bi-ia (Lista królów Ur i Isin, wiersz 16); A.K. Grayson, Königslisten und Chroniken. B. Akkadisch, w: Reallexikon der Assyriologie, tom VI (Klagesang-Libanon), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1980-83, s. 90.
  4. Marc Van De Mieroop, A History..., s. 282.

  Bibliografia[]

 • Marc Van De Mieroop, A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC, Blackwell Publishing, 2004.
 • Linki zewnętrzne[]

 • lista „nazw rocznych” Zambiji na stronie Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI)
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.