• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ZAM

  Przeczytaj także...
  Kod znak-moduł to sposób zapisu liczb całkowitych oznaczany jako ZM (bądź SM – ang. sign-magnitude). Wszystkie bity poza najstarszym mają takie samo znaczenie jak w naturalnym kodzie binarnym. Wyróżniony bit w tym zapisie jest bitem znaku. Jeżeli ma on wartość 0 to dana liczba jest nieujemna, jeżeli 1, to liczba jest niedodatnia. W związku z tym występują dwie reprezentacje zera: +0 (00000000ZM) i -0 (10000000ZM). Jednocześnie wpływa to na zakres liczb jaki można przedstawić używając kodowania ZM na n bitach:Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.
  ZAM-3 (ZAM-3M) – doświadczalny komputer IMM budowany w latach 1961–1964 (wstępne uruchomienie – 1963, publiczne – sobota 4 stycznia 1964); rozwinięcie technologii EMAL-2.

  ZAM – rodzina komputerów projektowanych w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, a produkowanych przez Zakład Doświadczalny Instytutu.

  Wszystkie stosowały liczby binarne w zapisie znak-moduł.

  ZAM-21 w Muzeum Techniki w Warszawie.

  Produkowane typy[ | edytuj kod]

 • ZAM-2 12 szt.
 • ZAM-21 prototyp wykonany w Warszawie i 2 szt. wyprodukowane w 1966 r. przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Mera-Elwro
 • ZAM-41 16 szt.
 • Doświadczalne[ | edytuj kod]

 • ZAM-3
 • ZAM-3M
 • Planowane[ | edytuj kod]

 • ZAM-11 − minikomputer do sterowania procesami technologicznymi
 • maszyny z rozkazami zmiennoprzecinkowymi:
 • ZAM-31
 • ZAM-51
 • ZAM-2 był wersją produkcyjną komputera XYZ, a ZAM-3M komputerem doświadczalnym wykonanym z użyciem diodowo-ferrytowych układów przełączających.

  ZAM-2 to polski komputer pierwszej generacji zbudowany na lampach, wersja produkcyjna polskiego komputera XYZ. Przeznaczony przede wszystkim do obliczeń numerycznych był także używany do przetwarzania danych np w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, a w NRD współpracował z maszynami analitycznymi.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Komputery Z-11 i wyższe to rodzina komputerów o wzrastającej mocy obliczeniowej, wspólnym oprogramowaniu, posiadająca wiele wspólnych modułów.

  Moduły ZAM 11 i wyższych[ | edytuj kod]

 • 1-4 modułów pamięci operacyjnejpamięć ferrytowa o pojemności 8 kilosłów, w specjalnym wykonaniu do 256 kilosłów
 • 24-bitowych − cykl odczytu: 10 µs; czas dostępu: 3.5 µs (uwaga brak zgodności w dostępnych danych dotyczących szybkości)
 • 1-4 modułów pamięci bębnowej − jednostka PB-5 o pojemności 32 kilosłów 24-bitowych
 • moduł stolika operatora z czytnikiem i dziurkarką taśmy papierowej
 • moduł czytnika i dziurkarki taśmy papierowej
 • 1-2 moduły czytnika kart dziurkowanych
 • moduł dziurkarki kart dziurkowanych
 • moduł monitora dalekopisowego
 • moduł drukarki wierszowej
 • pamięć taśmowa − 2, 4, 8 napędów PT-2
 • kanał czasu rzeczywistego
 • Uwaga:

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) – państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 18. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2830. pośród wszystkich typów uczelni.Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie – instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 • liczby modułów podane dla komputera ZAM-41, ZAM-21 budowany był w minimalnych zestawach
 • liczba napędów pamięci taśmowych mogła być zwiększona do ponad 8
 • przeważnie nie było dziurkarki kart dziurkowanych
 • w ośrodku obliczeniowym WAT z ZAM-41 znajdowały się dwie drukarki wierszowe, ale nie wiadomo czy mogły pracować równocześnie
 • Zachowane egzemplarze[ | edytuj kod]

 • ZAM-21 w Muzeum Techniki w Warszawie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Informatyka nr 3/1973r [1]
  2. Maszyny Matematyczne nr 9/1969r [2]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Leon Łukaszewicz, Rodzina maszyn matematycznych ZAM / Leon Łukaszewicz / Katalog HINT, „Maszyny Matematyczne” (1), hint.org.pl, 1965, s. 4-9 [dostęp 2018-10-10] (pol.).
 • Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.Dwójkowy system liczbowy, system binarny, bin – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1.
  Warto wiedzieć że... beta

  Minikomputer – powstały pod koniec lat 50. XX wieku odpowiednik komputera osobistego wykonany na tranzystorach lub układach scalonych małej (SSI) i średniej (MSI) skali integracji. Często był wykonywany jako komputer specjalizowany np. automat obrachunkowy, analizator widma. Wyróżniał się prostą obsługą, niewielkimi wymiarami, modułową budową i nie wymagał klimatyzacji. Początkowo jednostanowiskowy, w miarę wzrostu mocy obliczeniowej przejmował rolę mniejszych maszyn mainframe. Aktualnie rzadko stosowany plasuje się między komputerem osobistym a mainframe.
  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.
  ZAM 41 – pierwszy polski komputer do przetwarzania danych zaprojektowany w Instytucie Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie, a produkowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu.
  Drukarka wierszowa – drukarka o wysokiej wydajności, pracująca w trybie znakowym, drukująca podczas jednego obrotu bębna czcionkowego całe wiersze tekstu.
  Informatyka (wcześniej Maszyny Matematyczne) – najstarsze polskie profesjonalne czasopismo naukowo-techniczne o tematyce informatycznej obecne na rynku przez 35 lat.
  Muzeum Techniki i Przemysłu NOT – muzeum historii techniki działające w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1. Do stycznia 2014 r. nosiło nazwę Muzeum Techniki NOT.
  Pamięć bębnowa – historyczny typ pamięci operacyjnej i masowej, wykorzystujący do przechowywania danych cienką warstwę magnetyczną naniesioną na powierzchnię wirującego walca. Działa podobnie jak magnetofon, zapisując dane na powierzchni wirującego bębna magnetycznego zamiast na taśmie magnetycznej. Wyparta została przez pamięć dyskową,

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.651 sek.