• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakład przyrodoleczniczy "Wojciech" w Lądku-Zdroju

  Przeczytaj także...
  Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Borowina – peloid, rodzaj torfu o dużym stopniu przetworzenia przez bakterie humifikujące. Stosowana jest w leczeniu chorób reumatycznych, schorzeń ginekologicznych i niektórych chorób narządów wewnętrznych. Kąpiele borowinowe i inne zabiegi z użyciem borowiny są powszechnie stosowane w Polsce.
  Kopuła – sklepienie o kształcie czaszy, półkoliste, półeliptyczne, ostrołukowe lub cebulaste, oparte na murze lub bębnie budowane nad pomieszczeniami o planie kolistym, eliptycznym albo wielobocznym za pośrednictwem pendentywów lub tromp.
  Wnętrze

  Zakład przyrodoleczniczy "Wojciech" w Lądku-Zdroju – budowla wzniesiona w roku 1680, a w latach 1878-1880 przebudowana w stylu neobarokowym. Jest to najokazalszy i najstarszy obiekt balneologiczny w uzdrowisku.

  Historia[]

  Budowla została wzniesiona w latach 1678-1680, pierwotnie nazwano ją "Marienbad". Wzorem dla budowniczych była łaźnia turecka w Budzie". W latach 1878-1880 obiekt został przebudowany w stylu barokowym. Od roku 1974 do 1998. budowla była wielokrotnie restaurowana i remontowana.
  Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 22 grudnia 1971 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

  Władysław Gomułka, ps. Wiesław, Feliks Duniak, (ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich, zm. 1 września 1982 w Konstancinie) – polski polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.Balneologia (z łac.: balneum - łaźnia, z gr.: lógos - słowo, nauka) – jedna z najstarszych dziedzin medycyny uzdrowiskowej zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych i borowin oraz zastosowaniem ich w lecznictwie, zwłaszcza terapii chorób przewlekłych.

  Architektura[]

  Zakład to obiekt dwukondygnacyjny, wzniesiony na planie koła i posiadający cztery ryzality wejściowe. Ryzality są akcentowane frontonami, przerwanymi portykami wgłębnymi lub arkadowymi podcieniami. Wszystkie elewacje posiadają bogate podziały pilastrami. Wnętrze jest nakryte centralną kopułą, zwieńczoną wysoką latarnią z parami kolumn, które podtrzymują mniejszą kopułę z lukarnami. Wnętrze utrzymane jest w stylu łaźni tureckiej. Wewnątrz budynku znajduje się źródło „Wojciech”, zasilające także basen. Na parterze obiektu odbywają się fizykoterapie oparte na wodzie mineralnej takie jak kąpiele perełkowe, natryski, wirówki i inne zabiegi balneologicznych, również z wykorzystaniem borowiny. Na piętrze budynku urządzona jest pijalnia wód mineralnych i hotel z 47 miejscami noclegowymi w 23 pokojach.

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) – stowarzyszenie powstałe z połączenia w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące turystów i krajoznawców. Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.Latarnia – cylinder umieszczony na górnym pierścieniu kopuły z otworami doświetlającymi pomieszczenie przekryte kopułą. Latarnia zazwyczaj przykrywana była hełmem. Rozwiązanie często stosowane w renesansie i baroku. W Polsce ze znanych kopuł z latarnią należy wymienić przykrycie Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

  Ciekawostki[]

  Jednym z najznamienitszych gości zakładu był król pruski Fryderyk II, który od 5 do 24 sierpnia 1765 roku leczył się tam, biorąc kąpiele w wodzie ze źródła. Poza nim w "Wojciechu" bywało wiele innych znanych osób, między innymi: książę Antoni Henryk Radziwiłł, prezydent USA John Quincy Adams, Oskar Kolberg, Iwan Turgieniew, Józef Cyrankiewicz i Władysław Gomułka.

  John Quincy Adams (ur. 11 lipca 1767 w Braintree, Massachusetts, zm. 23 lutego 1848 w Waszyngtonie) – amerykański prawnik, dyplomata i polityk; ambasador do kilku krajów europejskich, senator, sekretarz stanu, szósty prezydent USA (1825-1829), a także członek Izby Reprezentantów USA.Iwan Siergiejewicz Turgieniew (ros.: Иван Сергеевич Тургенев; ur. 28 października/9 listopada 1818 w Orle, Rosja, zm. 22 sierpnia/3 września 1883 w Bougival koło Paryża, Francja) – pisarz rosyjski, jeden z głównych przedstawicieli rosyjskiego realizmu krytycznego.

