• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zalecane dzienne spożycie

  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.

  Zalecane dzienne spożycie (ZDS) – w dietetyce oznacza ilość składników odżywczych, w tym przede wszystkim witamin i składników mineralnych, które organizm przeciętnej osoby dorosłej potrzebuje przyswoić z pokarmem w ciągu doby.

  Prawidłowe żywienie człowieka polega na całkowitym pokryciu zapotrzebowania organizmu na energię oraz wszystkie składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju życia i zachowania zdrowia. Przez pojęcie "normy żywienia" rozumiemy ilość energii oraz niezbędnych składników odżywczych, wyrażone w przeliczeniu na jedną osobę i jeden dzień, uwzględniając specyficzne dla wyróżnionych grup różnice w zapotrzebowaniu organizmu zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej, a także związane z warunkami bytowymi i trybem życia.

  Wielkości ZDS ustala się na podstawie ustaleń gremiów naukowych na szczeblu władz europejskich lub krajowych. W Europie Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności pracuje nad nowym systemem opartym na rozszerzonym zakresie informacji, opartym na systemie amerykańskim:

 • Estimated Average Requirements (EAR), "przeciętne zapotrzebowanie" zaspokajające potrzeby żywieniowe ponad 50% populacji w danej grupie wiekowej.
 • Recommended Daily Intake (RDI) lub, "zalecane dziennie spożycie" zaspokajające potrzeby ponad 97.5% zdrowej populacji w każdej grupie wiekowej, obu płci. Wartość ta jest szacowana metodami statystycznymi. Jeśli wartość ta nie jest możliwa do estymacji statystycznej określa się jej prawdopodobny poziom jako Adequate Intake (AI).
 • Tolerable upper intake levels (UL), "poziom maksymalny spożycia" który nie powoduje szkodliwych efektów u osób zdrowych, co stwierdzono w badaniach pod kontrolą lekarską.
 • oraz na systemie brytyjskim:

 • Lower Recommended Nutritional Intake (LRNI) - "poziom minimalny spożycia" zapewniający zapotrzebowanie jedynie dla 2,5% populacji.
 • Ustalenia te przybierają postać norm żywieniowych oraz rozporządzeń, a ich celem jest regulowanie rynku żywności w danych krajach pod kątem bezpieczeństwa żywności. ZDS - zalecane dzienne spożycie jest wartością opartą na statystycznych danych z populacji danego kraju czy regionu (np. Unii Europejskiej czy USA) dotyczących 3 podstawowych parametrów: - rozkładu realnego spożycia danego składnika w populacji w zależności od wieku, aktywności fizycznej i płci mieszkańców - stwierdzanych niedoborów składników odżywczych i stanu zdrowotnego danej populacji - ustaleń naukowych co do maksymalnych dopuszczalnych wartości takich składników odżywczych jak np. witaminy i składniki mineralne, które są wiarygodnie uznane za bezpieczne dla osób zdrowych.

  Ponieważ nie jest możliwe obiektywne ustalenie jednej normy dla całej populacji, ustalone wartości mają jedynie charakter odniesienia (wartości referencyjnej) i służą przede wszystkim celom praktycznym np. produkcji żywności czy zbiorowego żywienia spełniających zapotrzebowanie i zalecenia żywieniowe przeciętnej zdrowej dorosłej osoby o prawidłowej wadze i normalnym poziomie aktywności fizycznej.

  Wielkości te jest różnie nazywane i różnie ustalane w różnych krajach oraz zmieniają się wraz z rozwojem wiedzy. M.in. są to:

 • RDA (ang. Recommended Dietary Allowances, zatwierdzono 1944) – zalecane dzienne spożycie - stosowany niegdyś w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; termin ten został zastąpiony przez
 • RDI (ang. Refference Daily Intake, zatwierdzono 1968) - referencyjna (rekomendowana) wartość spożycia opracowana na podstawie RDA. Mało aktualna, ale nadal stosowana w znakowaniu żywności w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na podstawie regulacji FDA (Food and Drug Administration) i Health Canada.
 • DRI (ang Dietary Reference Intake, zatwierdzono 1997) - referencyjna (rekomendowana) wartość spożycia
 • DRV (ang. Dietary Refference Value, w trakcie opracowywania przez EFSA, lipiec 2013)
 • W części Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wielu krajach Unii Europejskiej istnieje ustawowy obowiązek umieszczania informacji na przetworzonych i pakowanych produktach żywnościowych o tym, jaki procent zalecanego dziennego spożycia podstawowych składników żywnościowych jest zawarty w określonej porcji produktu.

  W całej Unii Europejskiej taki wymóg obowiązuje od 13 grudnia 2014 r. na podstawie unijnego Rozporządzenia 1169/2011 o Informacji o Żywności dla Konsumentów (Food Information to Consumers).

  Przypisy

  1. Ball S.: Toksykologia Żywności bez tajemnic. Oficyna Medyk, Warszawa 1998.
  2. www.izz.waw. pl/pl/normy-zwienia/

  Bibliografia[edytuj kod]

 • NORMY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych pod redakcją prof. M. Jarosza, 2008.
 • http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm
 • http://www.eufic.org/article/en/artid/New-nutrition-guidelines-Europe-halfway-there/
 • Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 Text with EEA relevance, OJ L 304, 22.11.2011, p. 18–63 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.