• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zalesie - gmina

  Przeczytaj także...
  Zalesie – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Zalesie. Leży na międzynarodowej trasie E30, przy skrzyżowaniu z lokalną drogą do Chotyłowa i Piszczaca.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Gmina Piszczac (dawn. gmina Połoski) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.

  Zalesie (do 1954 gmina Dobryń) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.

  Siedziba gminy to Zalesie.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4559 osób.

  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Gmina Rokitno – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.

  Ochrona przyrody[edytuj kod]

  Na obszarze gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

 • rezerwat przyrody Czapli Stóg - chroni miejsca lęgowe kolonii czapli siwej oraz ostoi wielu ptaków;
 • rezerwat przyrody Dobryń - chroni zespoły o charakterze naturalnym grądu z drzewami pomnikowymi, olsu oraz łęgu olszowo-jesionowego z licznymi gatunkami chronionych i rzadkich roślin.
 • Struktura powierzchni[edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Zalesie ma obszar 147,16 km², w tym:

  Powiat bialski, powiat w województwie lubelskim utworzony w 1999 roku; największy powiat w województwie (obejmuje 11% jego powierzchni) i trzeci co do wielkości w Polsce (po białostockim i olsztyńskim). Jego siedzibą jest miasto Biała Podlaska.Ols (inna nazwa - oles lub olszyna) – las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne.
 • użytki rolne: 61%
 • użytki leśne: 34%
 • Gmina stanowi 5,34% powierzchni powiatu.

  Demografia[edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Zalesie w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Zalesie.png

  Sołectwa[edytuj kod]

  Berezówka, Dereczanka, Dobryń Duży, Dobryń-Kolonia, Dobryń Mały, Horbów, Horbów-Kolonia, Kijowiec, Kijowiec-Kolonia, Kijowiec PGR, Kłoda Duża, Kłoda Mała, Koczukówka, Lachówka Duża, Lachówka Mała, Malowa Góra, Mokrany Nowe, Mokrany Stare, Nowosiółki, Wólka Dobryńska, Zalesie.

  Gmina Terespol (dawn. gmina Kobylany) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Sąsiednie gminy[edytuj kod]

  Biała Podlaska, Piszczac, Rokitno, Terespol

  Przypisy

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Gmina Dobryń (od 1973 gmina Zalesie) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1809-1954 na Lubelszczyźnie. Siedzibą gminy był Dobryń (w latach 1919-39 Zalesie ).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Czapli Stóg – faunistyczny i leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Zalesie, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim.
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Gmina Biała Podlaska to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Czapla siwa (Ardea cinerea) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae). Zasiedla Europę, Azję i Afrykę. W Polsce średnio liczny ptak osiadły.
  Województwo bialskopodlaskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było we wschodniej Polsce. Sąsiadowało z województwami: białostockim, siedleckim, lubelskim, chełmskim oraz do 1991 roku ze Związkiem Radzieckim, a od 1991 r. z niepodległą Białorusią i Ukrainą. W nowym podziale administracyjnym, od 1999 r. ziemie dawnego województwa znalazły się w województwie mazowieckim (powiat łosicki) oraz w lubelskim.

  Reklama