• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • X264

  Przeczytaj także...
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.CABAC (ang. Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding) - kodowanie entropijne użyte w kodeku obrazu AVC jako opcjonalne względem CAVLC (Context-Adaptive Variable Length Coding). W wyniku zastosowania CABAC uzyskujemy nawet do 20% mniejszy strumień binarny względem kodowania CAVLC.
  Kompresja bezstratna (ang. lossless compression) – ogólna nazwa metod kompresji informacji do postaci zawierającej zmniejszoną liczbę bitów, pod warunkiem, że metoda ta gwarantuje możliwość odtworzenia informacji z postaci skompresowanej do identycznej postaci pierwotnej.
  x264

  x264 – darmowa i otwarta implementacja kodera H.264/MPEG-4 AVC. Została upubliczniona na warunkach licencji GNU General Public License. Licencja ta może być niekompatybilna z patentowymi licencjami MPEG-LA w krajach uznających patenty programowe.

  Utworzono kilka wersji graficznego interfejsu użytkownika dla wersji obsługiwanej z wiersza poleceń, włączając MeGUI, AutoAC oraz bazujący na .NET (1.1) x264CLI GUI.

  Możliwości[ | edytuj kod]

  Obecnie (maj 2009) x264 jest jednym z najbardziej zaawansowanych publicznie dostępnych koderów AVC. Jest również jednym z niewielu dostępnych publicznie koderów AVC Wysokiego Profilu.

  Kodek jest skrótem od "koder/dekoder", co oznacza urządzenie lub program zdolny do przekształcania strumienia danych lub sygnału. Kodeki mogą zmienić strumień danych w formę zakodowaną (często w celu transmisji, składowania lub zaszyfrowania) lub odzyskać (odkodować) strumień danych z formy zakodowanej, by umożliwić ich odtwarzanie bądź obróbkę. Kodeki są często używane w wideokonferencjach oraz strumieniowaniu obrazu lub dźwięku.Wiersz poleceń (ang. Command Line Interface, CLI), to jeden z najczęściej spotykanych sposobów interakcji człowieka z komputerem. Inne przykłady to interfejs tekstowy oraz interfejs graficzny.

  Obsługuje m.in.:

 • kodowanie entropijne: binarne adaptacyjne kodowanie kontekstowe (CABAC) oraz adaptacyjne kodowanie kontekstowe kodami o zmiennej długości (CAVLC)
 • wielokrotne klatki referencyjne
 • wszystkie typy makrobloków kodowania wewnątrzobrazowego (I frame) (16x16, 8x8 i 4x4 -- 8x8 to część AVC High Profile)
 • wszystkie typy makrobloków kodowania z predykcją międzyobrazową (P frame)
 • część typów makrobloków kodowania dwukierunkowego (B frame) od 8x8 do 16x16
 • optymalizacja zmiany przepływności
 • wiele trybów kontroli przepływności: stała kwantyzacja, stała jakość, pojedynczy lub wieloprzebiegowy ABR z opcją VBV
 • detekcja przycięcia sceny
 • adaptacyjne rozmieszczanie ramek kodowanych z predykcją dwukierunkową (B frames), z opcją dowolnego rozmieszczania oraz trzymania ramek jako referencje
 • adaptacyjne przekształcenie przestrzenne bloków 8x8 i 4x4 (Wysoki Profil)
 • tryb bezstratny (Wysoki 4:4:4 Profil)
 • dowolna kwantyzacja matryc (Wysoki Profil)
 • równoległe kodowanie na wielu jednostkach CPU
 • wsparcie dla obrazu z przeplotem
 • nowa cecha: adaptacyjna kwantyzacja, pozwala na używanie różnych matryc dla różnych części klatki, w programie x264 jest to używane do alokowania dodatkowych bitów dla ciemnego tła aby uniknąć efektów blokowych pogarszających jakość obrazu
 • Porównanie z innymi kodekami[ | edytuj kod]

  x264 zostało nagrodzone w poniższych testach porównawczych:

  Wolne i Otwarte Oprogramowanie (ang. Free Libre/Open Source Software, także FOSS, FLOSS, po polsku również WiOO) – neutralny skrót pozwalający objąć jednym mianem zarówno Wolne Oprogramowanie (ang. Free Software) jak i Otwarte oprogramowanie (ang. Open Source), używany najczęściej w dokumentach urzędowych i oficjalnych analizach.MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) - grupa robocza ISO/IEC zajmująca się rozwojem standardów kodowania audio i wideo, a także zatwierdzona przez ISO grupa powszechnie stosowanych formatów zapisu danych zawierających obraz i dźwięk.
 • Doom9's 2005 codec shoot-out
 • Porównanie kodeków MSU MPEG-4 AVC/ H.264
 • MSU Subiektywne porównanie współczesnych kodeków obrazu
 •  Zapoznaj się również z: H.264/MPEG-4 AVC.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kodek
 • H.264
 • MPEG-4
 • Dirac (kodek)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • x264 Home Page
 • x264 Options Explained Guide @ Digital Digest
 • GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.Dirac - falkowy kodek obrazu stworzony przez brytyjską telewizję BBC i rozwijany jako wolne oprogramowanie. Pierwszym zastosowaniem kodeka na masową skalę była transmisja Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  MPEG4 – oznaczenie grupy standardów kodowania audio i wideo wraz z pokrewnymi technologiami, opracowanej przez grupę ISO/IEC MPEG. Wprowadzony pod koniec 1998. Główne zastosowania MPEG-4 to media strumieniowe w sieci Web, dystrybucja CD, wideokonferencje i telewizja.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.