• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • X wojna rosyjsko-turecka  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Szejnową – starcie zbrojne, które miało miejsce pomiędzy 27–28 grudnia 1877 a 9 stycznia 1878 w czasie wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878) w rejonie na południe od przełęczy Szipka pod wsią Szejnowa pomiędzy wojskami tureckimi pod dowództwem Wessel-paszy (ok. 30–35 tys. żołnierzy) a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. F. F Radeckiego (54 tys. żołnierzy).Kaukaz – region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wokół gór Kaukaz. Od północy graniczy z europejską częścią Rosji, od południa, w zależności od przyjmowanego podziału, z Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią (Przednią).

  Wojna rosyjsko-tureckakonflikt zbrojny między Imperium Rosyjskim a Imperium Osmańskim w latach 1877–1878. Na frontach działania wojenne toczyły się od 24 kwietnia 1877 do 31 stycznia 1878.

  Przyczyny wybuchu konfliktu[ | edytuj kod]

  Imperium Osmańskie nazywane w tamtym czasie starym człowiekiem Europy stawało się powoli celem imperialistycznych zapędów Rosji oraz pozostałych mocarstw europejskich, ale do bezpośredniego konfliktu przyczyniło się:

  Bitwa pod Swisztowem była jedną z bitew rozpoczynających wojnę rosyjsko-turecką w latach 1877–1878. Rozpoczęła się w nocy 26 czerwca 1877 r., kiedy rosyjski generał Michał Iwanowicz Dragomirow zdecydował o sforsowaniu Dunaju w rejonie Swisztowa przy pomocy flotylli małych łodzi i zaatakować turecką twierdzę, której garnizon poddał się następnego dnia. W rezultacie, po przeprawie sił głównych, oddziały rosyjskie były gotowe do zaatakowania Nikopola.Rząd Narodowy (1877) – tajny rząd samozwańczy, utworzony w czasie zjazdu działaczy polskich w Wiedniu 27 lipca 1877. Istniał do grudnia tego roku. W jego skład weszli: Adam Stanisław Sapieha, Aleksander Guttry, Tadeusz Oksza-Orzechowski i Artur Gołuchowski.
 • rozpoczęcie walk narodowowyzwoleńczych na Bałkanach (powstanie przeciw panowaniu Turków w Bośni i Hercegowinie: 1875–1878 i Bułgarii w 1876)
 • odmowa Turcji wykonania decyzji Konferencji Konstantynopolitańskiej w 1876
 • popieranie przez Rosję powstańców słowiańskich na Bałkanach
 • chęć wzmocnienia pozycji Imperium Rosyjskiego na Bałkanach
 • polityka Wielkiej Brytanii, której celem było doprowadzenie do wojny między Turcją a Rosją dla osłabienia obydwu krajów
 • odwrócenie uwagi ludności rosyjskiej od problemów wewnętrznych
 • Order Czerwonego Krzyża dla Niewiast i Dziewcząt (ros. Орден Красного Креста для женщин и девочек) – nadawane od 1878 odznaczenie Imperium Rosyjskiego dla kobiet.Besarabia (rum. Basarabia, tur. Besarabya, ukr. Бесарабія) – kraina historyczna położona we Wschodniej Europie między Dniestrem a Prutem, będąca obecnie częścią Mołdawii i Ukrainy. Współcześnie nazwy Besarabia używa się w znaczeniu historycznym, geograficznym i kulturowym, całkowicie pozbawionym sensu politycznego. Stosuje ją jednak w swej terminologii np. Związek Wypędzonych (ziomkostwo besarabskie).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Chłopi – powieść Władysława Reymonta, pisana w latach 1901–1908, opublikowana w formie książkowej w latach 1904–1909. Pisarz otrzymał za ten utwór Nagrodę Nobla w 1924. Powieść ukazuje życie społeczności zamieszkującej wieś Lipce na przestrzeni czterech pór roku.
  Józef Prokopowicz (ur. 11 listopada 1855 w Warszawie, zm. 29 listopada 1931 w Warszawie) - generał major Armii Imperium Rosyjskiego i generał dywizji Wojska Polskiego.
  Bałkany – region Europy, obejmujący w przybliżeniu obszar Półwyspu Bałkańskiego. Jednak nazwa ta mniej odnosi się do geografii, a bardziej do wspólnoty historyczno-kulturowej. Przy takim podejściu o przynależności danego kraju do Bałkanów decydują cechy kulturowe (np. język należący do ligi bałkańskiej, pewne elementy kultury ludowej), społeczne (np. wieloetniczność, współwystępowanie katolicyzmu, prawosławia i islamu) oraz historyczne (np. dawna przynależność do Cesarstwa Bizantyjskiego, zasiedlenie przez Słowian w VI wieku naszej ery, a przede wszystkim doświadczenie panowania tureckiego).
  Władysław Stanisław Reymont, właśc. Stanisław Władysław Rejment (ur. 25 kwietnia/7 maja 1867 w Kobielach Wielkich, zm. 5 grudnia 1925 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi.
  Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.
  Dobrudża (rum. Dobrogea, bułg. Добруджа) – kraina historyczna między Morzem Czarnym a ostatnim przed ujściem odcinkiem Dunaju, podzielona obecnie między Rumunię i Bułgarię.
  Michał Mikołajewicz Romanow (ur. 13 października 1832, zm. 18 grudnia 1909) – wielki książę Rosji, generał-marszałek polny, przewodniczący Rady Państwa (1881-1905).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.