• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Załoga - żegluga  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.Patent żeglarski – dokument uprawniający do kierowania jachtem określonej wielkości i rodzaju po określonych wodach.
  Załoga na statku handlowym do roku 2000[]
  US Navy 040518-N-9662L-023 Chilean crew members aboard the training ship Esmeralda (BE 43) sing the Chilean Navy Helm.jpg
  Sjöräddningsbåt, Kivik.jpg

  Na statku handlowym załoga dzieli się na działy:

  1) Pokładowy (nawigacyjny) - przykładowe stanowiska poniżej, nie wszystkie występują na typowym statku

 • kapitan (dowodzi statkiem)
 • starszy oficer
 • I-IV oficer, radio oficer (ew. I, II), lekarz
 • asystent pokładowy, asystent radiooficera
 • bosman
 • cieśla okrętowy
 • magazynier pokładowy (m in. na tankowcach)
 • starszy marynarz
 • marynarz
 • młodszy marynarz
 • praktykant pokładowy
 • 2) Maszynowy (mechaniczny)

 • starszy mechanik
 • I-IV mechanik, I-II elektryk
 • asystent maszynowy, elektryka
 • magazynier maszynowy
 • motorzysta, elektromonter
 • młodszy motorzysta
 • praktykant motorzysty
 • 3) Hotelowy

  Śródlądowe drogi wodne – akweny, na których z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej. To akweny o specjalnym statusie. Istotnie, status ten posiadają wyłącznie akweny wymienione z nazwy w przepisach.Rangi okrętów – klasyfikacja jednostek pływających marynarki wojennej pod względem wartości bojowych lub wielkości, stosowana w niektórych państwach świata po II wojnie światowej. Jest najszerszym systemem służącym do uporządkowania okrętów w ramach danej floty. Wśród krajów, które używają rang okrętów znajdują się Federacja Rosyjska oraz Rzeczpospolita Polska.
 • intendent
 • płatnik
 • starszy ochmistrz
 • ochmistrz, szef kuchni (statek pasażerski)
 • asystent hotelowy
 • starszy kucharz, starszy steward
 • kucharz, steward, barman, stolarz, fryzjer
 • młodszy kucharz, młodszy steward
 • pomocnik kucharza, pomocnik stewarda
 • praktykant hotelowy
 • Niektóre z wymienionych stanowisk miały od lat, niezależnie od typu statku, przypisane "specjalizacje" kojarzące się z danym stanowiskiem. W cudzysłowie podano nazwy stanowisk, jakich używała załoga w życiu codziennym:

  II mechanik (II oficer mechanik) - stanowisko oficerskie w dziale maszynowym na statku handlowym, zastępca starszego mechanika. Funkcję II mechanika zalicza się do stanowisk na poziomie zarządzania, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. W zależności od specyfiki statku może być zatrudniony w systemie wachtowym (nowe statki o nielicznych załogach maszynowych) jak i dniówkowym. W tym ostatnim przypadku kieruje pracą całej załogi maszynowej na dejmance.SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) – międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.

  Załoga pokładowa[]

 • kapitan - "stary"
 • starszy oficer "chief pokładu" lub I oficer - nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem, dokonywanie obliczeń statecznościowych statku, nadzór nad pracą dejmanów na pokładzie, rozliczanie czasu pracy działu pokładowego, prowadzenie dokumentacji pokładowej.
 • II oficer - zwany "nawigacyjnym", odpowiedzialny za zaopatrzenie (aktualizację) w mapy, locje, stan sprzętu nawigacyjnego, pełnił też funkcje medyczne na statku.
 • III oficer - zwany "ratowniczym", odpowiedzialny za przygotowanie rozkładów alarmowych, sprawność sprzętu ratunkowego, bezpieczeństwo pożarowe statku.
 • asystent - funkcja szkoleniowa na statku, kandydat na oficera pokładowego zdobywający praktykę morską.
 • cieśla okrętowy - posiadał świadectwo bosmana, zastępował (uzupełniał) go w niektórych pracach pokładowych, odpowiedzialny za sondowanie zbiorników statkowych, zaopatrzenie w wodę.
 • "sternik manewrowy" - jeden z doświadczonych starszych marynarzy lub marynarzy, sterujący statkiem podczas manewrów portowych (stanowisko nieoficjalne)
 • Załoga maszynowa[]

 • starszy mechanik - "chief maszyny" .
 • I mechanik - praca w systemie dniówkowym, nadzór nad pracą dejmanów w maszynie, prowadzenie kart pracy działu maszynowego oraz części dokumentacji maszynowej.
 • II mechanik - odpowiedzialny za silnik główny.
 • III mechanik - "trzeci ciepły", nadzorował pracę agregatów pomocniczych w siłowni okrętowej.
 • III mechanik - "trzeci zimny", nadzorował urządzenia poza siłownią, przede wszystkim chłodnie statkowe, klimatyzację.
 • asystent - funkcja szkoleniowa na statku, kandydat na oficera maszynowego (elektryka) muszący zdobyć praktykę morską.
 • magazynier maszynowy - "majster", wszystkie prace w maszynie wymagające bardzo dużego doświadczenia, był odpowiednikiem bosmana w maszynie.
 • "drenażysta" - jeden z motorzystów dbający o stan rurociągów i instalacji statkowych (na niektórych dużych statkach stanowisko oficjalne).
 • Oznaczenie dystynkcji Polska Marynarka Handlowa (PMH) - żegluga wielka[]

