• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Akademia Rolnicza w Szczecinie – akademicka państwowa uczelnia wyższa, po 54 latach istnienia zniesiona 31 grudnia 2008 roku. Nazwa powstała w 1972 roku po przemianowaniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie działającej od 17 lipca 1954 roku.
  Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie. Powstał w roku 1946 jako jeden z trzech Wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie.
  Budynek Jednostek Międzywydziałowych
  Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  Wydział Elektryczny
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 roku w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki, do tej pory pełniący tę funkcję. Uniwersytet posiada 10 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 15 tys. studentów. Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych.

  Politechnika Szczecińska – nieistniejąca szkoła wyższa, funkcjonująca w latach 1 grudnia 1946 i 31 grudnia 2008 roku. Z jej struktur, w połączeniu z Akademią Rolniczą w Szczecinie powołano 1 stycznia 2009 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.Webometryczny Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Webometrics Ranking of World Universities lub Ranking Web of World Universities) – system rankingowy dla uczelni na świecie w oparciu o złożony wskaźnik, który bierze pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych i plików umieszczonych w Internecie) oraz widoczność i wpływ tych publikacji internetowych według liczby linków zewnętrznych (otrzymane cytowania stron). Ranking jest publikowany przez Cybermetrics Lab, grupę badawczą z Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) z siedzibą w Madrycie.

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 10. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1717. pośród wszystkich typów uczelni.

  Wydziały i prowadzone kierunki studiów[]

  Uniwersytet posiada wszystkie wydziały istniejące dotychczas na Politechnice Szczecińskiej oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie, a więc:

  Wydział Budownictwa i Architektury ZUT - jeden z wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie. Powstał w roku 1987.
 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt:
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Zootechnika
 • Bioinformatyka – studia międzykierunkowe
 • Wydział Budownictwa i Architektury:
 • Architektura i Urbanistyka
 • Budownictwo
 • Budownictwo – Inżynier Europejski
 • Inżyniera Środowiska
 • Wzornictwo
 • Wydział Elektryczny:
 • Automatyka i Robotyka
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Teleinformatyka (od roku akademickiego 2011/12)
 • Wydział Ekonomiczny:
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Wydział Informatyki:
 • Informatyka
 • Inżynieria Cyfryzacji
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (dawniej Mechaniczny):
 • Energetyka
 • Inżynieria Materiałowa
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
 • Architektura Krajobrazu
 • Gospodarka Odpadami i Rekultywacja Terenów Zdegradowanych (od roku akademickiego 2012/13)
 • Gospodarka Przestrzenna (od roku akademickiego 2011/12)
 • Ochrona Środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Technika Rolnicza i Leśna
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa:
 • Mikrobiologia Stosowana (od roku akademickiego 2011/12)
 • Rybactwo
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Analityka żywności i środowiska wodnego – studia międzykierunkowe
 • Inżynieria żywności i środowiska wodnego – studia międzykierunkowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (od roku akademickiego 2014/15)
 • Wydział Techniki Morskiej i Transportu(dawniej Wydział Techniki Morskiej):
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Budowa jachtów
 • Jachting
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej:
 • Chemia
 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Nanotechnologia
 • Ochrona Środowiska
 • Technologia Chemiczna
 • Towaroznawstwo
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Kierunki studiów studia I i II stopnia
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - jeden z kilkunastu wydziałów tej uczelni. Jako jedyny posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (z dziedziny rybactwo oraz z dziedziny technologia żywności). Do czasu powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (1 stycznia 2009 r.) wchodził w skład Akademii Rolniczej w Szczecinie.Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT – jeden z wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Choć sam Wydział Techniki Morskiej powstał w 1991 roku, początki jego rozwoju sięgają roku 1960. Pierwsi studenci budowy okrętów rozpoczęli studia na najstarszej szkole wyższej Szczecina – Politechnice Szczecińskiej na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn. W roku 1970 doszło do powołania Instytutu Okrętowego, w ślad za czym Wydział Budowy Maszyn zmienił nazwę na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. W 1983 r. Instytut Okrętowy oddzielił się od ww. Wydziału i rozpoczął samodzielne funkcjonowanie na prawach Wydziału. W 1999 roku z Wydziału Techniki Morskiej odłączono Instytut Informatyki, który ostatecznie przekształcił się w Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej. W roku 2011 Wydział zmienił nazwę na aktualnie obowiązującą, czyli Wydział Techniki Morskiej i Transportu. Wydział posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Budynek Wydziału Techniki Morskiej i Transportu znajduję się w Szczecinie przy Al. Piastów 41.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Włodzimierz Kiernożycki (ur. 30 maja 1951 w Poznaniu) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie żelbetu, rektor Politechniki Szczecińskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy Ul. Doktora Judyma 26 w Szczecinie. Powstał w roku 1955 w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie.
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy al. Piastów 42 w Szczecinie. Powstał w roku 1947.
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie. Wydział ma prawa habilitowania w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej agronomia oraz prawa doktoryzowania w czterech dyscyplinach: agronomia, ogrodnictwo, ochrona i kształtowanie środowiska oraz inżynieria rolnicza. Prowadzi Wydziałowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia).
  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy al. Piastów 19 w Szczecinie.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.