• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zabytki Świdnicy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Wałbrzych (niem. Waldenburg, śl-niem. Walmbrig, Walmbrich, czes. Valdenburk, Valbřich) – miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, historycznie na Dolnym Śląsku. Dawna stolica województwa wałbrzyskiego. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 119 955 mieszkańców.

  Świdnica z racji swej burzliwej historii i dynamicznego rozwoju posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej, mieszczańskiej jak i przemysłowej. Uniknięcie zniszczeń w czasie II wojny światowej pozwoliło zachować drugi co do wielkości (po Wrocławiu) zespół zabytkowej architektury. Lata powojenne nie przysłużyły się świdnickiej starówce. Od kilku lat jest ona sukcesywnie restaurowana, a zatwierdzony przez Zarząd Miasta plan rewitalizacji i rewaloryzacji starego miasta zakłada kompleksowe prace renowacyjne miejskiej starówki. Nocą wiele z kamienic na rynku, jak i niektóre obiekty starego miasta są iluminowane. Zabytki nadzoruje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z Delegaturą w Wałbrzychu.

  Pokój westfalski – wielostronny układ kończący wojnę trzydziestoletnią 1618-1648, zawarty 24 października 1648 między Rzeszą Niemiecką a Francją (w której małoletniego Ludwika XIV zastępował w rządach pierwszy minister, kardynał Jules Mazarin) i jej sojusznikami w Münsterze oraz między Habsburgami a Szwecją w Osnabrück. Jeden z najbardziej znaczących traktatów międzynarodowych w historii nowożytnej Europy.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Spis treści

 • 1 Lista zabytków nieruchomych
 • 2 Obiekty historyczne
 • 3 Kościoły
 • 3.1 Kościół św. Trójcy (tzw. Kościół Pokoju)
 • 3.2 Katedra św. Wacława i Stanisława
 • 3.3 Kościół św. Krzyża
 • 3.4 Kościół św. Józefa
 • 3.5 Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy
 • 3.6 Kościół św. Andrzeja Boboli
 • 4 Kamienice
 • 5 Budynki użyteczności publicznej
 • 5.1 Ratusz Miejski
 • 5.2 Budynek Gimnazjum
 • 5.3 Budynek Teatru Miejskiego
 • 5.4 Budynek Poczty Głównej
 • 5.5 Gmach Sądu Okręgowego
 • 5.6 Gmach Banku Zachodniego WBK
 • 5.7 Dawne Muzeum miejskie
 • 6 Zabytki architektury kolejowej
 • 7 Zabytki architektury przemysłowej
 • 7.1 Dawny spichlerz
 • 7.2 Młyn zbożowy
 • 7.3 Wieża ciśnień
 • 7.4 Zabytki techniki
 • 8 Zabytki architektury obronnej
 • 8.1 Mury obronne
 • 8.2 Pozostałości zamku świdnickiego
 • 8.3 Fortyfikacje
 • 9 Zabytki architektury sakralnej
 • 9.1 Zespół zabudowań dawnego kościoła św. Barbary oraz Baszta Strzegomska
 • 9.2 Zespół poklasztorny kapucynów
 • 9.3 Zespół poklasztorny urszulanek
 • 9.4 Kolegium pojezuickie
 • 9.5 Konwikt pojezuicki
 • 9.6 Pałac opatów cystersów krzeszowskich
 • 10 Inne
 • 10.1 Zespół zabytkowych rzeźb w Rynku
 • 10.2 Krzyże Pokutne
 • 10.3 Kamienie Graniczne Twierdzy Świdnickiej
 • 11 Pomniki przyrody
 • 12 Przypisy
 • 13 Bibliografia
 • 14 Linki zewnętrzne
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Lista zabytków nieruchomych[]

  Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków nieruchomych wpisane są:

 • ośrodek miasta historycznego
 • kościół rzym.kat. pw. św. Stanisława i św. Wacławakościół par. pw. św. Stanisława i Wacława, pl. Kościelny 1, z l. 1330-1390, w l. 1893-5, wieża o wysokości 101,21 m, jedna z najwyższych w Europie i piąta pod względem wysokości wieża w Polsce – wieża katedry św. Stanisława i św. Wacława
 • zespół ewangelickiego „Kościoła Pokoju”, z XVII-XVIII w.:
 • kościół Pokoju ewangelicko – augsburski pod wezwaniem św. Trójcy, szachulcowy, z l. 1657-59 – zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • dzwonnica
 • probostwo (prymariat), pl. Pokoju 1
 • cmentarz
 • dom przybramny, z drugiej poł. XVIII w./XIX w., pl. Pokoju 7
 • kolegium, z l. 1762-1764, pl. Pokoju 5, dec. → ul. Saperów 20
 • dom zakonny elżbietanek, ul. Przyjaźni 2, z XVI w., XVII w., 1783 r.
 • kaplica, z l. 1890-92
 • zespół klasztorny kapucynów, obecnie Zbór Zielonoświątkowców, ul. Zamkowa 6, z 1682 r., 1815 r.
 • kościół pw. św. Antoniego obecnie kościół Zielonoświątkowców
 • klasztor
 • zespół klasztorny krzyżowców, ul. Westerplatte 4-6, z XVII-XIX w.:
 • kościół rzym.kat. pw. św. Krzyża
 • komandoria, ob. dom parafialny
 • zespół klasztorny urszulanek, ul. Kotlarska 17-21, z XVIII w.-XIX w.:
 • kościół. ob. rzym.kat. par. pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
 • klasztor, ob. plebania
 • kolegium jezuickie, ob. plebania, pl. Kościelny 1 / Spółdzielcza 6, z l. 1664-8,
 • kaplica św. Barbary, ob. NOT, z XV-XIX w., ul. Składowa
 • basteja Bramy Strzegomskiej
 • kaplice grobowe na d. cmentarzu ewangelickim, ob. komunalnym, ul. Cmentarna:
 • kaplica rodziny v. Jaensch,, z drugiej poł. XIX w.
 • kaplica rodziny v. Runge, z poł. XIX w.
 • park miejski „Młodzieżowy”, z drugiej poł. XIX w.
 • altana, z końca XIX w.
 • mury obronne, z XIV w., fortyfikacje średniowieczne i pozostałości twierdzy Fryderyka Wielkiego, m.in. Flesza Nowomłyńska, kaponiery i kazamaty bramne oraz kazamata wału głównego z Muzeum Broni
 • ratusz, ob. Muzeum Dawnego Kupiectwa i blok śród rynkowy z Salą Rajców, Rynek, z poł. XIV w., w l.: 1548, 1716
 • domy, ul. Długa 1, 5, 23, 37, 45 z XVI-XIX w., l. 1890-95
 • d. kuria opatów lubiąskich, ul. Franciszkańska 18, XVIII w.
 • domy, ul. Grodzka (d. Świerczewskiego) 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, z XIX w. -XX w.
 • d. hotel, ul. Jagiellońska 3-7, z 1906 r.
 • kamienica, ul. Jagiellońska 15
 • dom, ul. Kolejowa 21, z XIX w./XX w.
 • kamienica, ul. Komunardów 4, z l. 1870-80
 • kamienica, ul. Konopnickiej 4, z końca XIX w.
 • dom, ul. Kościelna 5, 9, z XVIII w.
 • dom, ul. Kotlarska 7, z XVIII w.
 • magazyn (z pozostałościami arsenału z XV i kościoła z XVII), ul. Kotlarska 16, z drugiej poł. XVIII w., 1880 r.
 • dom, ul. Kotlarska 17, 18, 20, z XVIII w.
 • willa, ul. Łukasińskiego 26, z pocz. XX w.
 • domy, ul. Łukowa 1, 2, 2a, 4, 6, 8, 12, z XIV-XIX w.
 • domy, ul. Pułaskiego 2, 7, 8, 12, 13, 14 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 28, 36, 38, 40, 51, z XV-XIX w.
 • kamienice mieszczańskie w Rynku:
 • domy, Rynek 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 23 a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, z XV-XIX w. w.
 • dom, ul. Saperów 20, z drugiej poł. XVIII w.
 • willa, ul. Sikorskiego 1, z końca XIX w.
 • konwikt jezuicki, ob. dom handlowy, ul. Spółdzielcza 14, z końca XVII w., pocz. XX w.
 • dom, ul. Środkowa 1, z XV/XVI-XVIII w.-XIX w.
 • dom, ul. Świętokrzyska 2 (d. Rynek 23 b), z XVI w., XVIII w.
 • dom, ob. bank, ul. Tołstoja 2, z końca XIX w.
 • kamienica, ul. Trybunalska 7, 9, z XIX w.
 • willa, ul. Westerplatte 29, z 1882 r.
 • d. fabryka liczników elektrycznych, ul. Łukasińskiego 26, z pocz. XX w., trzy hale z łącznikiem
 • wodociągowa wieża ciśnień, ul. Nauczycielska 3, z 1870 r., 1903 r.
 • Świdnica Miasto - stacja kolejowa w Świdnicy, w województwie dolnośląskim, w Polsce. Powstała w 1844 roku jako Schweidnitz podczas budowy linii z Jaworzyny Śląskiej do Świdnicy. Pierwotnie była stacją czołową i znajdowała się poza granicami ówczesnej twierdzy w widłach dzisiejszych ulic Łukasińskiego i Kanonierskiej. Na obecne miejsce została przeniesiona podczas przedłużenia linii do Dzierżoniowa. W 1898 roku stacja stała się węzłową po wybudowaniu linii z Wrocławia Głównego przez Kobierzyce i Sobótkę. Do 1910 roku nosiła nazwę Schweidnitz Oberstadt. Po 1945 roku zmieniono nazwę najpierw na Świdnica Główna, następnie na Świdnica Górne Miasto, a finalnie - na Świdnica Miasto. Stacja położona jest na liniach: Katowice - Legnica (gdzie obecnie kursują autobusy szynowe Kolei Dolnośląskich do Legnicy przez Jaworzynę Śląską lub do Kamieńca Ząbkowickiego i (od niedawna) Gorzanowa przez Kłodzko) oraz Świdnica Miasto - Świdnica Przedmieście (jeżdżą tam tylko nieliczne pociągi towarowe). Budynek dworca (powstały w 1905) jest w dobrym stanie. Znajduje się w ścisłym centrum miasta przy placu Grunwaldzkim.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.
  Ikonostas (gr. eikón oznaczające obraz oraz stásis czyli pozycja, umiejscowienie) – ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi, która znajduje się między miejscem ołtarzowym (swiatłyszcze, sanktuarium, prezbiterium) a nawą (naos), przeznaczoną dla wiernych.
  Cerkiew (z gr. kyriaké – należąca do Pana, w uzupełnieniu do eklezja – zgromadzenie, później świątynia, kościół) – budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w cerkwi prawosławnej lub unickiej (greckokatolickiej). Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Prawosławni oraz grekokatolicy wierzą, iż jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.
  Zespół poklasztorny kapucyński w Świdnicy – zespół zabudowań znajduje się przy Zamkowej. W skład zabudowań wchodzi klasztor, wybudowany w 1680 roku, oraz kościół św. Antoniego wybudowany w latach 1682-1688.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Ignacy Dec (ur. 27 lipca 1944 w Hucisku) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w latach 1988–1995, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w latach 1992–2004, biskup diecezjalny świdnicki od 2004.
  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.