• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ZAM-21

  Przeczytaj także...
  Kod znak-moduł to sposób zapisu liczb całkowitych oznaczany jako ZM (bądź SM – ang. sign-magnitude). Wszystkie bity poza najstarszym mają takie samo znaczenie jak w naturalnym kodzie binarnym. Wyróżniony bit w tym zapisie jest bitem znaku. Jeżeli ma on wartość 0 to dana liczba jest nieujemna, jeżeli 1, to liczba jest niedodatnia. W związku z tym występują dwie reprezentacje zera: +0 (00000000ZM) i -0 (10000000ZM). Jednocześnie wpływa to na zakres liczb jaki można przedstawić używając kodowania ZM na n bitach:Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.
  Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.

  ZAM-21 (Alfa) – doświadczalny komputer IMM rozwijany i budowany równolegle z ZAM-3, a produkowany w Elwro w latach 1961−1965.

  ZAM-3 (ZAM-3M) – doświadczalny komputer IMM budowany w latach 1961–1964 (wstępne uruchomienie – 1963, publiczne – sobota 4 stycznia 1964); rozwinięcie technologii EMAL-2. Komputer drugiej generacji jest to komputer, w którym do budowy elementów logicznych - bramek - wykorzystano elementy półprzewodnikowe. Były nimi wynalezione w połowie XX w. tranzystory. Do komputerów takich zaliczał się np. ZAM 41, Cray-1.

  Dane[ | edytuj kod]

 • rodzina: ZAM
 • typ: tranzystorowy komputer drugiej generacji zbudowany na selekcjonowanych germanowych tranzystorach stopowych produkowanych w Tewie (pakiety typu S-400).
 • organizacja:
 • arytmetyka binarna, zapis liczb znak-moduł
 • słowo maszynowe długości 24 bitów
 • prędkość:
 • ponad 30 000 dodawań na sekundę
 • cykl odczytu pamięci operacyjnej: 10 µs
 • pamięć operacyjna:
 • ferrytowa na rdzeniach o średnicy 2 mm, 24 bitowa + bit parzystości
 • 4-8 kilosłów
 • szafy jednostki centralnej i pamięci bębnowej o wymiarach 1700x680x680 mm
 • wyprodukowano: 3 szt.
 • | edytuj kod]

 • monitor - dalekopis
 • czytnik taśmy pięciokanałowej
 • perforator taśmy pięciokanałowej
 • czytnik kart dziurkowanych firmy ELLIO
 • drukarka wierszowa DW-1, a później DW-2
 • | edytuj kod]

 • pamięć taśmowa
 • PT-2
 • pamięć bębnowa PB-5 o pojemności 32 ksłów
 • Zachowany[ | edytuj kod]

 • Muzeum Techniki w Warszawie.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Elektroniczne maszyny cyfrowe, [w:] Józef THIERRY, Technika obliczeniowa na wystawie INFORGA-65, „Maszyny Matematyczne” (1), Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, 1966, s. 8 [dostęp 2018-11-11], Cytat: Pozostaje tylko wyrazić żal, że wystawa otwarta była 15 maja, a nie 6—8 tygodni później, gdyż uniemożliwiło to Polsce zademonstrowanie jeszcze dwóch maszyn - ZAM-21 oraz ODRA-1013, które były wykoń­czone w połowie czerwca 1965 r. i miały duże szanse otrzymania dyplomów wystawy.???
  2. Informatyka nr 3/1973r [1]
  3. Pamięci masowe maszyn cyfrowych [2]
  Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie – instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.24-bitowe – słowa, adresy i inne dane to takie informacje, które mieszczą się na 24 bitach pamięci, co jest równe 3 oktetom. 24-bitowe architektury CPU czy ALU są architekturami używającymi takiej właśnie wielkości rejestrów, szyny adresowej, szyny danych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.
  Dwójkowy system liczbowy, system binarny, bin – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1.
  Germanowy tranzystor stopowy to tranzystor stopowy wykonany z cienkiej płytki słabo domieszkowanego germanu będącego bazą z wtopionymi w temperaturze około 550 °C po przeciwnych stronach kulkami metalu. Wtopienie metalu zmienia typ półprzewodnika na przeciwny, tworząc obszary emitera i kolektora.
  Tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) z "półprzewodnikowym" przyrostkiem -stor jak w warystor (varistor).
  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.
  Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory – jest to pamięć trwała, przeznaczona do długotrwałego przechowywania dużych ilości danych. Pamięć masowa, w odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtów oraz ma wydłużony czas dostępu.
  Drukarka wierszowa – drukarka o wysokiej wydajności, pracująca w trybie znakowym, drukująca podczas jednego obrotu bębna czcionkowego całe wiersze tekstu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.824 sek.