• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakopianka  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gmina Poronin – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.

  Zakopianka — popularna nazwa drogi z Krakowa do Zakopanego, której długość wynosi 102 km. Droga ta z Krakowa do Rabki-Zdroju stanowi fragment drogi krajowej nr 7. Odcinek z Rabki do Zakopanego to droga krajowa nr 47.

  Pogórze Wiśnickie (513.34) – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).

  Aktualnie droga jest dwujezdniowa na odcinku KrakówMyśleniceLubień (42 km) oraz na krótkich odcinkach w okolicach Chabówki (3,5 km) i Nowego Targu (3 km). Odcinek MyśleniceLubień posiada klasę drogi ekspresowej. W sezonie urlopowym, szczególnie w weekendy na drodze tworzą się olbrzymie korki oraz bardzo często zdarzają się wypadki.

  Pogórze Wielickie (513.33) – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby.Rów Skawiński (512.31) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, w południowej części Bramy Krakowskiej. Graniczy od północy z Obniżeniem Cholerzyńskim i Pomostem Krakowskim, od wschodu z Niziną Nadwiślańską od południa z Pogórzem Wielickim a od zachodu z Doliną Górnej Wisły.

  Docelowo droga ma być rozbudowana i zmodernizowana do klasy:

 • drogi ekspresowej na odcinku KrakówChabówka (S7),
 • drogi głównej ruchu przyspieszonego na odcinku Chabówka – Nowy Targ (droga nr 47),
 • drogi głównej na odcinku Nowy TargZakopane (droga nr 47).
 • Od 2011 na Zakopiance funkcjonuje system monitorujący warunki na drodze. Aktualny czas przejazdu danego odcinka Zakopianki można sprawdzić w Internecie, a także na tablicach umieszczonych wzdłuż drogi oraz 23 kanale CB. Przed skrzyżowaniami z drogami stanowiącymi alternatywny dojazd do Zakopanego, umieszczono tablice wyświetlające czas dojazdu obiema trasami, dzięki czemu kierowca może podjąć decyzję o zmianie trasy na mniej obciążoną ruchem. Zakładane przez system trasy alternatywne to:

  Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
 • droga wojewódzka nr 958 na odcinku ChabówkaZakopane
 • droga krajowa nr 49 na odcinku Nowy TargBukowina Tatrzańska, następnie droga wojewódzka nr 960 do Olszówki, skąd dojazd do Zakopanego możliwy jest na dwa sposoby:
 • droga wojewódzka nr 961 do Poronina z powrotem na Zakopiankę, lub
 • dalej drogą wojewódzką nr 960 w kierunku Łysej Polany i dojazd do Zakopanego Drogą Oswalda Balzera
 • Przebieg „zakopianki”[]

  „Zakopianka” zaczyna się umownie na Rondzie Matecznego w Krakowie (Dzielnica XIII Podgórze) jako ul. Wadowicka, która przechodzi w ul. Zakopiańską (główna droga wylotowa z Krakowa na południe), a kończy się na rondzie u zbiegu ulic Kasprowicza, Chramcówki, Nowotarskiej w Zakopanem jako ul. Kasprowicza.

  Kotlina Rabczańska (513.50) – mezoregion w Beskidach Zachodnich, graniczący od północnego wschodu z Beskidem Wyspowym, od północnego zachodu z Beskidem Makowskim, od południowego wschodu z Gorcami, od południa i zachodu z Beskidem Orawsko-Podhalańskim.Poronin – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin, położona 7 km od Zakopanego. Przez miejscowość przechodzi łącząca Kraków z Zakopanem droga krajowa nr 47, będąca częścią zakopianki.

  „Zakopianka” przebiega przez następujące okręgi administracyjne:

 • województwo małopolskie
 • powiaty: krakowski, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański
 • gminy: Kraków, Mogilany, Myślenice, Pcim, Lubień, Jordanów, Rabka, Nowy Targ (gmina wiejska), Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Zakopane
 • Fizycznogeograficzny przebieg „zakopianki”:

 • Brama KrakowskaRów SkawińskiPogórze WielickiePogórze WiśnickieBeskid WyspowyKotlina RabczańskaGorceKotlina Orawsko-NowotarskaPogórze Spisko-GubałowskieRów Podtatrzański
 • Gmina Pcim – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.Droga wojewódzka nr 958 (DW958) - droga wojewódzka o długości 50,7 km w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, łącząca Chabówkę z Zakopanem.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Weekend (ang. week – tydzień + end – koniec, całość słowa znaczy koniec tygodnia ) – potoczne określenie dwóch dni wolnych od pracy (soboty i niedzieli), które kończą tydzień.
  Lubień – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Lubień. Miejscowość jest siedzibą gminy Lubień. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim.
  Olszówka - część wsi Bukowina Tatrzańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska.
  Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.
  Bukowina Tatrzańska – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska.
  Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.