• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zagłada Żydów. Studia i Materiały

  Przeczytaj także...
  Holocaust Studies and materials - anglojęzyczna mutacja rocznika naukowego powstającego w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Prezentuje wybory najciekawszych artykułów opublikowanych w ciągu trzech w polskiej edycji rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji.Barbara Teresa Engelking (ur. 22 kwietnia 1962 w Warszawie) – polska psycholog i socjolog. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego, okupacyjnej Warszawy i zagłady Żydów. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami Holocaustu. Prowadzi bazę danych getta warszawskiego. Jest profesorem i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
  Dariusz Libionka (ur. 1963) – polski historyk, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny w Instytucjie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały - pismo naukowe powstałe w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. Od roku 2008 pismo posiada edycję anglojęzyczną zatytułowaną Holocaust Studies and Materials publikowaną co trzy lata z wyborem najciekawszych artykułów z wydania polskiego.

  Jan Grabowski (ur. 1962) – polski historyk, specjalizujący się w badaniach nad Holocaustem, profesor na Uniwersytecie Ottawy, pracownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.Centrum Badań nad Zagładą Żydów (formalnie "Zespół Badań nad Zagładą Żydów") – jednostka naukowo-badawcza przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, powstała w 2003 roku.

  W skład redakcji wchodzą: Dariusz Libionka (red. nacz.), Barbara Engelking, Jacek Leociak, Jan Grabowski, Alina Skibińska, Jakub Petelewicz (sekretarz redakcji). Współpraca redakcyjna: Agnieszka Haska, Marta Janczewska. Sekretariat redakcji: Justyna Majewska

  Jacek Witold Leociak (ur. 1957 w Warszawie) – polski literaturoznawca, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

  Układ czasopisma[]

 • Studia
 • Sylwetki
 • Materiały
 • Wywiady
 • Małe Formy
 • Z warsztatów badawczych
 • Punkty widzenia
 • Omówienia, recenzje, przeglądy, noty o książkach
 • Omówienia zagraniczne
 • Omówienia wydawnictw ciągłych
 • Wydarzenia
 • Curiosa
 • Listy do redakcji
 • Adres redakcji[]

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały ul. Nowy Świat 72 pok. 120 00-330 Warszawa Strona internetowa pisma

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa pisma
 • wydanie sieciowe dostępne on-line
 • Strona internetowa Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.