• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zachmurzenie

  Przeczytaj także...
  Nefometr przyrząd meteorologiczny do pomiaru stopnia zachmurzenia. Pomiar jest dokładniejszy niż dokonywany gołym okiem, gdyż cała półsfera niebieska odbija się w zwierciadle podzielonym na sektory, w których z osobna ocenia się stopień zachmurzenia i następnie wyznacza się wielkość sumaryczną dla całego nieba.Nefoskop – (gr. néphos – chmura, skopéō – patrzę) przyrząd meteorologiczny do pomiaru prędkości i kierunku ruchu chmur.
  Niebo – część atmosfery lub przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolnego obiektu astronomicznego. Czasami niebo definiowane jest również jako gęsta powłoka atmosferyczna planety.

  Zachmurzenie – stopień pokrycia nieba przez chmury. Do jego określania stosuje się skalę oktanową od 0 do 8 (8 oznacza pełne zachmurzenia, 0 – brak). Przy podawaniu stopnia zachmurzenia podaje się także rodzaj i gatunek chmur.

  Większe zachmurzenie występuje zwykle nad oceanami niż nad lądami (wyjątkiem jest strefa równikowa).

  Sposoby pomiaru zachmurzenia[ | edytuj kod]

  Stosuje się sposoby pomiaru zachmurzenia:

  Ląd - obszar skorupy ziemskiej niepokryty wodami mórz i oceanów. Lądy zajmują około 29% powierzchni Ziemi, łącznie 149 milionów km². Dla większych, zwartych obszarów lądu przyjęto nazwę kontynent, mniejsze obszary lądu to wyspy. Średnie wzniesienie lądu ponad poziom morza wynosi 875 metrów. W odniesieniu do kontynentów zamiennie używa się nazwy „stały ląd”, w odróżnieniu od wysp, których nie zalicza się do powierzchni lądu.Chmury – obserwowane w atmosferze skupiska kondensatów substancji występującej w postaci pary. W atmosferze ziemskiej jest to para wodna. Ochładzanie zmniejsza prężność pary nasyconej, osiągnięcie temperatury punktu rosy powoduje nasycenie pary wodnej (saturację), dalsze ochładzanie wywołuje przesycenie i kondensację. Kondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i sublimacja (w przypadku chmur lodowych) zachodzą w atmosferze na chmurowych lub lodowych jądrach (zarodkach) nukleacji.
 • bez przyrządów; oktanowa 0-8, dekanowa 0-10
 • z pomocą przyrządów: nefoskop, nefometr
 • Skala zachmurzenia[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • podstawa chmur
 • wierzchołek chmury
 • kamera całego nieba
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik tematyczny terminów, wyrażeń i zwrotów stosowanych w prognozach meteorologicznych., Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2010.
  2. Do 1.01.1989 obowiązywała w Polskiej meteorologii skala od 0 do 10.
  Podstawa chmur – najniższa wysokość widzialnej części chmury. Podstawa chmur jest podawana w metrach, stopach (ponad powierzchnią ziemi), lub podawane jest ciśnienie, na którym znajduje się podstawa chmury.Równik – część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wierzchołek chmury – najwyższa widoczna część chmury. Zazwyczaj jego wysokość jest podawana w metrach lub stopach ponad powierzchnią Ziemi, lub podawane jest ciśnienie na jakim znajdują się wierzchołki chmur.
  Ocean (łac. Oceanus, stgr. Ὠκεανός Okeanos – u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka oblewająca cały świat, także nazwa jej boga) – wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody. Wody słone pokrywają w sumie blisko 3/4 (70,8%) Ziemi. Powierzchnia oceanów wynosi ok. 361 mln km², a ich łączna objętość ok. 1,3•10 m³.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.