• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakład - prawo gospodarcze

  Przeczytaj także...
  Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Oddział przedsiębiorstwa – zgodnie z definicja legalną zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jest to:

  Zakład – funkcjonalnie odrębna jednostka, stanowiąca część przedsiębiorstwa (zwanego przedsiębiorstwem macierzystym).

  Istnieją różne terminy na określanie zakładów przedsiębiorstw (jednak pojęcia te, mogą mieć zupełnie inne znaczenie nadawane im na potrzeby jakiejś części prawa), są to np.:

 • filia (np. banków),
 • oddział przedsiębiorstwa,
 • ośrodek zamiejscowy (np. uczelni),
 • agenda.
 • Jednostka gospodarcza działająca w strukturze kilku zakładów, określana jest jako przedsiębiorstwo wielozakładowe.

  Zakład – terytorialnie wyodrębniona, zorganizowana część przedsiębiorstwa, prowadząca działalność techniczno-produkcyjną.Agenda (łac.) - zakład przedsiębiorstwa lub urzędu. Agenda jest wyodrębniona w strukturze jednostki macierzystej, jednak jej działanie podlega nadzorowi i kontroli organów zwierzchnich wobec niej, w przedsiębiorstwie czy urzędzie.

  W międzynarodowym prawie podatkowym[]

  W międzynarodowym prawie podatkowym pojęcie zakład, oznacza funkcjonalnie odrębną jednostkę położoną w innym państwie niż przedsiębiorstwo macierzyste. W tym rozumieniu, dla celów podatkowych zakład traktowany jest jako odrębne przedsiębiorstwo. Zatem posiada on kapitał zakładowy, odrębne aktywa i osobno od przedsiębiorstwa macierzystego ponosi ponosi koszty i ryzyko. Zakład i przedsiębiorstwo macierzyste traktowane są jako niezależne, lecz powiązane kapitałowo przedsiębiorstwa.

  Filia (łac. córka) – zakład przedsiębiorstwa (np. uczelni, urzędu, banku itp.), mający najczęściej swoją lokalizację poza miejscem funkcjonowania głównej, nadrzędnej jednostki.Przedsiębiorstwo – w polskim prawie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Określenie zakład obejmuje w szczególności:

 • siedzibę zarządu,
 • filię,
 • biuro,
 • zakład fabryczny,
 • warsztat,
 • kopalnię,
 • źródło ropy naftowej lub gazu,
 • kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.
 • W ekonomii[]

  W ekonomii termin „zakład” ma nieco odmienne znaczenie.

  Zobacz też[]

 • Oddział przedsiębiorstwa
 • Przypisy

  1. dr hab. prof. UW Hanna Litwińczuk: Jak należy prawidłowo rozliczać zakład (pol.). Gazeta Prawna, 2007-07-12. [dostęp 2008-11-07].
  2. dr Janusz Fiszer: Jak rozumieć pojęcie zakładu zawarte w umowach podatkowych (pol.). Gazeta Prawna, 2008-01-07. [dostęp 2008-11-07].
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.