• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zabytki Torunia  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Zespół staromiejski Torunia – najstarsza część Torunia, składająca się ze Starego Miasta, Nowego Miasta i zamku krzyżackiego.Szafarnia – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin, centrum wsi znajduje się ok. 1,5 km na północ od drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Golub-Dobrzyń-Rypin.

  Zabytki w Toruniu – najcenniejsze budowle świeckie i sakralne oraz mury miejskie, baszty i bramy na terenie Torunia.

  Spis treści

 • 1 Charakterystyka
 • 1.1 Zabytkowe historyczne układy urbanistyczne
 • 2 Nadzór konserwatorski
 • 3 Zespół Staromiejski
 • 3.1 Ulice
 • 3.2 Kościoły
 • 3.3 Rynek i Ratusz Starego i Nowego Miasta
 • 3.4 Mury Miejskie
 • 3.5 Bramy i baszty
 • 3.5.1 Bramy
 • 3.5.2 Baszty
 • 3.6 Ruiny zamku krzyżackiego
 • 3.7 Kamienice Starego i Nowego Miasta
 • 3.7.1 Kamienice gotyckie
 • 3.7.2 Kamienice renesansowe i manierystyczne
 • 3.7.3 Kamienice barokowe
 • 3.8 Spichrze
 • 3.9 Inne zabytki
 • 3.9.1 Znajdujące się na Starym Mieście
 • 3.9.2 Znajdujące się na Nowym Mieście
 • 4 Twierdza Toruń
 • 5 Zabytki poza zespołem staromiejskim
 • 5.1 Barbarka
 • 5.2 Bielany
 • 5.3 Bydgoskie Przedmieście
 • 5.4 Mokre
 • 5.5 Chełmińskie Przedmieście
 • 5.6 Jakubskie Przedmieście
 • 5.7 Winnica
 • 5.8 Rudak
 • 5.9 Kaszczorek
 • 5.10 Podgórz
 • 6 Okres międzywojenny
 • 7 Cmentarze
 • 8 Okolice Torunia
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Flaga UNESCO
  Siedziba wojewódzkiego konserwatora zabytków w Toruniu

  Zespół Staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce, a pod względem ilości zachowanych kamienic z okresu średniowiecza znajduje się na czołowym miejscu wśród miast południowego pobrzeża Bałtyku i Morza Północnego.

  Budynek przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu – zabytkowy dworek, tzw. Generałówka, obecnie siedziba administracyjna Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu – pierwotnie franciszkański, w latach 1557-1724 w rękach protestantów, w latach 1724-1821 bernardynów, od 1830 parafialny. Jedna z trzech zachowanych gotyckich świątyń w zespole staromiejskim Torunia. Wznosi się na Starym Mieście, w zachodniej części północnego bloku przyrynkowego ograniczonego ulicami Panny Marii, Piekary i Franciszkańską. Powszechnie zwany kościołem Marii Panny, niekiedy Mariackim. W średniowieczu być może nosił wezwanie Narodzenia NMP (co jest kwestionowane), w okresie bernardyńskim - Zwiastowania NMP.

  Na obszarze Zespołu Staromiejskiego znajduje się ok. 150 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, przy czym o ile w rejestrze znajdują się wszystkie ważniejsze budowle monumentalne i użyteczności publicznej, o tyle liczba ta nie odzwierciedla rzeczywistej ilości kamienic o wysokich wartościach zabytkowych. Stare i Nowe Miasto 16 września 1994 roku uznane zostało za pomnik historii, natomiast w 1997 roku wpisano je na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Ratusz Staromiejski – główna budowla świecka toruńskiego Starego Miasta, gotycki budynek powstały etapami w ciągu XIII i XIV w., przebudowany w XVII w. i odbudowany po zniszczeniach w XVIII w., jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie.

  Zabytki Torunia znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

  Zabytkowe historyczne układy urbanistyczne[ | edytuj kod]

  Nadzór konserwatorski[ | edytuj kod]

  Nadzór konserwatorski nad toruńskimi zabytkami sprawuje Miejski Konserwator Zabytków. Siedzibę w Toruniu ma także Kujawsko-Pomorski Wojewódzki konserwator zabytków. Ponadto w mieście istnieją: kujawsko-pomorski oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa i oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.Dwór Artusa w Toruniu – gmach na Rynku Staromiejskim pod numerem 6. Powstał w latach 1889-1891, według projektu miejskiego radcy budowlanego Rudolpha Schmidta. Obecnie parter jest przeznaczony na cele handlowe, a pozostałe piętra służą celom kulturalnym: Centrum Kultury Dwór Artusa oraz siedziba Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

  Warto dodać, że przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika funkcjonuje Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa kształcący znanych i wysoko cenionych konserwatorów sztuki.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Krzywa Wieża w Toruniu – średniowieczna baszta miejska, która swą nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od pionu (1,46 m).
  Papowo Biskupie (niem. Bischöflich Papau) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się 5 sierpnia 1222 r. Wcześniej była znana pod nazwami: Papouo (1222), Papowe (1284), Popow (w 1326), Papav lub Papaw (1327) i Pfaffendorf (w 1554).
  Ulica Królowej Jadwigi w Toruniu – część najważniejszego traktu pieszego łączącego Rynek Nowomiejski ze Staromiejskim. Leży na Nowym Mieście, prowadzi od zbiegu Rynku Nowomiejskiego z ul. Prostą, krzyżuje się z ulicami Małe i Wielkie Garbary i dochodzi do zbiegu ulic Strumykowej oraz Przedzamcze, gdzie rozpoczyna swój bieg ul. Szeroka.
  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – toruńskie liceum, będące spadkobiercą tradycji Gimnazjum Akademickiego, protestanckiej szkoły półwyższej założonej w Toruniu w 1568 roku.
  Pałac Dąmbskich – barokowa rezydencja rodziny Dąmbskich herbu Godziemba z końca XVII w. w Toruniu. Obecnie swoją siedzibą ma tutaj Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Mokre - dawna wieś (Wielkie Mokre i Małe Mokre) istniejąca już w średniowieczu, w 1906 roku włączona do Torunia, obecnie część urzędowa miasta. Sąsiaduje ze Starym Miastem, Chełmińskim Przedmieściem, Koniuchami, Katarzynką, Rubinkowem i Jakubskim Przedmieściem. Przez jego teren przepływa Struga Toruńska. Głównymi arteriami dzielnicy są ulice Grudziądzka i Kościuszki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.167 sek.