• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zachowanie prawne

  Przeczytaj także...
  Zdarzenie prawne – zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Powstanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego są określane jako skutki prawne. Zdarzeniem prawnym jest każde zdarzenie, które wywołuje skutki prawne - zależne lub nie zależne od ludzkiej woli. Zdarzenia zależne od woli człowieka nazywane są działaniami (np. zawarcie związku małżeńskiego, zawarcie umowy o pracę). Zdarzenia prawne niezależne od ludzkiej woli jak np. śmierć, czy zdarzenia wynikające z działania sił przyrody, występują rzadziej niż działania zależne od ludzkiej woli.Czynność prawna – czynność konwencjonalna (skonstruowana przez normę prawną) podmiotu prawa cywilnego, zawierająca treść określającą konsekwencje prawne zdarzenia prawnego. Jest to całość zdarzenia prawnego, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli.
  Skutek prawny, konsekwencja prawna – następstwo określonych przepisami prawa okoliczności polegające na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu stosunku prawnego. Skutek prawny determinuje sankcja prawna.

  Zachowanie prawnefakt prawny, który jest zależny od woli podmiotu. Zachowania prawne dzieli się na działania (zachowania aktywne) i zaniechania (brak działania w sytuacji, gdy prawo wymaga aktywności). Można je również podzielić na zachowania zgodne z prawem i niezgodne z prawem.

  Fakt prawny – ogół okoliczności określonych przepisami prawa, które wywołują skutki prawne, czyli powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego. O takich faktach mówi się, że są "doniosłe prawnie".

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • czynność prawna
 • skutek prawny
 • fakt prawny
 • zdarzenie prawne
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.555 sek.