• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wznoszenie

  Przeczytaj także...
  Wariometr (VSI) (ang. Vertical Speed Indicator) - obok wysokościomierza i prędkościomierza jeden z podstawowych przyrządów pokładowych wykorzystywanych na wszystkich typach statków powietrznych od lotni i paralotni do samolotów komunikacyjnych. Służy do wskazywania prędkości pionowej statku, czyli prędkości wznoszenia się lub opadania. Działa na zasadzie pomiaru zmian ciśnienia statycznego. Wariometr może być wyskalowany w m/s, m/min lub ft/min.Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.
  Wysokość przelotowa - optymalna wysokość na której statek powietrzny lub ptak uzyskuje po wznoszeniu właściwą dla niego prędkość przelotową. Dla statku powietrznego wysokość ta ściśle związana jest z poziomem lotu.
  Boeing 737 Enter Air podczas wznoszenia

  Wznoszenie (lot wznoszący) – faza lotu statku powietrznego, charakteryzująca się zwiększaniem odległości pomiędzy statkiem powietrznym a ziemią w czasie.

  Wznoszenie – ruch statku powietrznego po torze wznoszącym nachylonym do poziomu pod kątem Wznoszenie może być ustalone i nieustalone. Prędkość lotu i kąt nachylenia toru lotu zależą od nadmiaru ciągu (mocy), który równa się różnicy ciągu rozporządzalnego i ciągu niezbędnego do lotu poziomego.

  Prędkość wznoszenia - jest prędkością pionową, podawana jest w m/s, m/min lub ft/min, w normalnych warunkach występuje w fazie lotu statku powietrznego, określanej terminem wznoszenie. Charakteryzującej się zwiększaniem odległości pomiędzy statkiem powietrznym a ziemią w czasie.Ciąg rozporządzalny - jest to ciąg, jaki może wytworzyć zespół napędowy statku latającego w danych warunkach lotu. Wartość ciągu rozporządzalnego zależy głównie od rodzaju napędu (typu silnika) oraz prędkości i wysokości lot przy czym ze wzrostem prędkości lotu ciąg rozporządzalny napędów śmigłowych szybko maleje, napędów odrzutowych pozostaje niemal niezmienny lub wzrasta w zakresie prędkości 3-4 tys. km/h.

  Składowa pionowa prędkości lotu nazywa się pionową prędkością

  Dla samolotów poddźwiękowych jest ona największa przy ziemi, a na pułapie teoretycznym jest równa zeru, dla samolotów naddźwiękowych jest ona największa na wysokości 11 km. Największy kąt pochylenia toru lotu uzyskuje się podczas lotu z prędkością optymalną, gdyż nadmiar ciągu jest największy.

  Ciąg niezbędny – ciąg silnika lotniczego działający na statek powietrzny utrzymujący go w locie poziomym z ustaloną prędkością. Ciąg niezbędny jest parametrem danego statku powietrznego i jest zależny głównie od prędkości i ciężaru statku. Ciąg niezbędny równy jest sile oporu aerodynamicznego poruszającego się samolotu.Statek powietrzny – urządzenie zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza.

  W przypadku samolotów poddźwiękowych wznoszenie traktuje się jako ruch ustalony, natomiast samoloty naddźwiękowe (ze względu na duże nadmiary ciągu) mogą podczas wznoszenia rozpędzać się i wtedy wznoszenie należy traktować jako nieustalone. Ze wzrostem wysokości maksymalna prędkość pionowa maleje.

  Zniżanie – faza lotu statku powietrznego charakteryzująca się zmniejszaniem odległości pomiędzy statkiem powietrznym a ziemią w czasie.Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

  Wznoszenie statek powietrzny osiąga się na różne sposoby. Może być ono spowodowane zmianą kąta natarcia skrzydeł, zwiększeniem mocy silników i prędkości. Najczęściej wynika ono z połączenia dwóch powyższych czynników. Wznoszenie i prędkość wznoszenia zależy również od zmniejszania się gęstości powietrza na wyższych wysokościach.

  Start to początkowa faza lotu statku powietrznego (samolotu, szybowca, śmigłowca lub innego), mająca na celu oderwanie od ziemi i rozpoczęcie właściwego lotu.Enter Air (kod linii ICAO: ENT) – polska czarterowa linia lotnicza. Posiada trzy stałe bazy operacyjne na lotnisku Chopina w Warszawie, lotnisku w Pyrzowicach oraz lotnisku w Poznaniu. Samoloty Enter Air obsługują również inne miasta w Polsce takie jak: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz oraz Łódź.

  Wznoszenie jest również drugą fazą lotu następującą po starcie statku powietrznego. Może ono trwać od kilkunastu sekund do 30 lub więcej minut. W tym czasie samolot osiąga wysokość przelotową i na niej kontynuuje dalszy lot.

  Podczas długich tras w celu zaoszczędzenia paliwa i silników, a także osiągnięcia szybciej wysokości przelotowej, wznoszenie może odbywać się etapami lub być po prostu mniejsze niż podczas krótkich lotów nie wymagających oszczędzania paliwa.

  Prędkość wznoszenia lub zniżania jest mierzona wariometrem w prostych konstrukcjach lub za pomocą centrali aerometrycznej.

  Centrala aerometryczna (ang. Air Data Computer, ADC) – urządzenie (najczęściej rodzaj komputera) służące do wyliczania parametrów lotu statku powietrznego (prędkość przyrządowa - IAS, prędkość rzeczywista - TAS, liczba Macha, wysokość, kąt natarcia i ślizgu, prędkość pionowa, temperatura rzeczywista) na podstawie parametrów powietrza opływającego ów statek powietrzny (ciśnienia całkowitego i statycznego, temperatury spiętrzenia oraz kątów opływu).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • start
 • prędkość wznoszenia
 • zniżanie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Piotrowski 1987 ↓, s. 820–821.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • E. Piotrowski: Encyklopedia Techniki Wojskowej. Jerzy Modrzewski (przewodniczący Komitetu Naukowo-Redakcyjnego). Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987, s. 820–821. ISBN 83-11-07275-2.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.821 sek.