• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wzorzec

  Przeczytaj także...
  Wzorzec inkrementalny − wzorzec zawierający rozłożone na przemian strefy o jednakowej szerokości różniące się właściwościami fizycznymi. Wzorzec inkrementalny do pomiaru długości ma strefy te rozmieszczone wzdłuż linii prostej, natomiast do pomiaru kątów − na tarczy albo na powierzchni walcowej. Pomiar odbywa się przyrostowo na zasadzie zliczania ilości stref. Do zliczania w obu kierunkach (praca rewersyjna) wymagane są co najmniej dwa detektory przesunięte względem siebie o całkowitą liczbę okresów plus ±1/4 okresu wzorca. Możliwe jest również odczytanie ułamkowej części okresu za pomocą interpolatora.Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.
  Porosty (łac. Lichenes z gr. λειχήνα, leichena) – tradycyjna nazwa organizmów składających się z grzybów (Fungi), tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami (Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta). Jako samodzielna jednostka taksonomiczna przestała istnieć w 1981 roku w wyniku zmian, wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Pojęcie to ujmowane jest obecnie w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mykoryzowe), a nie systematycznych. Systematyka i nomenklatura porostów dotyczy ich komponentu grzybowego.
 • Wzorzec (Rhizocarpon) – rodzaj porostów
 • Wzorzecsłowo, które może oznaczać wzór jednostki miary, wzór rzeczy, wyrobu albo zalecany wygląd lub zachowanie się osoby (wzór do naśladowania) lub zwierzęcia. Wzorzec to zwykle coś pozytywnego, godnego naśladowania a także cel, do którego należy dążyć. Pojęcie wzorca jest szeroko stosowane i w różnych dziedzinach oznacza:
 • w metrologii:
 • wzorzec jednostki miary, inaczej: etalon
 • wzorzec inkrementalny
 • w zoologii:
 • wzorzec rasy
 • wzorzec rasy psa
 • w technikach projektowych:
 • wzorzec projektowy – inaczej: wzorzec konstrukcyjny lub operacyjny
 • w literaturze:
 • Wzorzec – źródło mocy w Kronikach Amberu Rogera Zelaznego
 • Przypisy

  1. Dane hasło przez Wikidane jest związane z rosyjskim terminem паттерн (dość nowym, gdyż nie jest on uwzględniony przez słowniki rosyjskie oraz portal gramota.ru) - prawidłowym odpowiednikiem rosyjskim jest образец.
  Wzorzec jednostki miary (inaczej etalon) – przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtworzenia jednostki miary albo jednej lub wielu wartości pewnej wielkości i służący jako odniesienie.Rhizocarpon Ramond ex DC. (wzorzec) – rodzaj grzybów z rodziny Rhizocarpaceae. Ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do porostów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wzorzec – fikcyjny twór w Kronikach Amberu Rogera Zelaznego. Jest on źródłem mocy, podobnym do Logrusu, lecz reprezentującym porządek, a nie chaos.
  Kroniki Amberu – cykl dziesięciu powieści urban fantasy autorstwa Rogera Zelaznego. Cykl został wydany w Polsce dwukrotnie, pierwszy raz przez wydawnictwo Iskry, następnie przez wydawnictwo Zysk i Sk-a. Dodatkowo dwa pierwsze tomy (Dziewięciu książąt Amberu, oraz Karabiny Avalonu) zostały wydane przez Iskry jako jedna książka. W 2010 roku wydawnictwo Zysk i Sk-a wydało cały cykl "Kronik Amberu" w dwóch tomach.
  Cel (gr. τηλος, telos; łac. finis, terminus) - to, ze względu na co, następuje działanie; stan lub obiekt, do którego się dąży; cel (etyka), to kres świadomego działania.
  Osoba (πρόσωπον [prosopon], łac. persona) – pierwotnie, zarówno po grecku, jak i po łacinie słowo to oznaczało „maskę”, którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym. Następnie zaczęto go używać w odniesieniu do roli, jaką jednostka odgrywa w dramacie życia. Podmiot o rozumnej naturze. Może nim być człowiek, a także Bóg, rozumiany jako byt wyróżniający się najdoskonalszą formą istnienia. We współczesnej filozofii pojęcie kluczowe dla chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego personalizmu, mającego źródła w chrześcijańskim (zwłaszcza tomistycznym) rozumieniu człowieka jako bytu odrębnego od świata rzeczy, przyrody, w tym także zwierząt.
  Słowo to elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określamy wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne, także myślimy na ogół słowami. Wiele słów składa się na mowę.
  Wzorzec projektowy jest formalnym sposobem opisywania poprawnych rozwiązań często pojawiających się problemów projektowych. Koncepcja została stworzona przez architekta Christophera Alexandra i może być zaadoptowana do różnych dziedzin.
  Roger Joseph Zelazny (ur. 13 maja 1937, zm. 14 czerwca 1995) – amerykański pisarz science fiction i fantasy. Używał również pseudonimu Harrison Denmark.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.069 sek.