• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zalew klonowski

  Przeczytaj także...
  Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji w Tarnobrzegu – przedsiębiorstwo z siedzibą w Tarnobrzegu, zajmujące się dawniej wydobyciem siarki i jej przetwórstwem. Obecnie będąc w likwidacji prowadzi sprzedaż przetworów siarkowych oraz majątku pozostałego po zakładach wydobywczych i przetwórczych siarki. Nazwa „Siarkopol” pojawia się w nazwach grupy przedsiębiorstw wydobywających i przetwarzających siarkę tarnobrzeską i powiązanych historycznie przez wielokrotne przekształcenia organizacyjne.Studnia – pionowe (czasami skośne) ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony lub kopany, sięgający do poziomu wodonośnego.
  Zalew – zbiornik wodny, dość płytki, utworzony w wyniku trwałego zalania określonego obszaru wodą. Ma dwa podstawowe znaczenia:
  Zalew Klonowski, widok od strony zapory

  Zalew klonowski - sztuczny zbiornik wodny, utworzony na małym strumyku położony w województwie podkarpackim, na terenie gminy Grębów, we wsi Wydrza.

  Zalew powstał w latach 80. XX wieku. Jednym z celów utworzenia zalewu była budowa wału ochronnego, który miał za zadanie chronić nieistniejącą już kopalnię siarki Siarkopol z siedzibą w Jeziórku przed ewentualnym zalaniem. Powstanie zalewu związane było również z pobliskim położeniem studni głębinowych, które doprowadzają wodę do pobliskiej stacji uzdatniania wody w Klonowym. Drugą z funkcji zalewu jest nawadnianie pobliskich stawów rybnych, dlatego też nie brakuje w nim różnego rodzaju ryb z gatunku karpiowatych.

  Grębów – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim, siedziba władz gminy Grębów.Karpiowate (Cyprinidae) – rodzina ryb karpiokształtnych, najliczniejsza w gatunki rodzina kręgowców. Jej przedstawiciele to głównie ryby słodkowodne, często akwariowe. Wiele gatunków ma duże znaczenie gospodarcze. Do karpiowatych zaliczane są m.in. karpie, karasie, amury, płocie i brzanki. Ozdobną formą hodowlaną zyskującą coraz większą popularność jest karp koi.

  W sezonie letnim obiekt pełni również rolę rekreacyjną.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.128 sek.