• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Yersinia

  Przeczytaj także...
  Alexandre John Emile Yersin (ur. 22 września 1863 w Morges, zm. 1 marca 1943 w Nha Trang) – francuski bakteriolog pochodzenia szwajcarskiego.Choroby odzwierzęce, zoonozy – zakaźne lub pasożytnicze choroby zwierząt, bądź przez zwierzęta tylko roznoszone, przenoszące się na człowieka poprzez kontakt bezpośredni lub surowce pochodzenia zwierzęcego, rzadziej drogą powietrzną (np. toksoplazmoza, bruceloza, wścieklizna, ptasia grypa i inne).
  Pałeczka dżumy (Yersinia pestis, daw. Pasteurella pestis) – nieprzetrwalnikująca bakteria Gram ujemna o kształcie pałeczki będąca czynnikiem etiologicznym dżumy. Ze względu na kształt została zakwalifikowana do pałeczek, jednak poszczególne bakterie posiadają dużą zmienność wyglądu. Rezerwuarem są zwierzęta (z wyjątkiem wielbłądów) – obecnie głównie susły, świstaki oraz świnki morskie.

  Yersiniarodzaj Gram-ujemnych bakterii należący do rodziny Enterobacteriaceae, które wywołują zoonozy. Obecnie wyodrębnionych jest 12 gatunków tej bakterii.

  Cechy charakterystyczne[ | edytuj kod]

  Przedstawiciele rodzaju to bakterie Gram-ujemne, oksydazo-ujemne, laktozo-ujemne, katalazododatnie i fakultatywnie beztlenowe. Mają kształt pałeczek (bacilli) lub ziarniako-pałeczek (coccobacilli) i osiągają wymiary 0,5–0,8 × 1–3 μm. Nie tworzą przetrwalników. Potrafią rosnąć w temperaturze 0–4°C. Najlepiej rosną w temperaturze 28 °C, a kolonie powstają po 2–5 dniach.

  Coccobacillus (l.mn. coccobacilli) – bakteria o kształcie pośrednim między ziarniakiem (coccus) a pałeczką (bacillus). Jest to krótka, zaokrąglona lub owalna pałeczka. Do coccobacilli zaliczane są m.in.: Haemophilus influenzae, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis i bakterie z rodzaju Brucella. Jersinioza – odzwierzęca choroba zakaźna powodowana przez bakterie Yersinia enterocolitica (w większości z biotypów 2, 3 i 4 oraz serotypu O3, O8, O9 i O5,27) i Y. pseudotuberculosis (pałeczki rodencjozy, głównie serotypów I i III).

  Taksonomia[ | edytuj kod]

  Nazwa rodzaju pochodzi od szwajcarskiego bakteriologa Aleksandre'a Yersina, który odkrył pałeczkę dżumy, nazwaną później Yersinia pestis.

  Rodzaj ten został wyodrębniony w ramach rodziny Enterobacteriaceae w 1964 roku przez Wilhelma Frederiksena, który zaliczył do niego trzy gatunki patogenów człowieka (obecnie najważniejsze pod względem epidemiologicznym):

 • Pałeczka dżumy (Yersinia pestis) – wywołująca dżumę
 • Yersinia enterocolitica – wywołująca jersiniozę
 • Yesinia pseudotuberculosis – wywołująca rodencjozę
 • Pozostałe gatunki:

  Przetrwalnik (endospora, spora, gr. σπορα tzn. nasienie) – formy spoczynkowe umożliwiające organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków (susza, niskie temperatury).Pałeczka (łac. coccobacillus, l. mn. coccobacilli) – niewytwarzająca endospor morfologiczna forma bakterii o cylindrycznym, wydłużonym kształcie. Występują formy chorobotwócze. W większości barwi się Gram ujemnie. Niektórzy autorzy zaliczają tu tylko gramujemne.
 • Yersinia frederiksenii
 • Yersinia intermedia
 • Yersinia kristensenii
 • Yersinia bercovieri
 • Yersinia mollaretii
 • Yersinia rohdei
 • Yersinia ruckeri
 • Yersinia aldovae
 • Yersinia aleksiciae
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Maria Fredriksson-Ahomaa: Yersinia enterocolitica and Yesinia pseudotuberculosis. W: Foodborne Diseases. Shabbir Simjee (red.). Totowa, New Jersey: Humana Press, 2007, s. 79.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Gabriel Virella, Mikrobiologia i choroby zakaźne wyd. I (na podst. III amerykańskiego), Wrocław 2000, Urban & Partner ​ISBN 83-85842-59-4
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Katalaza (EC 1.11.1.6) – enzym z grupy oksydoreduktaz katalizujący proces rozkładu nadtlenku wodoru do wody i tlenu. Otrzymana po raz pierwszy w postaci krystalicznej w 1937 roku przez J.B. Sumnera. Znaczne jej ilości występują w komórkach zwierzęcych np. w wątrobie, nerce, leukocytach i erytrocytach (krwinkach czerwonych), w bakteriach tlenowych oraz w peroksysomach komórek roślinnych fotosyntezujących. Jest dobrym enzymem markerowym dla peroksysomów. Jest bardzo aktywnym enzymem, którego grupę prostetyczną stanowi hemina.Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Warto wiedzieć że... beta

  Laktoza (łac. lac – "mleko", cukier mleczny), C12H22O11 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodanów, disacharyd zbudowany z D-galaktozy i D-glukozy, połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym. Występuje w mleku ssaków.
  Enterobakterie – monotypowy rząd (Enterobacteriales) i rodzina (Enterobacteriaceae) Gram-ujemnych bakterii jelitowych o kształcie pałeczek, niesporulujące, fermentujące glukozę i tworzące kwas.
  Dżuma (czarna śmierć, mór, zaraza morowa) – ostra bakteryjna choroba zakaźna gryzoni i (rzadziej) innych drobnych ssaków, a także człowieka (zoonoza). Choroba ta wywołana jest infekcją G(-) tlenowych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae nazwanej Yersinia pestis.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.788 sek.