• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zagożdżonka

  Przeczytaj także...
  Brzeźniczka – struga, lewy dopływ Zagożdżonki. Długość strumienia wynosi 4,5 km. Wypływa z bagien uroczyska Mokry Wierch. Płynie na wschód przez Puszczę Kozienicką, przecinając drogę z Pionek do Augustowa. Dalej płynie dość głębokim wąwozem porośniętym bogatym runem i starodrzewiem. Na swojej drodze tworzy liczne zakola. Na terenie rezerwatu leśnego Brzeźniczka, poniżej leśniczówki Krasna Dąbrowa, wpada do Zagożdżonki. W górnym biegu często wysycha.Śmietanki – wieś sołecka w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Kozienice, położona kilka kilometrów na południe od Kozienic na obrzeżu Puszczy Kozienickiej, po obu stronach dawnej doliny Zagożdżonki (według mapy z 1907 nad Zagożdżonką), której koryto wykorzystywane jest obecnie przez rzekę Krypiankę, lewy dopływ Łachy.
  Cudów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Kozienice. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Przewóz.

  Zagożdżonkarzeka, lewy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 39,9 km, a powierzchnia dorzecza 568,5 km². Wypływa pod wsią Czarna i płynie przez Puszczę Kozienicką, miasta: Pionki i Kozienice do ujścia w Świerżach Górnych. Nazwa wzięła się od osady młynarskiej Zagożdżon. Już w średniowieczu Zagożdżonka wykorzystywana była jako źródło energii. Znajdowały się tu liczne młyny i tartaki. Jeszcze w pierwszych latach powojennych pracowało na niej kilkanaście młynów. Energia spadku jej wód napędzała hamernię. W tym celu około 1781 roku przekopano kanał z Kociołek do Kozienic i zmieniono jej bieg (pierwotnie rzeka płynęłą od Kociołek przez Śmietanki do Janikowa. Pozostałością jej starego koryta jest zabagniona dolinka, ciągnąca się od młyna w Kociołkach do młyna w Śmietankach.

  Puszcza Kozienicka – kompleks leśny w środkowej Polsce, położony na obszarach Równiny Kozienickiej, pomiędzy Radomiem i Wisłą, na granicy powiatów kozienickiego i radomskiego (województwo mazowieckie). Część pradawnej Puszczy Radomskiej. Od XVI w. nazywano ją powszechnie, ze względu na rolę jaką odgrywała wtedy położona w jej środku Jedlnia – Puszczą Jedleńską. Obecna nazwa utrwaliła się dopiero od połowy XIX wieku.Kuźnica lub hamernia albo młotownia – dawny typ zakładu - manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym. Kuźnice (hamernie), stosowano także do nadawania odpowiedniego kształtu półproduktom i gotowym wyrobom metalowym, najczęściej żelaznym ale także z miedzi, mosiądzu, itp. Sama kuźnica była symbolem postępu stąd takie nazwy jak np. Kuźnica Kołłątajowska.

  Na terenie Kozienic znajdują się dwa zbiorniki retencyjne: Hamernia o powierzchni 4,0 ha i pojemności ok. 20 tys. m³ oraz tzw. Stary Młyn o powierzchni 1,2 ha i pojemności ok. 14 tys. m³.

  Zagożdżonka w Puszczy Kozienickiej (Królewskie Źródła)
  Rozlewisko Zagożdżonki, Puszcza Kozienicka (Królewskie Źródła)

  W 2004 roku prowadzone były badania monitoringowe rzeki Zagożdżonka w trzech punktach: Kociołki, Cudów i Nowa Wieś. Badania te wykazały, iż badany odcinek rzeki charakteryzował się IV klasą (niezadowalającą) czystości. Parametrami determinującymi jakość wody rzeki w m. Kociołki były: barwa, substancje organiczne, związki biogenne, selen i stan sanitarny. Nieco korzystniejszą sytuację zaobserwowano w punktach zlokalizowanych w m. Cudów (9,7 km) oraz przy ujściu do Wisły (4,0 km). Mimo iż na tym odcinku Zagożdżonka prowadziła wody również o IV klasie czystości, to jednak ilość wskaźników zakwalifikowanych do klasy IV i V uległa zdecydowanemu zmniejszeniu.

  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.Kanał Gniewoszowsko-Kozienicki – sztucznie utworzony ciek wodny w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, prawy dopływ Zagożdżonki.

  Atrakcją przyrodniczą tej rzeki jest m.in. bóbr europejski. W 1224 roku Leszek Biały przyznał biskupowi Iwonowi prawo łowienia bobrów na rzece Czarnej (Zagożdżonka). Na skutek polowań i zmiany środowiska bóbr wyginął na terenie Puszczy Kozienickiej pod koniec XVIII wieku. W dniu 24 listopada 1991 roku bobry zostały sprowadzone ponownie (reintrodukowane) na teren Puszczy Kozienickiej i objętej ochroną. Bobry zaaklimatyzowały się i znajdując dogodne warunki do rozrodu sukcesywnie zasiedliły około 15 kilometrowy odcinek rzeki.

  Bóbr europejski, bóbr zwyczajny, bóbr rzeczny, bóbr wschodni (Castor fiber) – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Uważa się go za największego gryzonia Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  Dopływy:

 • lewobrzeżne: Czarna, Pianka, Żurawnik, Brzeźniczka;
 • prawobrzeżne: Mirenka (Mireń), Trupień, Studzionek, Łacha ( brak zgodności czy Zagożdżonka wpada do Łachy, czy Łacha do Zagożdżonki), Kanał Gniewoszowsko – Kozienicki
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • rzeki Polski • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pionki (do 1932 Zagożdżon) – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim. Siedziba wiejskiej gminy Pionki. Pionki są położone nad rzeką Zagożdżonką, na Nizinie Środkowomazowieckiej, historycznie w Małopolsce.
  Kozienice – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim. Siedziba władz powiatu i miejsko-wiejskiej gminy Kozienice. Położone nad rzeką Zagożdżonką, na Nizinie Środkowomazowieckiej, historycznie w Małopolsce.
  Świerże Górne – osada około 1800 mieszkańców w Polsce położona u ujścia Zagożdżonki do Wisły w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Kozienice.
  Leszek Biały (ur. zap. w 1184 lub 1185, zm. 24 listopada 1227 w Marcinkowie k. Gąsawy) – książę krakowski w latach 1194-1198, 1199, 1206-1210 i 1211-1227, książę mazowiecki 1194-1200, książę kujawski 1199-1200 z dynastii Piastów.
  Łacha - prawy dopływ Zagożdżonki, wypływa z okolic Sieciechowa i łączy się z Zagożdżonką pod Cudowem, 2 km na północ od Kozienic. Dawniej nazywana była również Brzeźnicą. Jest to dawne starorzecze Wisły, do którego uchodzi wiele małych rzeczek (m.in. Krypianka), będących dawnymi dopływami Wisły. Posiada niewielki spadek i jest silnie zarośnięta. Spotyka się nad nią wiele rzadkich ptaków wodnych m.in. dziwonie, podróżniczki i remizy. Woda w rzece jest stosunkowo czysta, co czyni z niej raj dla wędkarzy.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.