• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Xanadu - oprogramowanie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Theodor Holm Nelson (ur. 17 czerwca 1937) – twórca terminu "hipertekst" (1965, w rzeczywistości Nelson mówił już o hipermediach) i pionier technik informacyjnych. Ukuł także terminy transkluzja i intertwingularity.Wired – amerykański magazyn publikowany w formie papierowej jako miesięcznik oraz internetowej. Siedziba wydawnictwa znajduje się w San Francisco w Kalifornii, czasopismo jest wydawane od marca 1993 roku przez Condé Nast Publications. Informuje on, jak technologia wpływa na kulturę, ekonomię i politykę.

  Xanadu (oprogramowanie)hipertekstowy projekt informatyczny, rozpoczęty w 1960 roku przez Teda Nelsona; przez magazyn „Wired” został określony mianem najdłużej trwającego vaporware w historii przemysłu komputerowego – w 1998 roku ciągle nie był ukończony, gdy w międzyczasie powstała i rozwinęła się World Wide Web, realizująca wiele z idei Xanadu.

  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. Hipertekst – organizacja danych w postaci niezależnych leksji połączonych hiperłączami. Hipertekst cechuje nielinearność i niestrukturalność układu leksji. Oznacza to, że nie ma z góry zdefiniowanej kolejności czytania leksji, a nawigacja między nimi zależy wyłącznie od użytkownika.

  Historia[ | edytuj kod]

  Jako świeży absolwent Harvardu, Nelson rozpoczął tworzenie systemu, który zawierał podstawowe idee tego, co potem stało się projektem Xanadu: procesor tekstu zdolny do gromadzenia wielu kolejnych wersji i pokazywania różnic między nimi. Chociaż procesor nie został ukończony, jego model wzbudził zainteresowanie i zainspirował innych informatyków.

  Association for Computing Machinery (ACM) to największa na świecie społeczność ludzi nauki, nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się informatyką. Nazwa w tłumaczeniu na język polski to Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

  Oprócz wdrożenia podstawowej idei Nelson chciał stworzyć mechanizm ułatwiający niesekwencyjne pisanie, w trakcie którego użytkownik mógł wybrać swoją własną ścieżkę w ramach elektronicznego dokumentu. Ideę tę przedstawił w liście do Association for Computing Machinery, nazywając ją zippered lists (błyskawiczne wykazy). Wykazy takie pozwoliłyby tworzyć złożone dokumenty budowane z fragmentów innych dokumentów – idea, którą określił potem mianem transkluzji. W 1967, pracując dla Harcourt, Brace, nazwał swój projekt Xanadu, na cześć poematu Kubla Khan Samuela Taylora Coleridge'a.

  Xerox PARC (ang. Xerox Palo Alto Research Center) - ośrodek badawczy firmy Xerox powstały w roku 1970. Od początku lat 70., do połowy lat 80. wprowadził wiele istotnych innowacji w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, które wywarły ogromny wpływ na informatykę, takich jak:Vannevar Bush (ur. 11 marca 1890 w Everett, stan Massachusetts, USA, zm. 28 czerwca 1974 w Belmont, stan Massachusetts, USA) – amerykański inżynier, wynalazca, teoretyk wczesnego okresu informatyki, organizator życia naukowego w USA.

  Ted Nelson opublikował swoje wizjonerskie idee w 1974 w książce "Computer Lib/Dream Machines" oraz w 1981 w "Literary Machines". "Computer Lib/Dream Machines" jest napisana w sposób niesekwencyjny: jest kompilacją losowo ułożonych myśli autora na rozmaite tematy, w tym i komputerów. "Computer Lib" zawiera myśli na tematy, które go irytowały, "Dream Machines" rozważa jego nadzieje dotyczące potencjału komputerów jako narzędzi wspomagających pracę artysty.

  Wersja demonstracyjna, demo, wersja pokazowa, próbna zwykle komercyjnego programu komputerowego. Zazwyczaj jest to wersja o ograniczonej funkcjonalności w stosunku do wersji pełnej lub wersja pełna o ograniczonej czasowo możliwości wykorzystania. W przypadku gier jest to zwykle jeden poziom z finalnej części gry. Firma Novell specjalizująca się w oprogramowaniu sieciowym, umożliwiającym dostęp do serwera setkom klientów jako demo udostępnia oprogramowanie umożliwiające dostęp 2 klientów. Wersje demo są dołączane do czasopism tematycznych , dostępne są także w Internecie zwłaszcza na stronach producenta oprogramowania. Bywają także dema wysyłane na podany adres po zamówieniu złożonym elektronicznie przy czym zamawiający pokrywa koszt przesyłki oraz koszt nagrania i nośników. Niektóre firmy jako demo traktują starsze, pełne wersje swojego oprogramowania. Dzieje się tak wtedy gdy w nowszej wersji uzyskano znaczną poprawę funkcjonalności lub gdy system operacyjny starszego oprogramowania stracił na znaczeniu.Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.

