• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Za Cukrownią

  Przeczytaj także...
  Zemborzyce - dawniej wieś; obecnie jej część (dawne Zemborzyce Kościelne, części Zemborzyc Dolnych i Zemborzyc Podleśnych oraz Zemborzyce Górne i Zemborzyce-Kolonia) to dzielnica Lublina położona w południowej części miasta, mająca ok 4 000 mieszkańców. Dzielnica leży przy Zalewie Zemborzyckim, na rzece Bystrzyca. Do 1954 roku istniała gmina Zemborzyce.Bystrzyca - lewy dopływ Wieprza, jedna z ważniejszych rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie (na wysokości 227 m n.p.m.). Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km. Poniżej miejscowości Spiczyn (na wysokości 152 m n.p.m.) uchodzi do Wieprza.
  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Za Cukrownią – jedna z dzielnic Lublina.

  Charakter dzielnicy[]

  Od 23 lutego 2006 roku Za Cukrownią stanowi również dzielnicę administracyjną miasta. Sąsiaduje z następującymi jednostkami: Wrotków, Dziesiąta, Kośminek, Śródmieście, Rury, Czuby Północne i Południowe, na drobnym odcinku także z Bronowicami, Starym Miastem i Zemborzycami.

  Ulica Nadbystrzycka w Lublinie - duża arteria komunikacyjna Lublina, rozpoczynającą się od ulicy Janowskiej (przy wiadukcie kolejowym), a kończąca skrzyżowaniem z ulicami Narutowicza, Głęboką oraz Muzyczną. Nazwa ulicy pochodzi od przepływającej tuż obok rzeki Bystrzycy. Ulica na odcinkach od Janowskiej do Ronda Narodowych Sił Zbrojnych oraz od ulicy Zana do Głębokiej jest jednojezdniowa po jednym pasie w każdą stronę. Natomiast na odcinku Zana - Rondo NSZ dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

  Dzielnica ta ma charakter mieszkaniowo-przemysłowy, mieszkania to przeważnie domy jednorodzinne i kamienice. Ponadto, w roku 2014 na terenie dzielnicy powstał stadion miejski na terenie dawnej Cukrowni "Lublin", który stał się elementem szerszej sportowej infrastruktury wzdłuż śródmiejskiego odcinka Bystrzycy. Po przeciwnej stronie rzeki, na terenach Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, stanąć ma bowiem tor wyścigów konnych.

  Kośminek - dzielnica Lublina we wschodniej części miasta. Składa się z właściwego Kośminka, Majdanka, osiedli Maki i Wyzwolenie-Południe.Mieszkanie – zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – obowiązującym od dnia 16 grudnia 2002 – mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

  Granice[]

 • od wschodu: z Kośminkiem i Bronowicami poprzez rzekę Czerniejówkę
 • od południa: z Dziesiątą, Wrotkowem i Zemborzycami poprzez tory PKP
 • od zachodu: z Czubami poprzez ul. Nadbystrzycką i rzekę Bystrzycę
 • od północy: z Rurami, Śródmieściem i Starym Miastem poprzez rzekę Bystrzycę
 • Takie granice dzielnicy sprawiają, że oprócz właściwej dzielnicy Za Cukrownią (inaczej ul. Krochmalna), w jej skład wchodzi również stara dzielnica Piaski.

  Park Ludowy – park miejski w Lublinie o powierzchni ok. 28,5 ha (bez terenów MTL), stworzony po II wojnie światowej na terenach nad Bystrzycą.Lublin (czasem jako Lublin Główny) – najważniejsza stacja kolejowa na terenie Lublina. Stacja węzłowa w Lublinie, znajdująca się przy placu Dworcowym, jest dworcem o największej liczbie odprawionych pasażerów we wschodniej Polsce. Zabytkowy dworzec, przez wielu uważany za ścisłą czołówkę Polski jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, wybudowany został w roku 1877. Do dzisiejszego stanu doprowadził go 10-letni remont.

  Ważne obiekty[]

 • stacja kolejowa Lublin,
 • Park Ludowy,
 • Międzynarodowe Targi Lubelskie,
 • Arena Lublin, nowy stadion miejski przy ulicy Krochmalnej,
 • tereny sportowe MOSiR,
 • Lubelski Klub Jeździecki,
 • centrum handlowe Gala,
 • Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie,
 • kościół polskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
 • Samolot w Parku Ludowym, lata 60. XX w.

  Śródmieście – centralna część miasta, skupiająca funkcje administracyjne, handlowe, usługowe. Wytworzony podczas długotrwałych procesów następujących po sobie przekształceń w wyniku których powstał zespół zabudowy wielofunkcyjnej. Śródmieście jest częścią miasta która podlega nieustannym przemianom, związanym z rozwojem techniki i z nowymi potrzebami ludności.Kamienica – miejski budynek mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia, przynajmniej jednopiętrowy. Kamienicą określa się zazwyczaj budynek stojący w zwartym szeregu innych domów, jeśli tak nie jest, to kamienica odróżnia się brakiem dużych okien na jednej z jej ścian (jest to związane z tym, że podczas budowy przewidywano w tym miejscu inny budynek lub taki budynek istniał, ale został wyburzony).
 • Dworzec PKP

 • Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 • Przypisy

  1. Uchwała nr 914/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r.
  2. W Lublinie powstanie tor wyścigów konnych (pol.). Strefa Biznesu, 2009-10-28. [dostęp 2010-09-25].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie – parafia Kościoła Polskokatolickiego w RP, położona w dekanacie lubelsko-chełmskim diecezji warszawskiej.
  Dom – przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych. Są różne rodzaje domów, np. blok, dom jednorodzinny, wielorodzinny i kawalerka czyli wynajęte przez daną osobę małe mieszkanie.
  Czerniejówka – rzeka na Lubelszczyźnie, prawobrzeżny dopływ Bystrzycy. Jej źródła znajdują się we wsi Piotrków Pierwszy. Do Bystrzycy uchodzi w Lublinie, na terenie dzielnicy Bronowice. Do Czerniejówki uchodzi Skrzyniczanka.
  Targi Lublin S.A. – centrum targowo-wystawiennicze we Wschodniej Polsce z własnym zapleczem i specjalistycznym zespołem branży targowej. Targi odbywają się w Lublinie, w nowoczesnej hali wystawienniczej w Parku Ludowym. Obecnie kompleks wystawienniczy targów zajmuje 7 ha.
  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Stare Miasto – historycznie najstarsza część Lublina. Od 23 lutego 2006 r. także dzielnica administracyjna Lublina, obejmująca również ogródki działkowe "Podzamcze" po wschodniej stronie al. Unii Lubelskiej. 16 maja 2007 roku zespół architektoniczno-urbanistyczny został wpisany na listę Pomników historii.
  Śródmieście - dzielnica Lublina, położona w ścisłym centrum miasta. Od 23 lutego 2006 roku Śródmieście funkcjonuje również jako dzielnica administracyjna Lublina. Sąsiaduje ona z następującymi jednostkami: Stare Miasto, Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Czechów Południowy, Wieniawa, Rury i Za Cukrownią.

  Reklama