XBRL

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

XBRL (ang. Extensible Business Reporting Language) – rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej. Jest otwartym standardem, zaprojektowanym do wymiany informacji biznesowych. Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja semantyki elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do pewnego słownika, zwanego taksonomią XBRL (ang. XBRL Taxonomy). Dokument zawierający informacje finansowe nosi nazwę instancji XBRL (ang. XBRL Instance).

XLink, XML Linking Language – specyfikacja W3C służąca do tworzenia łączy URI (w tym hiperłączy) w dokumentach XML.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Język jest oparty na XML oraz technologie pokrewne, np. XLink, dzięki czemu nie jest związany z żadną platformą sprzętową czy programową.

Standard XBRL rozwijany jest przez międzynarodową organizację non-profit, w skład której wchodzi ok. 250 firm, organizacji i agencji rządowych. Jest to standard otwarty, a więc wolny od opłat licencyjnych.

W wielu krajach, również w Polsce, XBRL został wybrany jako format obowiązkowej sprawozdawczości finansowej na rzecz instytucji nadzorczych.

Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Format pliku w informatyce to ustalony standard zapisu informacji w pliku danego typu. Sposób zakodowania informacji lub danych zależy od zastosowanej aplikacji. Ze względu na dostępność do specyfikacji struktury formatu, wyróżnia się powszechnie znany, czyli otwarty format pliku (o publicznie dostępnej strukturze) oraz utajniony przez producenta programu format zamknięty.

Specyfikacja[ | edytuj kod]

Obecnie obowiązuje specyfikacja Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1 z dnia 2003-12-31, uwzględniająca poprawki z dnia 2008-07-02. Poprawność tworzonych taksonomii względem obowiązującej specyfikacji można sprawdzić poprzez wykonanie jej walidacji przez walidator XBRL posiadający udokumentowane spełnienie testów zgodności ze specyfikacjami (XBRL 2.1 Conformance Suite z dnia 2 czerwca 2008), zakończone osiągnięciem pozytywnego raportu.

Organizacja non-profit – organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.Walidacja – w naukach technicznych i informatyce działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Walidator (ang. validator) to program sprawdzający poprawność dokumentu o określonej składni. Walidatory stały się na tyle popularną usługą, że niektóre z nich ewoluowały w multiwalidatory przeprowadzające kilka wariantów walidacji jednocześnie.

Reklama