• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wzór Lorentza

  Przeczytaj także...
  Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pustej przestrzeni. We współczesnej fizyce, technice oraz rozumieniu potocznym pojęcie próżni ma zupełnie odmienne konotacje.Dylatacja czasu – zjawisko różnic w pomiarze czasu dokonywanym równolegle w dwóch różnych układach odniesienia, z których jeden przemieszcza się względem drugiego. Pomiar dotyczy czasu trwania tego samego zjawiska. Zjawisko było przewidziane w szczególnej teorii względności Alberta Einsteina i następnie potwierdzone doświadczalnie.
  Transformacja Lorentza (przekształcenie Lorentza) – przekształcenie liniowe przestrzeni Minkowskiego umożliwiające obliczenie wielkości fizycznych w pewnym układzie odniesienia, jeśli znane są te wielkości w układzie poruszającym się względem pierwszego. Przekształceniu temu podlegają np. współrzędne w czasoprzestrzeni, energia i pęd, prędkość (zarówno wartość, jak i kierunek), pole elektryczne i magnetyczne. Wzory transformacyjne zostały wyprowadzone przez Lorentza w oparciu o założenie, że prędkość światła jest stała i niezależna od prędkości układu. Bardziej ogólną transformacją czasoprzestrzeni jest transformacja Poincarego.

  Wzór Lorentza – wzór na skrócenie odległości (skrócenie Lorentza) mierzonej w kierunku ruchu, w układzie odniesienia poruszającym się. Efekty są tym donioślejsze, im prędkość względna układów odniesienia jest bliższa prędkości światła. Skrócenie to wynika z transformacji Lorentza. Jeżeli układ porusza się z prędkością v względem układu laboratoryjnego, wówczas odległość S mierzona w układzie laboratoryjnym, w układzie poruszającym się będzie miała wartość S' :

  lub     gdzie     , c = 299792458 m/s to prędkość światła w próżni.

  Poniższa tabela ukazuje efekt skrócenia długości dla wybranych prędkości:

  Zakładamy, że w chwili początkowej długość ciała wynosi 1 m.

  gdzie c = 299792458 m/s to prędkość światła w próżni.


  Zobacz też[]

 • Dylatacja czasu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.