• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •  Biorę udział    Informacje o badaniu     Nie obchodzi mnie to 

  Złatna  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Rysianka (1322 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Rysianka jest zwornikiem dla trzech grzbietów. Grzbietem południowo-wschodnim, poprzez nienazwaną przełęcz łączy się z Trzema Kopcami w Grupie Pilska, w północnym kierunku poprzez przełęcz Pawlusia odbiega od niej grzbiet Romanki, a w południowo-zachodnim biegnie grzbiet do Redykalnego Wierchu. Mająca trzy grzbiety Rysianka wznosi się więc nad trzema dolinami; są to doliny potoków Żabniczanka, Bystra i Sopotnia. Ponadto w północno-zachodnim kierunku (do doliny Żabniczanki) opada z Rysianki grzbiet zwany Szyndzielnym Groniem, oddzielający dwa źródłowe cieki potoku Zimna Raztoka.Okrągłe – przysiółek wsi Złatna, położony w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Ujsoły. Położony jest na grzbiecie wzniesienia Okrągła (950 m) stanowiącym zakończenie północno-zachodniego grzbietu Grubej Buczyny
  Złatna – kościół MB Częstochowskiej
  Żniwa w Złatnej
  Chata "Zapolanka"

  Złatnawieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim w gminie Ujsoły, na północny wschód od Ujsół, w dolinie potoku Bystra, na wysokości ok. 750 m n.p.m. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.

  Boraczy Wierch (1244 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Rysianki (1322 m) biegnie w północno-zachodnim kierunku poprzez Lipowski Wierch (1324 m) i Boraczy Wierch do Redykalnego Wierchu (1144 m). Grzbiet ten oddziela doliny potoków Żabniczanka i Bystra. W północnym kierunku (do doliny Żabniczanki) opada z Boraczego Wierchu dość płytki grzbiet opływany przez dwa dopływy Żabniczanki (Boraczy i Szyndzielny Potok). W dolnej części tego grzbietu znajduje się Hala Brandysia. Na przeciwną stronę, w południowym kierunku (do doliny Bystrej) opadają z Boraczego Wierchu dwa grzbiety; południowo-zachodni grzbiet Bacmańskiej Góry oddzielający dolinę Potoku Gawłowskiego od doliny Śmierdzącego Potoku i krótki południowo-wschodni grzbiet oddzielający dolinki dwóch cieków Śmierdzącego Potoku. Na stokach Boraczego Wierchu w dolnej części Śmierdzącego Potoku znajduje się źródło wody siarkowodorowej o leczniczych własnościach. Jest to tzw. Źródło Matki Boskiej.Kotrysia Polana – przysiółek wsi Złatna, położony w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Ujsoły. Znajduje się na północno-zachodnim grzbiecie Glinki, pomiędzy doliną potoku Straceniec i doliną Potoku Głębokiego

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Warunki naturalne
 • 3 Historia
 • 4 Atrakcje turystyczne
 • 5 Przysiółki wsi
 • 6 Szlaki turystyczne
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Położenie[ | edytuj kod]

  Miejscowość znajduje się w Beskidzie Żywieckim, w górnej części doliny potoku Bystra. Centrum wsi położone jest nieco powyżej ujścia potoku Straceniec do Bystrej, niektóre osiedla rozłożone są na zboczach gór nad doliną Bystrej. Od północno-zachodniej strony są to zbocza Rysianki, Lipowskiego Wierchu, Boraczego Wierchu, Redykalnego Wierchu i jego grzbietu Zapolanka, od południowo-wschodniej grzbietu od przełęczy Bory Orawskie przez Krawców Wierch po Jaworzynę oraz wzniesienia Kościelec i Okrągła

  Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.Krawców Wierch (1071 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajdujący się w grzbiecie pomiędzy przełęczami Glinka i Bory Orawskie, a dokładniej pomiędzy szczytami Jaworzyna (1045 m) i Gruba Buczyna (1132 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. Krawców Wierch znajduje się w Grupie Pilska, na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego . Mapa Compass podaje dla Krawcowego Wierchu wysokość 1084 m

