• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zalew Paczkowski

  Przeczytaj także...
  Nysa Kłodzka (czes. Kladská Nisa, niem. Glatzer Neisse) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego, lewobrzeżny dopływ Odry.Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).
  Elektrownia wodna (fachowo hydroelektrownia przepływowa) – zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną.

  Zalew Paczkowski (Jezioro Paczkowskie) – układ dwóch zbiorników retencyjnych powstały w wyniku zalania spiętrzonymi wodami Nysy Kłodzkiej głównie stawów będących wyrobiskami żwirowni, złożony z dwóch zbiorników, Kozielno i Topola, zlokalizowany jest na granicy województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.

  Zbiornik Kozielno – zbiornik retencyjny powstały w wyniku zalania wielu małych stawów i większych wyrobisk po żwirowni na rzece Nysa Kłodzka, zlokalizowany jest na obszarze gmin Kamieniec Ząbkowicki i Paczków. Jego podstawowa funkcja to ochrona przeciwpowodziowa. Spiętrzanie wody w zbiorniku wykorzystywane jest także do celów energetycznych. Pojemność całkowita zbiornika wynosi 18,4 mln m³, natomiast łączna pojemność zbiornika Kozielno do dyspozycji ochrony przeciwpowodziowej wynosi 7,7 mln m³. Zbiornik wraz z położonym bezpośrednio powyżej niego zbiornikiem Topola, tworzy Jezioro Paczkowskie.Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).

  Podstawową funkcją zbiorników jest ochrona przeciwpowodziowa. Żwirownia w dalszym ciągu funkcjonuje wydobywając żwir z obszaru jeziora. Spiętrzanie wody w zbiorniku wykorzystywane jest także do celów energetycznych, u wylotu każdego z nich znajduje się elektrownia wodna. Pojemność całkowita zbiornika wynosi 42,9 mln m³.

  Zbiornik Topola – zbiornik zaporowy, zbiornik retencyjny wybudowany w latach 1995 - 2003 na rzece Nysa Kłodzka, tuż powyżej miasta Paczków, tama ziemna. Przy maksymalnym piętrzeniu (7,8 m) zbiornik ma powierzchnię 3,4 km² i pojemność 26,5 hm³ .Województwo opolskie – jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o powierzchni 9412 km² jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miało 1 029 894 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Suma danych podanych dla zbiorników Topola i Kozielno: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013, s. 90.
  2. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 83-239-9607-5.
  Zbiornik retencyjny (sztuczne jezioro zaporowe) – sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zazwyczaj powstają one w terenach górskich, gdzie koszt budowy zapory w węższej dolinie jest niższy. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji, wśród których pewne nawet się wykluczają (np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna). Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego, często budowie zapór towarzyszą protesty ekologów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.