• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyssogota

  Przeczytaj także...
  Heroldia – urząd, zwykle monarszy, czasem państwowy lub prywatny, zajmujący się administrowaniem tytułami szlacheckimi – gromadzący i sprawdzający informacje o nadaniach tytułów, nobilitacjach, indygenatach, gromadzący wizerunki herbów wraz nazwiskami rodów, którym herby te są przypisane, oraz dbający o poprawność tych herbów. W wielu krajach, zwłaszcza obecnie np. w Wielkiej Brytanii, heroldie zajmują się nie tylko herbami rodowymi, ale i herbami, godłami i flagami korporacji, firm, organizacji i innych osób prawnych.Znajdziesz tu listę herbów. Jeśli poszukujesz informacji ogólnych o herbie szlacheckim zobacz artykuł herb szlachecki.
  Władysław Zakrzewski herbu Wyssogota (ur. 7 stycznia 1894 we Wrocławiu, zm. 9 maja 1981 w Argentynie) – polski ekonomista, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, podpułkownik Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari.
  Wyssogota
  Wyssogota II
  Herb Wyssogota

  Wyssogota, Wyskota, Wyszogota, Wyszkota – polski herb szlachecki.

  ]

  W słup, pole prawe szachowane srebrno-czarne, w polu lewym, czerwonym poługozdawa srebrna.

  Klejnot - pół męża z wąsami, trzymającego w prawicy miecz, w lewicy pół koła.

  Genealogia (z Greki γενεά, genos – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", "wiedza") — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.Herbowni (klejnotni, współherbowni) - osoby i rodziny posługujące się tym samym herbem, lub jego odmianą, staropolskie określenie rodu herbowego.

  Labry srebrne, prawe podbite czerwienią, lewe podbite czernią.

  W zapiskach występują sprzeczne informacje dotyczące barw, kolejności figur na tarczy i klejnotów w koronie: według Kulikowskiego herb ten jest opisany jako dzielony w słup, pole prawe czerwone połulilia (poługozdawa) srebrna, w polu lewym szachownica czarno-srebrna; klejnot - pół męża w szacie srebrnej, trzymający w prawicy pół koła (wozowego), w lewicy miecz.

  Klejnot, cymer (łac. clenodium, staropol. z niem. (Helm-)Kleinod) – zwieńczenie hełmu łączące się z nim za pośrednictwem korony rangowej lub przepaski, z której rozwijały się labry.Sejm Czteroletni (Sejm Wielki) – sejm zwołany 6 października 1788 za zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie, obradujący do 29 maja 1792 pod węzłem konfederacji pod laską marszałka konfederacji koronnej Stanisława Małachowskiego i mający na celu, w zamyśle organizatorów, przywrócenie pełnej suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od grudnia 1790 roku obradował w podwojonym składzie.

  Najwcześniejsze wzmianki[]

 • 1362 r. - pieczęć Domasława, plebana z Nieparta
 • 1376 r. - pieczęć Sobiesława, opata klasztoru lubińskiego
 • 1382 r. - pieczęć Tomisława z Wyszkot
 • 1411 r. - zapiska sądowa
 • ]

  Bendorski, Będorski, Brenert, Dzieciartowski, Goliński, Kawiecki, Poduchowski, Wyskota, Wyszkota, Zakrzewski

  Herb szlachecki – charakterystyczny znak rodowy ustalony według określonych reguł heraldycznych. W założeniu jest znakiem niepowtarzalnym, jednak może się nim posługiwać – w heraldyce polskiej – wiele rodów tzw. herbownych, tworzących w konsekwencji charakterystyczny dla polskiej heraldyki ród herbowy, grupujący rodziny czasem ze sobą wcale niespokrewnione. Wynika to m.in. z historii kształtowania się w Polsce stanu szlacheckiego, zachowującego tradycję przynależności do dawnych wielkich rodów lub klanów, także z praktyki przyjmowania jednego herbu przez rodziny niespokrewnione, ale służące w jednej chorągwi, a także w pewnym stopniu z prawnej możliwości tzw. adopcji herbowej osoby nobilitowanej przez jej szlacheckiego patrona należącego do genealogicznej linii danego rodu herbowego. Tylko polskim zwyczajem jest fakt, że różne rodziny szlacheckie mogą pieczętować się takim samym herbem. Rodziny te nawet nie są lub nie muszą być ze sobą skoligacone. Gdzie indziej herb jest własnością tylko jednej rodziny i tylko dla niej jest jej godłem, pieczęcią i znakiem. Dlatego zmiana koloru tła lub inności tego samego wizerunku powoduje powstanie innego herbu, jednak w Polsce jest to tylko inna odmiana herbu już istniejącego. Wywodzi się to z polskiego średniowiecznego systemu prowadzenia wojen i bitew, zwanego systemem chorągwi. Tym samym rycerze jednej chorągwi zwykle używali jej godła i nosili takie same herby. Stąd wiele rodzin szlacheckich w Polsce ma podobne lub identyczne herby. Często towarzyszyła temu formalna odmiana herbu. Praktyka ta została z czasem zakazana. W innych krajach europejskich dany herb przysługuje tylko jednej rodzinie. Choć znane są też sytuacje, gdy grupa rodzin noszących różne nazwiska odmiejscowe od różnych włości, ale wspólnego pochodzenia, nosi herby identyczne lub podobne, jak w Polsce. W średniowieczu wymagane było nawet wyróżnianie herbów poszczególnych członków rodziny, przez dodawanie specjalnych oznaczeń, bordiur itp. Ten zwyczaj przetrwał w heraldyce brytyjskiej. Charakterystycznym przykładem jest tu herb Księcia Walii, różniący się od herbu królewskiego nałożonym na tarczę kołnierzem turniejowym. W Polsce takie odróżnianie herbów osobistych było stosowane u zarania naszej heraldyki, przyczyniając się m.in. do powstawania odmian herbowych.Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).