  Miejscowość leży w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego, co stanowi gwarancję zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego regionu. Jest to teren typowo górski, ostre górskie powietrze stwarza tu specyficzny mikroklimat. W całej gminie Ujsoły znajduje się 21 szczytów powyżej 1000 m n.p.m. Wsie i przysiółki rozrzucone są po okolicznych zboczach nierzadko aż do wysokości 800 m.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Bystra – potok, prawy dopływ rzeki Woda Ujsolska. Cała zlewnia Bystrej znajduje się w Beskidzie Żywieckim. Potok spływa głęboką doliną spod przełęczy Bory Orawskie w południowo-zachodnim kierunku i zasilany jest przez liczne potoki spływające z pasm górskich wznoszących się na obydwu zboczach tej doliny. Północno-zachodnie zbocza tworzą szczyty Rysianka, Lipowski Wierch, Boraczy Wierch i Redykalny Wierch, południowo-wschodnie biegnący granicą polsko-słowacka grzbiet od przełęczy Bory Orawskie po Krawców Wierch.

  Złatna jest oddalona o ok. 19 km od granicy polsko – słowackiej.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Okrągła (950 m) – szczyt w miejscowości Złatna w Beskidzie Żywieckim (Grupa Pilska). Znajduje się w północno-zachodnim grzbiecie Grubej Buczyny opadającym do doliny potoku Bystrej. Grzbiet ten z dwóch stron stron opływają potoki Kościelec i Straceniec, Okrągłą opływając szerokim łukiem, wskutek czego w rzucie pionowym szczyt ten ma rzeczywiście okrągły kształt.
  Żywiecki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy w południowej części województwa śląskiego, założony 13 marca 1986 decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowowej w Bielsku-Białej.
  Powiat żywiecki – powiat ziemski w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żywiec. W latach 1945-1975 powiat żywiecki znajdował się w województwie krakowskim.
  Zapolanka (853 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Mapa Geoportalu podaje wysokość 864 m. Znajduje się na południowo-zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu, który poprzez Halę Redykalną, wierzchołek 1067 m, Zapolankę i Kiczorę opada do doliny Wody Ujsolskiej w Ujsołach. Południowo-wschodnie stoki Zapolanki opadają do doliny Jakubowskiego Potoku, północno-zachodnie do doliny Nickuliny.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Przełęcz Bory Orawskie (słow. Mútňanske sedlo) – położona na wysokości ok. 930 m przełęcz w Beskidzie Żywieckim między szczytami Połom (973 m) i Magurka (1143 m). Znajduje się w Grupie Pilska (szczyt Magurka) i oddziela właściwy masyw Pilska od granicznego grzbietu biegnącego do przełęczy Glinka (szczyt Połom). Grzbietem, na którym znajduje się przełęcz przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego. Północno-zachodnie stoki przełęczy (po polskiej stronie) mają wysokość około 20 m i bardzo stromo opadają do doliny potoku Bystra. Na potoku tym w pobliżu przełęczy znajduje się wodospad o wysokości około 2 m, a jego szum słychać przy przełęczy. Po słowackiej stronie przełęczy natomiast rozległe i płaskie dno doliny pokryte jest mokradłami i torfowiskami, którym leniwie spływa Złoty Potok. Od orawskiego słowa bory oznaczającego mokradła pochodzi nazwa przełęczy. Słowacy poniżej przełęczy na torfowiskach tych utworzyli rezerwat przyrody „Spálený gruňik”.
  Lipowski Wierch (1324 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Nazwa pochodzi od lip, które dawniej zapewne na jego stokach rosły. Znajduje się w grzbiecie, który od Rysianki ciągnie się się w północno-zachodnim kierunku do Redykalnego Wierchu i jest najwyższym szczytem tego grzbietu. Jest to boczny grzbiet Beskidu Żywieckiego, oddzielający dolinę potoku Żabniczanka od doliny potoku Bystra.

  Reklama