• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyszowate - województwo podlaskie

  Przeczytaj także...
  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Wyszowate (dawniej: Wiszowate) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, należąca do gminy Trzcianne.

  Historia[]

  Zaścianek szlachecki rodziny Wiszowatych herbu Roch/Pirzchała. Pierwotna nazwa wsi: Wiszowate. Wyraz "wiszowate" w języku staropolskim oznaczał sitowie, szuwar, grube siano. Wieś założona ok. XV wieku przez Wiszowatych, osadników z Mazowsza wywodzących się z gniazda Wiszowate (dzisiaj: gmina Grabowo, powiat kolneński). Najstarszy odnaleziony zapisek o miejscowości pochodzi z roku 1445 i dotyczy mieszkańców (założycieli?) wsi: Stanisława, Mroczka, Jana i Mrosława Wiszowatych. Do dzisiaj zamieszkana przez rodziny Wiszowatych. Wieś wielokrotnie niszczona. W sierpniu 1944 w wyniku ostrzału sowieckich samolotów spłonęła prawie doszczętnie. Ocalało kilka budynków na skraju wsi. Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna.

  Podział administracyjny Polski (1950–1957) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1950 do 1957 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski w dniu 1 lipca 1952 roku.Sitowie (Scirpus L.) – rodzaj roślin należący do rodziny ciborowatych (turzycowatych), liczący współcześnie ok. 35 gatunków, z których 2 występują naturalnie na terenie Polski. Gatunkiem typowym jest Scirpus sylvaticus L. W przeszłości do rodzaju tego zaliczano szereg roślin ciborowatych zaliczanych dziś do różnych rodzajów tej rodziny. W nazewnictwie potocznym nazwa sitowie często oznacza różne gatunki roślin ziemno-wodnych i higrofitów o rurkowatych pędach: sity, oczerety, ponikło, kłoć.

  W latach 1950-1975 siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej.

  W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa białostockiego.

  Zabytki[]

  Z dawnych zabudowań ocalało niewiele. Budynki drewniane z przełomu XIX/XX wieku. Krzyże przydrożne, drewniane, w tym karawaki (krzyże morowe) z początku XX w. Krzyż murowany z 1879 r. Kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena z przełomu XIX/XX w.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona Rodów Wiszowatych
 • Przypisy

  1. Ignacy Kapica-Milewski, Herbarz. Dopełnienie Niesieckiego. Kraków 1870
  2. Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek. Podlaska wieś Wyszowate. Białystok 2006. ISBN 83-88045-94-6

  Zobacz też[]

 • Wyszowate
 • Wiszowate
 • Karawaka, krzyż choleryczny, krzyż morowy – krzyż pochodzący XVI-XVII wieku z miasta Caravaca w Hiszpanii. W czasie trwania zaraz rozprzestrzenił się na wschód, bardzo popularny w Polsce pod koniec XVIII, w XIX i na początku XX wieku.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Powiat moniecki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mońki.
  Gmina Grabowo – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.
  Józef Maroszek (ur. 18 października 1950 w Białymstoku) – polski historyk. W 1974 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w 1981 uzyskał tam stopień naukowy doktora. W 2000 habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2002 jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pracuje w Instytucie Historii.
  Powiat kolneński - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kolno.
  Szuwar – strefa roślin (makrofity) przybrzeżnych, występujących w litoralu jezior i rzek, w węższym znaczeniu to zespół roślinny, w szerszym i częściej spotykanym oznacza formację ekologiczną roślin wodno-błotnych. W tym drugim znaczeniu wyróżnia się szuwar niski (bliżej brzegu), na który składają się głównie turzyce, oraz szuwar wysoki (budowany przez np. trzcinę, pałkę szerokolistną, oczeret jeziorny).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.