  W 1972 Cal Daniels ukończył wersję demonstracyjną oprogramowania Xanadu, korzystając z komputera specjalnie wynajętego do tego celu przez Nelsona, jednak wkrótce fundusze Nelsona wyczerpały się. W 1974, z pojawieniem się sieci komputerowych, Nelson zrewidował swoje pomysły, określając Xanadu mianem scentralizowanego repozytorium informacji, któremu nadał miano docuverse.

  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".Autodesk Inc. NASDAQ: ADSK – amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oraz serwisem oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Autodesk znajduje się na liście Fortune 1000 magazynu Fortune.

  Latem 1979 Nelson zawiózł grupę swoich zwolenników, którymi byli Roger Gregory, Mark Miller i Stuart Greene, do Swarthmore, do domu wynajętego przez Gregory'ego, gdzie rozważano drobiazgowo pomysły dotyczące Xanadu. Miller and Gregory utworzyli system adresowy oparty na liczbach pozaskończonych, nazwany tumblers, który pozwalał odwoływać się do dowolnej części pliku.

  Smalltalk jest w pełni obiektowym, reflektywnym językiem programowania z dynamicznym typowaniem. Umożliwia to w praktyce zupełnie inny sposób programowania od tego, do jakiego są przyzwyczajeni programiści używający współczesnych języków obiektowych (np. Java), które rozwinęły się z wcześniejszych języków proceduralnych takich jak C, czy Pascal.Transkluzja (dosł. przeniesienie i włączenie) - sposób włączenia w systemie hipertekstowym fragmentów innych dokumentów.

  Grupa kontynuowała swoją pracę, jednak już na granicy bankructwa. W 1983 Nelson spotkał jednak Johna Walkera, założyciela Autodesk, i grupa podjęła prace nad Xanadu, korzystając z finansowego wsparcia Autodesku.

  Programiści kierowani przez Gregory'ego ukończyli oprogramowanie napisane w języku C, chociaż nie pracowało ono tak poprawnie, jak tego oczekiwali. Nowa grupa programistów wynajęta z Xerox PARC postanowiła zatem napisać oprogramowanie na nowo w języku Smalltalk. Spowodowało to podział grupy Xanadu na dwie frakcje, zaś Autodesk wyznaczył termin ukończenia prac, który był poza zasięgiem zespołu. W sierpniu 1992 Autodesk zdystansował się od projektu, ten zaś przyjął nazwę Xanadu Operating Company, która borykała się z wewnętrznymi sporami i brakiem funduszy.

  Mikropłatność – płatność o niewielkiej wartości. Istnieje spore zapotrzebowanie na instrument, który pozwalałby w bezpieczny i tani sposób dokonywać drobnych zakupów. Do obszarów handlu elektronicznego, w których potrzeba ta przejawia się szczególnie, wyraźnie zaliczyć można m.in.: internetową dystrybucję prasy (dostęp do sieciowych wydań gazet, archiwów), transmisje wideo, płatny dostęp do serwisów www, sprzedaż znaczków pocztowych, skarbowych, biletów, zamieszczenie ogłoszeń drobnych na stronach www, itp. Wśród form regulowania mikropłatności na wyróżnienie zasługują tzw. wirtualne portfele. Zastosowanie wirtualnych portfeli nie ogranicza się do dokonywania mikropłatności, lecz z uwagi na niewielki koszt pojedynczej transakcji mogą one z powodzeniem być stosowane w tego rodzaju sytuacjach. Zasada działania wirtualnego portfela opiera się na istnieniu osobnego konta (konto to prowadzi firma oferująca usługę, dostęp do portfela odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Z reguły wymagane jest uwierzytelnienie hasłem), które może być zasilane za pomocą karty płatniczej lub przelewu.Informatyk (łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nauk komputerowych, posiadającego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znającego budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafiącego tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań. Zwykle jest to osoba o wysokim stopniu świadomości ogólnych i szczegółowych zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce.

  Charlie Smith, założyciel kompanii o nazwie Memex (od pomysłu Vannevara Busha), wynajął wielu programistów Xanadu i kupił licencję na Xanadu, jednak firma popadła wkrótce w kłopoty finansowe, zaś nieopłacani programiści odeszli, zabierając ze sobą komputery. W tym czasie rozwijała się już World Wide Web.

  W 1998 Nelson uwolnił kod źródłowy w postaci projektu Udanax, w nadziei, że zastosowane w nim techniki i algorytmy pozwolą uwolnić się od niektórych patentów.

  Wiki – typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą języka znaczników lub edytora WYSIWYG. Strony wiki, ze względu na swoją specyfikę, są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami, takimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty różnych grup społecznych.RSS – umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  Vaporware (z ang. vapor – para, opar) – oprogramowanie albo sprzęt komputerowy, które nie zostały jeszcze ukończone, ale których zapowiedziana data inauguracji została już dawno przekroczona.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.