• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zabezpieczenie medyczne imprez masowych  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Światowe Dni Młodzieży 2005 to ogólnoświatowy zjazd młodzieży katolickiej, który odbył się w dniach 16-21 sierpnia 2005 r. w Kolonii w Niemczech. Mottem Dni Młodzieży był biblijny cytat "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2,2).Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.
  Plan terenów mszy dla ok. 1 miliona uczestników z udziałem Benedykta XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii z zaznaczonymi punktami opieki medycznej

  Zabezpieczenie medyczne imprez masowych – zespół zasad mających zapewnić bezpieczeństwo medyczne podczas zorganizowanych imprez gromadzących dużą liczbę uczestników w określonym miejscu i czasie.

  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.Defibrylacja, defibrylacja elektryczna – zabieg medyczny, stosowany podczas reanimacji. Polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii poprzez powierzchnię klatki piersiowej w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca – migotania komór (łac. fibrillatio ventriculorum) oraz częstoskurczu komorowego bez tętna.

  Definicja imprezy masowej[ | edytuj kod]

  Szczegółową definicję imprezy masowej podaje art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

  Ambulans (sanitarka, karetka pogotowia) – środek transportu dysponowany na miejsce nagłego zachorowania albo wypadku, przeznaczony do udzielania pomocy, przewozu chorych lub rannych z miejsca zdarzenia do szpitala, a często również służący do transportów medycznych i międzyszpitalnych.31. Światowe Dni Młodzieży planowane jest w dniach 25 lipca - 1 sierpnia 2016 w Krakowie. Informację podał papież Franciszek podczas mszy kończącej 28. Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.

  Ustawa jako imprezę masową między innymi uznaje imprezę:

 • organizowaną na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym ustalona zgodnie z przepisami prawa liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000;
 • organizowaną w hali sportowej lub w innym budynku, w którym ustalona zgodnie z przepisami prawa liczba miejsc wynosi nie mniej niż 500, a dla imprezy sportowej nie mniej niż 300 miejsc.
 • Ustawa w stosunku do ww. zasad przewiduje wyłączenia dla imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach oraz dla imprez organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, a także organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne − zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa przeżycie trzykrotnie, dlatego algorytm BLS został stworzony dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są świadkami zdarzenia i w sposób znaczący mogą wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka zgonu osoby poszkodowanej. Istotą BLS jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa.Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, ALS (ang. Advanced Life Support) – zespół czynności stosowanych przez personel medyczny u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia. W skład ALS wchodzą: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), defibrylacja, farmakoterapia oraz inne zabiegi, mające na celu przywrócenie spontanicznej akcji serca lub spontanicznego oddychania. Wykonywanie czynności podczas ALS jest ściśle związane z zasadami BLS i RKO, których pełna znajomość jest konieczna do prawidłowego postępowania.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.62 sek.