• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaklików - gmina

  Przeczytaj także...
  Lasy Janowskie – wielki obszar leśny położony w północnej części Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu województw: lubelskiego i podkarpackiego. Stanowi zachodnią część kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Lasy Janowskie rozciągają się od okolic Borowa nad Wisłą do okolic Biłgoraja, gdzie graniczą z właściwą Puszczą Solską. Położone na Równinie Biłgorajskiej, ciągną się szerokim pasem, równoległym do Doliny Sanu na południu i Wzniesień Urzędowskich na północy. Największymi miastami regionu są Biłgoraj i Janów Lubelski.Zdziechowice Pierwsze - wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików, nad rzeką Karasiówką, na trasie Kraśnik - Stalowa Wola, 65 km na południe od Lublina.
  Łysaków-Kolonia – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików.

  Zaklików (dawniej gmina Zdziechowice) – gmina miejsko-wiejska (od 1 stycznia 2014 r.) w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Siedziba gminy to Zaklików.

  Według danych z 30 czerwca 2014 gminę zamieszkiwało 8695 osób.

  Kruszyna – śródleśny przysiółek w Polsce położony w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików na obszarze kompleksu Lasów Janowskich. Przysiółek jest częścią sołectwa Goliszowiec.Gmina Pysznica – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Położenie geograficzne[]

  Gmina leży na południowo-zachodnim skraju Wyżyny Lubelskiej (mezoregion Wzniesienia Urzędowskie) i w zachodniej części Równiny Biłgorajskiej, będącej północną częścią Kotliny Sandomierskiej. Ponad połowę obszaru gminy pokrywają bory sosnowe będące częścią większych kompleksów Lasów Lipskich i Janowskich. Obszar gminy przecina, płynąca ze wschodu na zachód, rzeka Sanna.

  Łążek (Łążek Zaklikowski) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików. Przez wieś przechodzi rzeka Sanna prawy dopływ Wisły.Gmina Potok Wielki (do 1954 gmina Potok) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Zaklików ma obszar 202,15 km², w tym:

 • użytki rolne: 26%
 • użytki leśne: 62%
 • Gmina stanowi 24,27% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2014):

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Zaklików w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Zaklikow.png

  Miejscowości w gminie[]

  Od 8 marca 1990 gmina Zaklików funkcjonuje jako jednostka samorządu terytorialnego. W jej składzie są następujące miejscowości:

  Gmina Zdziechowice (następnie gmina Zaklików) – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni lubelskiej. Siedzibą władz gminy były Zdziechowice.Województwo tarnobrzeskie – województwo istniejące w latach 1975-1998. Zostało utworzone z północnej części dawnego województwa rzeszowskiego, południowo-wschodniej części dawnego województwa kieleckiego i południowo-zachodniej części dawnego województwa lubelskiego.

  Obszar gminy wynosi 20 215 ha, w tym

  Wyżyna Lubelska (343.1) – makroregion geograficzny w południowo-wschodniej części Polski, rozciągający się pomiędzy doliną Wisły na zachodzie i Bugu na wschodzie. Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu wał Roztocza. Obejmuje powierzchnię około 7000 km², a jej wysokość dochodzi do 311 m n.p.m. (Działy Grabowieckie). Prawie cały obszar wyżyny leży na terenie województwa lubelskiego, jedynie małe fragmenty Małopolskiego Przełomu Wisły i Wzniesień Urzędowskich wykraczają na tereny województw sąsiednich.Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).
 • 12 587 ha lasów
 • 488 ha wód (w tym wody płynące 50 ha, stawy i zalewy 368 ha)
 • Obiekty sakralne[]

 • Kościoły i kaplice rzymskokatolickie:
 • Kościół pw. Świętej Trójcy w Zaklikowie, kościół pw. św. Anny w Zaklikowie, kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lipie.
 • Kaplice w Karkówce, Antoniówce i w Irenie w Domu Opieki Społecznej.
 • Zgromadzenia zakonne: Zgromadzenie Sióstr św. Józefa na Radnej Górze (ciekawe miejsce pod względem turystycznym).
 • Kościół polskokatolicki pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (parafialny) w Lipie
 • Sąsiednie gminy[]

  Gościeradów, Potok Wielki, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Trzydnik Duży

  Zaklików – wieś (od 1 stycznia 2014 miasto) w Polsce na Równinie Biłgorajskiej, położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików. Miejscowość lokowana w XVI wieku jako miasto, do dziś zachowała małomiasteczkowy układ urbanistyczny z rynkiem w centrum i siecią prostopadle ułożonych uliczek.Antoniówka – kolonia w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików w pobliżu linii kolejowej Stalowa Wola Rozwadów-Kraśnik.

  Miasta partnerskie[]

 • Truskawiec Ukraina (od 2007)
 • Przypisy

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 869)
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2015-04-11].
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  4. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r. (pol.). GUS. [dostęp 2015-04-11].
  5. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zaklikow, w oparciu o dane GUS.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Goliszowiec – osada leśna w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików na południowym skraju kompleksu Lasów Janowskich.Gielnia – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików. Mieszka i żyje tutaj około lub niewiele ponad 150 mieszkańców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zdziechowice Drugie – przysiółek w Polsce położony w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików.
  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.
  Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lipie – parafia Kościoła Polskokatolickiego w RP, położona w dekanacie zamojskim diecezji warszawskiej.
  Gmina Radomyśl nad Sanem (1934-35 gmina Antoniów; 1973-2001 gmina Radomyśl) – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Zdziechowice Drugie – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików.
  Wzniesienia Urzędowskie (343.15) - mezoregion fizycznogeograficzny, pasmo wzniesień (wys. do 270 m. n.p.m.) ciągnące się mniej więcej na linii północny zachód-południowy wschód, położone w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie, a szczególnie charakterystyczną cechą są wąwozy lessowe. Wzniesienia Urzędowskie malowniczo przecina rzeka Wyżnica.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.