• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Akademia Rolnicza w Szczecinie – akademicka państwowa uczelnia wyższa, po 54 latach istnienia zniesiona 31 grudnia 2008 roku. Nazwa powstała w 1972 roku po przemianowaniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie działającej od 17 lipca 1954 roku.
  Wydział Elektryczny
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  Budynek Jednostek Międzywydziałowych

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki. Uniwersytet posiada 11 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 7 tys. studentów. Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych.

  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie. Powstał w roku 1946 jako jeden z trzech Wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie.

  Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 10. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1717. pośród wszystkich typów uczelni.

  Kierunek inżynieria chemiczna na ZUT został sklasyfikowany w rankingu szanghajskim w czwartej setce na świecie.

  Władze 2016–2020[ | edytuj kod]

  Na podstawie materiału źródłowego:

  Politechnika Szczecińska – nieistniejąca szkoła wyższa, funkcjonująca w latach 1 grudnia 1946 i 31 grudnia 2008 roku. Z jej struktur, w połączeniu z Akademią Rolniczą w Szczecinie powołano 1 stycznia 2009 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.Wydział Budownictwa i Architektury ZUT - jeden z wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 • Rektor – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT
 • Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski
 • Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni – dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
 • Prorektor ds. kształcenia – dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT
 • Prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT
 • Kanclerz – mgr Adrianna Gudzowska
 • Kwestor – mgr Edward Zawadzki
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie. Powstał w roku 1987.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - jeden z kilkunastu wydziałów tej uczelni. Jako jedyny posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (z dziedziny rybactwo oraz z dziedziny technologia żywności). Do czasu powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (1 stycznia 2009 r.) wchodził w skład Akademii Rolniczej w Szczecinie.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT – jeden z wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Choć sam Wydział Techniki Morskiej powstał w 1991 roku, początki jego rozwoju sięgają roku 1960. Pierwsi studenci budowy okrętów rozpoczęli studia na najstarszej szkole wyższej Szczecina – Politechnice Szczecińskiej na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn. W roku 1970 doszło do powołania Instytutu Okrętowego, w ślad za czym Wydział Budowy Maszyn zmienił nazwę na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. W 1983 r. Instytut Okrętowy oddzielił się od ww. Wydziału i rozpoczął samodzielne funkcjonowanie na prawach Wydziału. W 1999 roku z Wydziału Techniki Morskiej odłączono Instytut Informatyki, który ostatecznie przekształcił się w Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej. W roku 2011 Wydział zmienił nazwę na aktualnie obowiązującą, czyli Wydział Techniki Morskiej i Transportu. Wydział posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Budynek Wydziału Techniki Morskiej i Transportu znajduję się w Szczecinie przy Al. Piastów 41.
  Włodzimierz Kiernożycki (ur. 30 maja 1951 w Poznaniu) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie żelbetu, rektor Politechniki Szczecińskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy Ul. Doktora Judyma 26 w Szczecinie. Powstał w roku 1955 w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.976 sek.