• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Xerox PARC

  Przeczytaj także...
  Komputer Alto firmy Xerox, stworzony w Xerox PARC w 1973, jest uważany za pierwszy komputer osobisty z systemem graficznym. Wykorzystano w nim wiele innowacyjnych rozwiązań:Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  GNU FDL (ang. Free Documentation License, „Licencja Wolnej Dokumentacji”) – licencja typu copyleft dla dokumentów wolnej dokumentacji.
  Siedziba centrali Xerox PARC
  Xerox Alto, pierwszy komputer z systemem okienkowym


  Xerox PARC (ang. Xerox Palo Alto Research Center) - ośrodek badawczy firmy Xerox powstały w roku 1970. Od początku lat 70., do połowy lat 80. wprowadził wiele istotnych innowacji w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, które wywarły ogromny wpływ na informatykę, takich jak:

  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.Sieć lokalna (ang. LAN – Local Area Network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro. Główne różnice LAN, w porównaniu z siecią WAN, to m.in. wyższy wskaźnik transferu danych, czy też mniejszy obszar geograficzny.
 • graficzny interfejs użytkownika (GUI) obsługiwany za pomocą myszki
 • drukarka laserowa
 • lokalna sieć komputerowa LAN Ethernet
 • okna w graficznym interfejsie użytkownika
 • ikony
 • WYSIWYG
 • język zorientowany obiektowo Smalltalk
 • drzewa czerwono-czarne
 • Powyższe innowacje były wprowadzane na projektowanych i budowanych w PARC pionierskich komputerach osobistych (poczynając od Xerox Alto).

  Smalltalk jest w pełni obiektowym, reflektywnym językiem programowania z dynamicznym typowaniem. Umożliwia to w praktyce zupełnie inny sposób programowania od tego, do jakiego są przyzwyczajeni programiści używający współczesnych języków obiektowych (np. Java), które rozwinęły się z wcześniejszych języków proceduralnych takich jak C, czy Pascal.Ethernet - technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.

  Nieumiejętność handlowego wykorzystania własnych wynalazków stała się przyczyną ukucia obiegowego powiedzenia, że XEROX PARC jest miejscem powstawania błyskotliwych idei dla wszystkich innych. Zjawisko to zostało opisane w książce "Fumbling The Future: How XEROX Invented, Then Ignored, the First Personal Computer" (Douglas K. Smith i Robert C. Alexander, wyd. William Morrow & Co., 1988, ISBN 0-688-09511-9).

  Xerox Corp. – amerykański koncern, jeden z największych na świecie dostawców cyfrowych drukarek oraz usług outsourcingu druku, zarządzania dokumentami i procesami back office. Wraz ze spółką Fuji Xerox przeznacza rocznie ok. 1,5 mld dolarów na badania i rozwój.Drzewo czerwono-czarne – rodzaj samoorganizującego się binarnego drzewa poszukiwań - struktury danych stosowanej w informatyce najczęściej do implementacji tablic asocjacyjnych. Została ona wynaleziona przez Rudolfa Bayera w 1972 roku, który nazwał je symetrycznymi binarnymi B-drzewami. Współczesną nazwę oraz dokładne zbadanie ich właściwości zawdzięcza się pracy "A dichromatic framework for balanced trees" z 1978 roku autorstwa Leo J. Guibasa oraz Roberta Sedgewicka.


  Linki zewnętrzne[]

 • Xerox PARC
 • Artykuł ten zawiera treści tłumaczone w pierwotnej wersji z udostępnionego na licencji GNU FDL artykułu w Jargon File.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ikona (ang. icon) – element interfejsu graficznego, niewielki piktogram widoczny na ekranie monitora, reprezentujący graficznie określony typ pliku, folder, aplikację, urządzenie, funkcję programu, itp. i stanowiący odsyłacz do nich.
  Drukarka laserowa to rodzaj drukarki wykorzystującej w procesie drukowania laser. Drukarki laserowe charakteryzują się bardzo wysoką jakością wydruku, a druk pod wpływem wody nie rozpływa się.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.