• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakład Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Kazimierz Chodynicki (ur. 31 marca 1890 w Warszawie, zm. 14 maja 1942 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Poznańskiego.Henryk Łowmiański (ur. 22 sierpnia 1898 w Daugadzie k. Wiłkomierza, zm. 4 września 1984 w Poznaniu) – polski historyk, mediewista, autor m.in. monumentalnych Początków Polski (w sześciu tomach, tom VI wydano już po śmierci autora).

  Zakład Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - jeden z pięciu zakładów tworzących Instytut Wschodni UAM (od 1 września 2008 roku). Dawniej zakład był częścią Instytutu Historii UAM.

  Spis treści

 • 1 Poczet kierowników
 • 2 Historia zakładu
 • 2.1 Geneza
 • 2.2 Okres powojenny
 • 2.3 Okres po 1989 r.
 • 3 Pracownicy zakładu
 • Jerzy Stanisław Ochmański (ur. 4 grudnia 1933 w Rudniku nad Sanem, zm. 15 czerwca 1996 w Poznaniu) – historyk, lituanista, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz historii Rosji, badacz życiorysu Feliksa Dzierżyńskiego, uczeń Henryka Łowmiańskiego, od 1955 pracownik Instytutu Historii UAM (od 1965 docent, a od 1970 profesor), w latach 1969-1972 dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, 1972-1975 wicedyrektor Instytutu Historii, od 1968 kierownik Zakładu Historii Narodów ZSRR (od 1990 Zakładu Historii Europy Wschodniej). Od 1989 r. współzałożyciel i pierwszy prezes Fundacji Historycznej im. Profesora Henryka Łowmiańskiego.Artur Kijas (ur. 7 września 1940 w Częstochowie) – polski historyk, zajmujący się dziejami wschodniej słowiańszczyzny w okresie kształtowania się państwowości kijowskiej, dziejami społeczno-politycznymi i kulturą Rusi, stosunkami polsko-ruskimi i polsko-rosyjskimi od czasów najdawniejszych do 1917 i historią ZSRR. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Od 1 stycznia 2011 r. emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Leon Ignacy Białkowski (ur. 1 lutego 1885 w Pasynkach na Podolu, zm. 22 stycznia 1952 w Lublinie) – polski historyk, archiwista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IH UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 5 instytutów tworzących Wydział Historyczny UAM. Dzieli się na 16 zakładów i 3 pracownie naukowe oraz dwie techniczne. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i aspektach. Instytut oprócz „klasycznej” historii oferuje także studia z archiwistyki, kultury politycznej, socjoekonomiki, historii wojskowości, mediewistyki oraz studia w ramach specjalności nauczycielskiej. Aktualnie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym podejmuje je ponad 1300 studentów. Instytut wydaje własne czasopisma oraz posiada też własne wydawnictwo naukowe. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową z ok. 134 tys. woluminów wydawnictw zwartych i 40 tys. woluminów czasopism. Przy Instytucie Historii działają dwie ekspedycje archeologiczne (EA Łekno i EA Novae). Siedzibą Instytutu jest gmach Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78.
  Józef Morzy (ur. 10 sierpnia 1921 w Łopuszu (powiat Bielsk Podlaski) na Grodzieńszczyznie - zm. 16 października 2011 w Poznaniu) – historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Dariusz Grzegorz Matelski (ur. 18 stycznia 1963 w Poznaniu) – polski historyk i archiwista, doktor habilitowany nauk humanistycznych.
  Stanisław Jerzy Alexandrowicz (ur. 5 kwietnia 1931 w Wilnie) – polski historyk, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej XIV-XIX w. oraz historii kartografii.
  Grzegorz Błaszczyk (ur. 19 września 1953 w Poznaniu) – historyk, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i historii Litwy. W latach 1979–2009 był pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii UAM (Zakład Historii Europy Wschodniej) w Poznaniu (przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego). Od 1 września 2009 r. jest profesorem zwyczajnym na UAM, w tym samym dniu przeniósł się wraz ze swoim zakładem z Instytutu Historii do Instytutu Wschodniego UAM.
  Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IW UAM) - interdyscyplinarna jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny UAM. Instytut powstał w 1991. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i organizuje studia z dziedziny wschodoznawstwa. Instytut wydaje publikacje naukowe, w tym czasopismo Sprawy Wschodnie.

  Reklama