• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Złatna  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Rysianka (1322 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Rysianka jest zwornikiem dla trzech grzbietów. Grzbietem południowo-wschodnim, poprzez nienazwaną przełęcz łączy się z Trzema Kopcami w Grupie Pilska, w północnym kierunku poprzez przełęcz Pawlusia odbiega od niej grzbiet Romanki, a w południowo-zachodnim biegnie grzbiet do Redykalnego Wierchu. Mająca trzy grzbiety Rysianka wznosi się więc nad trzema dolinami; są to doliny potoków Żabniczanka, Bystra i Sopotnia. Ponadto w północno-zachodnim kierunku (do doliny Żabniczanki) opada z Rysianki grzbiet zwany Szyndzielnym Groniem, oddzielający dwa źródłowe cieki potoku Zimna Raztoka.Okrągłe – przysiółek wsi Złatna, położony w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Ujsoły. Położony jest na grzbiecie wzniesienia Okrągła (950 m) stanowiącym zakończenie północno-zachodniego grzbietu Grubej Buczyny
  Złatna – kościół MB Częstochowskiej
  Żniwa w Złatnej
  Chata "Zapolanka"

  Złatnawieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim w gminie Ujsoły, na północny wschód od Ujsół, w dolinie potoku Bystra, na wysokości ok. 750 m n.p.m. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.

  Boraczy Wierch (1244 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Rysianki (1322 m) biegnie w północno-zachodnim kierunku poprzez Lipowski Wierch (1324 m) i Boraczy Wierch do Redykalnego Wierchu (1144 m). Grzbiet ten oddziela doliny potoków Żabniczanka i Bystra. W północnym kierunku (do doliny Żabniczanki) opada z Boraczego Wierchu dość płytki grzbiet opływany przez dwa dopływy Żabniczanki (Boraczy i Szyndzielny Potok). W dolnej części tego grzbietu znajduje się Hala Brandysia. Na przeciwną stronę, w południowym kierunku (do doliny Bystrej) opadają z Boraczego Wierchu dwa grzbiety; południowo-zachodni grzbiet Bacmańskiej Góry oddzielający dolinę Potoku Gawłowskiego od doliny Śmierdzącego Potoku i krótki południowo-wschodni grzbiet oddzielający dolinki dwóch cieków Śmierdzącego Potoku. Na stokach Boraczego Wierchu w dolnej części Śmierdzącego Potoku znajduje się źródło wody siarkowodorowej o leczniczych własnościach. Jest to tzw. Źródło Matki Boskiej.Kotrysia Polana – przysiółek wsi Złatna, położony w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Ujsoły. Znajduje się na północno-zachodnim grzbiecie Glinki, pomiędzy doliną potoku Straceniec i doliną Potoku Głębokiego

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Warunki naturalne
 • 3 Historia
 • 4 Atrakcje turystyczne
 • 5 Przysiółki wsi
 • 6 Szlaki turystyczne
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.
  Krawców Wierch (1071 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajdujący się w grzbiecie pomiędzy przełęczami Glinka i Bory Orawskie, a dokładniej pomiędzy szczytami Jaworzyna (1045 m) i Gruba Buczyna (1132 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Krawców Wierch znajduje się w Grupie Pilska, na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego . Mapa Compass podaje dla Krawcowego Wierchu wysokość 1084 m
  Strażnica WOP Złatna – podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.
  Bystra – potok, prawy dopływ rzeki Woda Ujsolska. Cała zlewnia Bystrej znajduje się w Beskidzie Żywieckim. Potok spływa głęboką doliną spod przełęczy Bory Orawskie w południowo-zachodnim kierunku i zasilany jest przez liczne potoki spływające z pasm górskich wznoszących się na obydwu zboczach tej doliny. Północno-zachodnie zbocza tworzą szczyty Rysianka, Lipowski Wierch, Boraczy Wierch i Redykalny Wierch, południowo-wschodnie biegnący granicą polsko-słowacka grzbiet od przełęczy Bory Orawskie po Krawców Wierch.
  Okrągła (950 m) – szczyt w miejscowości Złatna w Beskidzie Żywieckim (Grupa Pilska). Znajduje się w północno-zachodnim grzbiecie Grubej Buczyny opadającym do doliny potoku Bystrej. Grzbiet ten z dwóch stron stron opływają potoki Kościelec i Straceniec, Okrągłą opływając szerokim łukiem, wskutek czego w rzucie pionowym szczyt ten ma rzeczywiście okrągły kształt.
  Żywiecki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy w południowej części województwa śląskiego, założony 13 marca 1986 decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowowej w Bielsku-Białej.

  Reklama