  Galeria[]

 • 2014 Lądek-Zdrój, park zdrojowy 01.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, park zdrojowy 02.JPG
 • 2014 Zakład przyrodoleczniczy Wojciech w Lądku Zdroju.jpg
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 02.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 03.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 08.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 07.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 09.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 13.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 14.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 18.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 22.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 23.JPG
 • 2014 Lądek-Zdrój, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech 24.JPG
 • Przypisy

  1. Józef Pilch: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2005, s. 178. ISBN 83-213-4366-X.
  2. Wratislaviae Amici. [dostęp 2014-05-01].
  3. Rejestr zabytków nieruchomych woj. dolnośląskiego. Narodowy Instytut Dziedzictwa. [dostęp 2013-12-01].
  4. Marek Staffa: Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 16. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1993, s. 175. ISBN 83-85773-06-1.
  5. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.. [dostęp 2014-05-01].
  6. Marek Perzyński: Lądek Zdrój. Wrocław: Wrocławski Dom Wydawniczy, 2005, s. 34. ISBN 83-921271-0-2.

  Bibliografia[]

 • Józef Pilch, "Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska", Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2005, ISBN 83-213-4366-X.
 • Marek Staffa (redakcja), "Słownik geografii turystycznej Sudetów", tom 16, Warszawa, Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1993, ISBN 83-7005-341-6.
 • Marek Perzyński, "Lądek Zdrój", Wrocław: Wrocławski Dom Wydawniczy, 2005, ISBN 83-921271-0-2.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Dawne i współczesne zdjęcia zakładu przyrodoleczniczego "Wojciech" na stronie Wratislaviae Amici"
 • Dawne i współczesne zdjęcia zakładu przyrodoleczniczego "Wojciech" na stronie "Polska na fotografii"
 • Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.Lukarna, gibel – pionowe okienko na dachu doświetlające poddasze. Pojawiło się w architekturze gotyku we Francji. W okresie baroku najbardziej ozdobne, od XIX wieku stopniowo pozbawiane detali architektonicznych, stosowane do dziś, zachowało swoją praktyczną rolę.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Cyrankiewicz (ur. 23 kwietnia 1911 w Tarnowie, zm. 20 stycznia 1989 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i komunistyczny, członek władz PPS i PZPR, pięciokrotny premier RP i PRL w latach 1947–1952 i 1954–1970 (funkcję tę sprawował najdłużej w historii Polski), przewodniczący Rady Państwa. Z zawodu dziennikarz.
  Słownik geografii turystycznej Sudetów – słownik opisujący wszystkie miejscowości i obiekty fizjograficzne położone na terenie polskich Sudetów. Ukazywał się w latach 1989-2008. Redaktorem pracy był Marek Staffa. Zespół autorski tworzyli: Marek Staffa, Krzysztof R. Mazurski, Janusz Czerwiński. Przy niektórych tomach współpracowali także Julian Janczak, Grzegorz Pisarski, Czesław Zając i Jacek Potocki.
  Portyk (łac. porticus) – część budynku na planie prostokąta z jednym lub kilkoma rzędami kolumn, które wspierają dach, otwarta co najmniej z jednej strony, najczęściej jedno- lub dwukondygnacyjna.
  Neobarok – nurt w architekturze historyzmu, nawiązujący formalnie do baroku, szczególnie w dekoracji elewacji, rozpowszechniony w końcu XIX wieku (od 1880).
  Fronton, przyczółek – w architekturze klasycznej niski trójkątny szczyt nad portykiem, który ograniczały krawędzie boczne dachu dwuspadowego. Wewnętrzne pole frontonu, gładkie lub wypełnione dekoracją rzeźbiarską, nosi nazwę tympanonu.
  Podcień, podsienie – pomieszczenia w dolnej części budynków, otwarte na zewnątrz, ograniczone słupkami lub filarami wzdłuż lica muru, nieprzekraczające dwóch kondygnacji. Podcienia stosuje się ze względu na przestrzenne ukształtowanie budowli oraz ze względów użytkowych.
  Henryk Oskar Kolberg (ur. 22 lutego 1814 w Przysusze, zm. 3 czerwca 1890 w Krakowie) – polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.