  Lista sporządzona została na postawie wiarygodnych źródeł, zwłaszcza klasycznych i współczesnych herbarzy. Należy jednak zwrócić uwagę na częste zjawisko przypisywania rodom szlacheckim niewłaściwych herbów, szczególnie nasilone w czasie legitymacji szlachectwa przed zaborczymi heroldiami, co zostało następnie utrwalone w wydawanych kolejno herbarzach. Identyczność nazwiska nie musi oznaczać przynależności do danego rodu herbowego. Przynależność taką mogą bezspornie ustalić wyłącznie badania genealogiczne.

  Eulogiusz Wyssogota-Zakrzewski (ur. w Beldnie w kieleckim w majątku matki 04 marca 1806 roku, zm. 18 marca 1884 roku w Owińska k/Poznania. Pochowany - Gryżyna, pow. Kościan, cm. przykościelny.) - polski działacz niepodległościowy, powstaniec listopadowy, powstaniec styczniowy i powstaniec wielkpolski 1848, przyjaciel Adama Mickiewicza.Ignacy Zakrzewski, herbu Wyssogota, ur 3 lutego 1823, zm. 5 sierpnia 1889, polski historyk i heraldyk. Był synem Walentego, dziedzica wsi Wiśniewa w Wielkopolsce oraz Tekli Gądkiewicz. Był podpułkownikem armii pruskiej (emerytowany w 1874), w latach 1882-1888 posłem do Reichstagu z Wielkopolski, a od 1887 przewodniczącym Koła Polskiego. W 1873 został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz inicjatorem i wydawcą monumentalnego Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski a także innych dzieł. . Członek Izby Deputowanych pruskiego Landtagu w Berlinie od 1882 roku.

  Znani herbowni[]

 • Ignacy Wyssogota Zakrzewski - (1745–1802), polityk, prezydent Warszawy, chorąży poznański, stolnik poznański, podczaszy poznański, poseł na Sejm Czteroletni
 • Ignacy Zakrzewski - (1823-1889), historyk i heraldyk
 • Eulogiusz Wyssogota-Zakrzewski - (1806-1884) , historyk, powstaniec styczniowy, powstaniec listopadowy, powstaniec wielkopolski
 • Stanisław Wyskota Zakrzewski (1902-1986), pułkownik
 • Władysław Zakrzewski (1894-1981), podpułkownik
 • Zobacz też[]

 • herbarz
 • heraldyka
 • lista herbów
 • Przypisy

  1. T. Gajl, Herbarz Polski
  2. T. Gajl, Herbarz Polski
  3. Genealogia Dynastyczna
  4. Andrzej Kulikowski: Wielki herbarz rodów polskich. Warszawa: Świat Książki, 2005, s. 316. ISBN 83-7391-523-0.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Stanisław Wyskota Zakrzewski (Wyssogota), (ur. 1 marca 1902 w Pakości koło Inowrocławia, zm. 8 stycznia 1986 w Grimsby) – potomek Ignacego, prezydenta Warszawy z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, pułkownik Wojska Polskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ignacy Wyssogota Zakrzewski herbu Wyssogota (ur. 1745, zm. 15 lutego 1802) – pierwszy prezydent Warszawy, chorąży poznański 1790-1795, stolnik poznański 1787-1790, podczaszy poznański 1786-1787, poseł na Sejm Czteroletni, wolnomularz, odznaczony Orderem Orła Białego (1792) i Orderem Świętego Stanisława (1792).
  Labry – niem. labwerk (ornament roślinny), łac. lista, lusca, fascia – części zewnętrzne tarczy herbowej, mające kształt wielkich liści wyszczerbionych, wyrastających z boków hełmu, zwykle symetrycznie po obu stronach, często obejmujące jako ornament również całą tarczę herbową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.