• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zabudowa

  Przeczytaj także...
  Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.Niemcz – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko. Sąsiadującymi sołectwami z Niemczem, są; z zachodu Bożenkowo, z północy Maksymilianowo i ze wschodu Osielsko. Na południu od Niemcza znajduje się Bydgoszcz.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Zabudowa – zespół (więcej niż jeden) obiektów architektury wypełniający dany skrawek powierzchni Ziemi (teren). Charakter (typ) zabudowy określa się odpowiednim przymiotnikiem.

  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.

  Zabudowa w Polsce[ | edytuj kod]

  Zabudowa podmiejska w Niemczu

  Podstawowe typy zabudowy według polskiego prawa to:

 • zabudowa miejska – zagospodarowanie przestrzeni, pozwalające na pełnienie funkcji miejskich
 • zabudowa zagrodowa – siedlisko składające się z kilku obiektów gospodarczych, zlokalizowane na działce rolnej,
 • zabudowa bliźniacza (pot. bliźniak) – sformułowanie użyte w art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego, oznaczające charakterystyczny sposób sytuowania dwóch (bliźniaki są zawsze dwa) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, będących swoimi kopiami w lustrzanym odbiciu i usytuowanych bezpośrednio przy sobie z pozostawieniem minimalnej dylatacji konstrukcyjnej umożliwiającej ewentualne ich późniejsze niejednoczesne wyburzenie.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. SJP - zabudowa (pol.). [dostęp 2018-01-11].
  2. Zabudowa zagrodowa w świetle prawa (pol.). [dostęp 2015-07-18].
  3. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.