• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XMRV

  Przeczytaj także...
  Rybonukleaza L (RNaza L) – enzym hydrolityczny z klasy rybonukleaz. Pełni istotną rolę w działaniu interferonu przeciw wirusom i nowotworom, biorąc udział w indukcji apoptozy i regulacji proliferacji komórek organizmu w odpowiedzi na obecność patogenu lub rozpoznania przez organizm procesu nowotworzenia.Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  XMRV (ang. xenotropic murine leukemia virus-related virus) – gammaretrowirus, który może wpływać na rozwój rodzinnej postaci raka prostaty. Pierwszy poznany gammaretrowirus, który powoduje zakażenie u człowieka. Nazwa wirusa odnosi się do jego podobieństwa do mysiego wirusa MuLV, chociaż istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Uważa się, że wirus XMRV jest związany z rakiem prostaty poprzez rybonukleazę L, która jest częścią linii naturalnej obrony komórek przed wirusami.

  Typ dziki (ang. wild type, żargonowo dzikus), oznaczany jako + lub +/+ (diploidy), także skrótem angielskiej nazwy WT – typowa, reprezentatywna, zdrowa forma organizmu, szczepu, genu, genotypu lub fenotypu, taka jaka po raz pierwszy została zaobserwowana w naturze lub ściśle zdefiniowana forma używana w nauce jako standard i odniesienie. W związku z tym zazwyczaj niemożliwe jest wyróżnienie pojedynczego typu dzikiego wobec istnienia równoprawnych odmian allelicznych. W tym ujęciu typ dziki definiuje się także jako zestaw alleli danego locus wymaganych do dzikiego fenotypu.In vitro (łac. w szkle) – termin stosowany przy opisywaniu badań biologicznych, oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem.

  W jednym z badań wykazano, że mutacja R462Q, która powoduje zmniejszenie poziomu aktywności RNazy L, wiąże się z większą podatnością na zakażenie XMRV u mężczyzn, jednak późniejsze badanie wykazało, że zakażenie XMRV zwykle pojawia się niezależnie od zmian w genie RNazy L.

  Rak gruczołu krokowego (prostaty) – choroba nowotworowa gruczołu krokowego, występująca u 11% mężczyzn z rozpoznanym nowotworem i będąca przyczyną 9% zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Wirus został odkryty w tkankach nowotworowych gruczołu krokowego za pomocą mikromacierzy zawierających próbki materiału genetycznego z ponad 1000 wirusów. Badanie przesiewowe ujawniło obecność gammaretrowirusów w znacznej liczbie homozygotycznych komórek R462Q, ale niewiele w komórkach heterozygotycznych lub typu dzikiego. Rozszerzone badanie przesiewowe wykazało obecność wirusa u 40% mężczyzn homozygotycznych pod względem R462Q i u 1,5% osób niehomozygotycznych. Wykazano również w każdym przypadku tego samego wirusa. W innym badaniu genom wirusa został zrekonstruowany z mRNA prostaty i wykorzystany do infekowania tkanki gruczołu krokowego w badaniach in vitro. Wykazano, że linie komórkowe z niedoborem RNazy L są bardziej podatne na zakażenie. Niekoniecznie oznacza to, że XMRV powoduje raka prostaty, ale wskazuje, że niedobór RNazy L sprawia, że tkanka gruczołu krokowego jest bardziej podatna na zakażenie wirusem. To z kolei wskazuje na możliwość powiązania zakażenia wirusem i chorobą.

  Zespół chronicznego zmęczenia, zespół przewlekłego zmęczenia – choroba która objawia się poprzez problemy z pamięcią oraz koncentracją, częste bóle głowy i mięśni (wycieńczenie mimo braku jakiejkolwiek aktywności fizycznej). Często pojawia się większe zmęczenie po przebudzeniu niż przed pójściem spać. Diagnozę można postawić dopiero wtedy, gdy objawy utrzymują się przez ponad pół roku. Jak dotąd nie znaleziono żadnych skutecznych metod walki z tą chorobą.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  XMRV wiązano również z zespołem przewlekłego zmęczenia; osoby z zespołem przewlekłego zmęczenia miały być częściej zakażone XMRV niż pozostała populacja, lecz badania przeprowadzone w innych laboratoriach nie potwierdziły istnienia zależności. Badaczom zarzucono, że szczepy wirusa znalezione u pacjentów są do siebie podobne, co może sugerować skażenie próbek, ponadto technika wykrywania wirusów XMRV przynosi często wyniki fałszywie pozytywne. Wykryte zostały także błędy metodologiczne, m.in. zły dobór grupy pacjentów. Uczestniczący w badaniuach chorzy z zespołem przewlekłego zmęczenia pochodzili z Nevady, a grupę kontrolną dobrano wśród chorych z innych części kraju. Ostatecznie raport Narodowego Instytutu Raka i Uniwersytetu Tufts, że wirus nie ma związku z zespołem zmęczenia, a jego źródłem są prowadzone w latach 90. XX wieku badania nad rakiem prostaty u myszy.

  Rybonukleaza L (RNaza L) – enzym hydrolityczny z klasy rybonukleaz. Pełni istotną rolę w działaniu interferonu przeciw wirusom i nowotworom, biorąc udział w indukcji apoptozy i regulacji proliferacji komórek organizmu w odpowiedzi na obecność patogenu lub rozpoznania przez organizm procesu nowotworzenia.

  Zasugerowano, że XMRV może być przenoszony drogą płciową.

  Przypisy

  1. R. Schlaberg, DJ. Choe, KR. Brown, HM. Thaker i inni. XMRV is present in malignant prostatic epithelium and is associated with prostate cancer, especially high-grade tumors.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 106 (38), s. 16351–6, Sep 2009. DOI: 10.1073/pnas.0906922106. PMID: 19805305. 
  2. A. Urisman, RJ. Molinaro, N. Fischer, SJ. Plummer i inni. Identification of a novel Gammaretrovirus in prostate tumors of patients homozygous for R462Q RNASEL variant.. „PLoS Pathog”. 2 (3), s. e25, Mar 2006. DOI: 10.1371/journal.ppat.0020025. PMID: 16609730. 
  3. VC. Lombardi, FW. Ruscetti, J. Das Gupta, MA. Pfost i inni. Detection of an Infectious Retrovirus, XMRV, in Blood Cells of Patients with Chronic Fatigue Syndrome.. „Science”, Oct 2009. DOI: 10.1126/science.1179052. PMID: 19815723. 
  4. Karen Kaplan: [rakiem prostaty u myszy Wirus przewlekłego zmęczenia?] (pol.). W: LA Times [on-line]. Onet Wiadomości. [dostęp 2011-09-28].
  5. S. Hong, EA. Klein, J. Das Gupta, K. Hanke i inni. Fibrils of prostatic acid phosphatase fragments boost infections with XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus), a human retrovirus associated with prostate cancer.. „J Virol”. 83 (14), s. 6995–7003, Jul 2009. DOI: 10.1128/JVI.00268-09. PMID: 19403677. 
  6. V. Brower. Is a retrovirus implicated in familial prostate cancer?. „J Natl Cancer Inst”. 101 (10), s. 700–1, May 2009. DOI: 10.1093/jnci/djp137. PMID: 19436028. 
  7. Eastman, Peggy. Prostate Cancer: New Data Help Refine Risk Stratification. „Oncology Times”. 2 (31), s. 32-33, 2009. [dostęp 2009-10-09].   w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.