  Zaprezentowane powyżej oznaczenia zostały ustalone przez lata praktyki morskiej. W 1957 roku wydano Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 12 grudnia, regulujące zasady stosowania dystynkcji. Jednak bardzo szybko się zdezaktualizowały, a część z nich nawet nie została przyjęta do praktyki morskiej, np. srebrne oznaczenia dla części oficerów działu hotelowego. Na statkach marynarki handlowej nikt też wzorem innych służb (wojsko, policja) nie przeprowadzał apeli mundurowych. Marynarz nie był funkcjonariuszem państwowym, pracował z dala od kraju i wkładał mundur tylko do celów reprezentacyjnych. Codziennością mundury były jedynie na statkach pasażerskich. Wraz z upływem lat dokonywał się olbrzymi postęp technologiczny, ekonomia wymuszała coraz większe redukcje załóg. Polska musiała się stosować również do przepisów międzynarodowych regulujących kwalifikacje załóg pływających. Nie było uzasadnienia utrzymywania części stanowisk (m in III radiooficerów, III elektryków, pisarzy, asystentów ochmistrza, intendenta, ochmistrza na statkach towarowych itp). Oficerowie często legitymowali się wysokimi uprawnieniami zawodowymi (dyplomami), zajmując niższe stanowiska - była to reguła na statkach pasażerskich (promach). Z tego też powodu część oficerów mechaników na statkach pasażerskich nosi dystynkcje wyższe niż by to wynikało z zajmowanych stanowisk. Mają do tego prawo, bo mają wyższe uprawnienia zawodowe, potwierdzone dyplomami. Osobną sprawą jest wygląd stopnia starszego mechanika. Oznaczenie w postaci czterech grubych pasków, jak i trzech grubych oraz jednego cienkiego zależy jedynie od woli noszącego mundur, a czasami od zdania pierwszego po Bogu, czyli kapitana. Problem ten przestaje mieć znaczenie, ze względu na to, że polskie statki pływają przeważnie pod obcymi banderami i jakiekolwiek regulacje prawne nie mają tu żadnego znaczenia. Pozostała jedynie tradycja.

  Kapitan żeglugi wielkiej - najwyższy stopień w marynarce handlowej, oficer pokładowy, kierownik statku morskiego bez ograniczeń pojemnościowych (BRT) uprawiającego żeglugę wielką (międzynarodową).Bosman okrętowy (b.o.) (ang. boatswain ,bosun - bosman) to podoficer specjalności pokładowej na okręcie. Jest przełożonym wszystkich podoficerów i marynarzy wchodzących w skład załogi. Bosmanowi okrętowemu podlegają zawiadujący poszczególnymi częściami pokładu górnego, łodziami, masztami itp. oraz wszyscy czasowo lub na stale przydzieleni do prac, wchodzących zakres jego obowiązków. B.o. podlega bezpośrednio z.d.o., jest jego pomocnikiem i odpowiada przed nim za odpowiedni wygląd zewnętrzny, dobre utrzymanie i czystość okrętu oraz rejonu w jego pobliżu. Odpowiada szczególności za dobry stan, konserwację i działanie kotwic, łańcuchów kotwicznych wraz całym sprzętem kotwicznym i holowniczym łodzi okrętowych, ich osprzętu, urządzeń do ich podnoszenia i spuszczania,masztów ,olinowania,ożaglowania, kadłuba zewnętrznego i górnego pokładu okrętu. W czasie przygotowania okrętu do wyjścia w morze nadzoruje umocowanie łodzi, kotwic i ruchomych ciężarów oraz zajmuje się przygotowaniem łodzi ratunkowej do natychmiastowego spuszczenia. Odpowiada za właściwe rozmieszczenie kół ratunkowych i kompletne wyposażenie łodzi. Na morzu przeprowadza sztormowanie zabezpieczenia pokładów. Jest odpowiedzialny za gotowość zapasowych świateł pozycyjno-sygnałowych oraz oświetlenia naftowego. Sprawdza osobiście zamknięcie włazów i iluminatorów na całym okręcie. B.o. rozdziela załogę do prac przy czyszczeniu i konserwacji okrętu. Na postoju b.o. oraz na co dzień objeżdża okręt dookoła, żeby sprawdzić czystość kadłuba i odpowiedni wygląd omasztowania i olinowania. Na okręcie żaglowym sprawdza codziennie rano całe omasztowanie i ożaglowanie, zwracając uwagę na to, czy fały, szoty i inne liny przetarły się podczas nocy .

  Wybrane przykłady stopni marynarki handlowej

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.
  Mechanik wachtowy (oficer mechanik wachtowy) - stanowisko oficerskie w dziale maszynowym na statku handlowym. Funkcję II mechanika zalicza się do stanowisk na poziomie zarządzania, natomiast funkcję mechanika wachtowego zalicza się do stanowisk na poziomie operacyjnym, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
  Oficer – marynarz mający odpowiednie wykształcenie (przygotowanie) oraz wypływaną wymaganą praktykę morską, pełniący na statku morskim następujące stanowiska niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi:
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Oficer Wachtowy (owu) - stanowisko oficerskie w dziale pokładowym na statku handlowym. Funkcję oficera wachtowego zalicza się do stanowisk na poziomie operacyjnym, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. Odpowiada za aktualizację map, ksiąg locji, spisów latarń oraz za stan techniczny przyrządów nawigacyjnych. Z tego też względu nazywany jest oficerem nawigacyjnym.
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
  Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.