• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wzorzec projektowy - informatyka  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Antywzorce (ang. Anti-patterns, Pitfalls) – przypadki powtarzających się, odkrywanych na nowo złych rozwiązań problemów. Badanie antywzorców zajmuje się ich rozpoznawaniem i porządkowaniem, tak aby można ich było uniknąć w przyszłości, a także aby można było je łatwo wykryć w wadliwie działających systemach.Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.

  Wzorzec projektowy (ang. design pattern) – uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego. Jest opisem rozwiązania, a nie jego implementacją. Wzorce projektowe stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe.

  Wzorzec mostu (ang. Bridge pattern) to w informatyce jeden ze strukturalnych wzorców projektowych, który pozwala oddzielić abstrakcję obiektu od jego implementacji.Strategia to jeden z czynnościowych wzorców projektowych, który definiuje rodzinę wymiennych algorytmów i kapsułkuje je w postaci klas. Umożliwia wymienne stosowanie każdego z nich w trakcie działania aplikacji niezależnie od korzystających z nich klientów.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Wzorce rozwiązań
 • 3 Elementy wzorca
 • 4 Dokumentacja
 • 5 Klasyfikacja podstawowa
 • 6 Klasyfikacja rozszerzona
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • Historia[]

  Wzorce projektowe w informatyce wywodzą się z wzorców projektowych w architekturze, które zostały zaproponowane przez austriackiego architekta Christophera Alexandra i miały ułatwić konstruowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych. Pomysł ten nie został jednak przyjęty.

  Inaczej stało się w informatyce. Termin wzorca projektowego został wprowadzony do inżynierii oprogramowania przez Kenta Becka oraz Warda Cunninghama w 1987 roku. Na konferencji OOPSLA, przedstawili oni wyniki swojego eksperymentu dotyczącego ich zastosowania w programowaniu. Został spopularyzowany w 1995 przez tzw. Bandę Czterech (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson oraz John Vlissides) dzięki książce Inżynieria oprogramowania: Wzorce projektowe.

  Blokada z podwójnym zatwierdzeniem (ang. double-checked locking lub double-checked locking optimization) - to w inżynierii oprogramowania wzorzec projektowy stworzony w celu redukcji czasu uzyskania blokady poprzez testowanie najpierw warunku blokady (ang. lock hint) w sposób niebezpieczny, a potem dopiero - tylko w razie sukcesu - przeprowadzanie całego procesu uzyskiwania blokady.Active object — współbieżny wzorzec projektowy, którego celem jest współbieżne wykonywanie metod obiektu. We wzorcu oddzielamy proces wywołania metody od jej wykonania, które odbywa się we własnym wątku obiektu. Wywołania metod są kolejkowane i wykonywane sekwencyjnie przez planistę. W międzyczasie, wątek wywołujący metodę może zająć się wykonywaniem innych czynności w oczekiwaniu na pojawienie się wyniku.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pełnomocnik (ang. Proxy) jest to jeden ze strukturalnych wzorców projektowych (obiektowy), którego celem jest utworzenie obiektu zastępującego inny obiekt. Stosowany jest w celu kontrolowanego tworzenia na żądanie kosztownych obiektów oraz kontroli dostępu do nich.
  Kompozyt jest jednym ze strukturalnych wzorców projektowych (obiektowy), którego celem jest składanie obiektów w taki sposób, aby klient widział wiele z nich jako pojedynczy obiekt.
  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.
  Metoda szablonowa – w inżynierii oprogramowania jeden z czynnościowych wzorców projektowych. Jego zadaniem jest zdefiniowanie metody będącej szkieletem algorytmu – algorytm ten może być następnie dokładnie definiowany w klasach pochodnych. Niezmienna część algorytmu zostaje opisana w metodzie szablonowej, której klient nie może nadpisać. W metodzie szablonowej wywoływane są inne metody, reprezentujące zmienne kroki algorytmu. Mogą one być abstrakcyjne lub definiować domyślne zachowania. Klient, który chce skorzystać z algorytmu, może wykorzystać domyślną implementację bądź może utworzyć klasę pochodną i nadpisać metody opisujące zmienne fragmenty algorytmu. Najczęściej metoda szablonowa ma widoczność publiczną, natomiast metody do przesłonięcia mają widoczność chronioną lub prywatną, tak, aby klient nie mógł ich użyć bezpośrednio. Inna popularna nazwa tego wzorca to niewirtualny interfejs (ang. Non Virtual Interface). Mimo zbieżnej nazwy, wzorzec ten nie ma niczego wspólnego z szablonami stosowanymi w programowaniu uogólnionym.
  Iterator jest to jeden z czynnościowych wzorców projektowych (obiektowy), którego celem jest zapewnienie sekwencyjnego dostępu do podobiektów zgrupowanych w większym obiekcie.
  Odwiedzający, lub inaczej: wizytator, to w inżynierii oprogramowania wzorzec projektowy, którego zadaniem jest odseparowanie algorytmu od struktury obiektowej na której operuje. Praktycznym rezultatem tego odseparowania jest możliwość dodawania nowych operacji do aktualnych struktur obiektów bez konieczności ich modyfikacji.
  Erich Gamma (ur. 1961 w Zurychu) – szwajcarski informatyk, współautor książki Wzorce projektowe: elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.