• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyspy Dziewicze

  Przeczytaj także...
  Saint John – wyspa na Morzu Karaibskim, należąca do Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Jest to najmniejsza z trzech głównych wysp terytorium (pozostałe to Saint Thomas oraz Saint Croix). Powierzchnia wyspy wynosi 50,8 km², a liczba ludności 4197 (2000).Saint Croix – wyspa na Morzu Karaibskim, należąca do Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Jest to największa wyspa tego terytorium, licząca 218 km² powierzchni. W 2010 roku wyspę zamieszkiwało 50 601 mieszkańców.
  Kościół Boży – najstarszy na świecie kościół zielonoświątkowy, druga, pod względem wielkości, wspólnota zielonoświątkowców na świecie (po Zborach Bożych). Kościół Boży jest kościołem protestanckim o zasięgu ogólnoświatowym, działającym w 160 krajach świata. Ogólnoświatowa centrala Kościoła Bożego mieści się w Cleveland, w stanie Tennessee, Stany Zjednoczone. Prezbiterem Generalnym Kościoła Bożego jest pastor dr G. Dennis McGuire. Dzisiaj Kościół Boży obejmuje ponad 7 milionów wiernych w 36.000 zborach, w 178 krajach.
  Wyspy Dziewicze
  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
  Brytyjskie Wyspy Dziewicze

  Wyspy Dziewicze (ang. Virgin Islands) - grupa wysp w północnej części Morza Karaibskiego, w archipelagu Małych Antyli (Wyspy Nawietrzne).

  W sumie obejmuje ponad 100 wysp i wysepek o łącznej powierzchni 506 km², które zamieszkuje 138,1 tys. osób (2009). Gęstość zaludnienia wynosi 272,9 os./1 km². Leżą one na wschód od wyspy Puerto Rico. Część wysp jest pochodzenia wulkanicznego, a część - koralowego. Naturalną szatą roślinną wysp jest sawanna z niewielkimi płatami roślinności tropikalnej. Najwyższy szczyt - Mount Sage na wyspie Tortola - osiąga 533,4 m n.p.m. (521 m według innych źródeł).

  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ang. Seventh-day Adventist Church, w skrócie SDA Church) – kościół chrześcijański, wywodzący się z grona wyznań protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej.Mount Sage – szczyt pochodzenia wulkanicznego na wyspie Tortola należącej do Brytyjskich Wysp Dziewiczych, terytorium zależnego Wielkiej Brytanii. Jest to najwyższy szczyt tego terytorium.

  Największymi zamieszkanymi wyspami (9) są:

 • Saint Croix - pow. 214,66 km²; dł. 45,1 km; szer. 11,3 km; Mount Eagle 355 m n.p.m.; 55,49 tys. mieszk.
 • Saint Thomas - pow. 80,91 km²; Crown Mountain 474 m n.p.m.; 53,72 tys. mieszk.
 • Tortola - pow. 55,7 km²; dł. 21,7 km; szer. 5 km; Mount Sage 533,4 m n.p.m.; 19,4 tys. mieszk.
 • Saint John – pow. 50,79 km²; Bordeaux Mountain 389 m n.p.m.; 4,97 tys. mieszk.
 • Anegada – pow. 38,6 km²; dł. 19 km; szer. 5 km; 8,5 m n.p.m.; 206 mieszk.
 • Virgin Gorda – pow. 21,2 km²; dł. 11 km; szer. 2 km; Pic Gorda 457 m n.p.m.; 3,65 tys. mieszk.
 • Jost Van Dyke – pow. 8 km²; Roach Hill 321 m n.p.m.; 297 mieszk.
 • Beef Island – pow. 2 km²; dł. 2,5 km; szer. 500 m; 150 mieszk.
 • Water Island – pow. 1,99 km²; 161 mieszk.
 • Spośród niezamieszkanych wysp do największych (7) należą:

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
 • Peter Island – pow. 7,0 km²
 • Guana Island – pow. 3,44 km²; The Pyramid 242 m n.p.m.
 • Great Camanoe – pow. 3,2 km²; dł. 4 km; szer. 800 m; 213 m n.p.m.
 • Norman Island – pow. 2,43 km²; dł. 4 km; szer. 600 m; Norman Hill 130 m n.p.m.
 • Great Thatch – pow. 2,0 km²; dł. 2,5 km; szer. 800 m
 • Cooper Island – pow. 2,0 km²; dł. 2,4 km; szer. 800 m; 520 m n.p.m.
 • Ginger Island – pow. 2,0 km²; 350 m n.p.m.
 • Terytorium zależne – ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa. Terytoriami zależnymi są lub były: kolonie, departamenty zamorskie i terytoria zamorskie, kondominia, protektoraty, terytoria mandatowe i powiernicze, terytoria stowarzyszone, terytoria zewnętrzne, dependencje, terytoria nieinkorporowane i inne.Koralowce (Anthozoa, z gr. anthos – kwiat + zoon – zwierzę, kwiatozwierz) – gromada wyłącznie morskich, skałotwórczych parzydełkowców (Cnidaria) występujących jedynie pod postacią polipa, zwykle kolonijnie, na niewielkich głębokościach, przytwierdzonych do dna morskiego, głównie w strefie ciepłej i gorącej, w dobrze naświetlonych i natlenionych wodach. W zapisie kopalnym znane są od kambru. Do najbardziej znanych przedstawicieli koralowców należą m.in.: koral czerwony (Corallium rubrum), zwany również szlachetnym, rafotwórcze korale madreporowe (Madreporaria) oraz koral korkowiec (Alcyonium palmatum). W polskiej strefie Bałtyku odnotowano 2 rzadko spotykane gatunki ukwiałów: ukwiał tęgoczułki i ukwiałek arkoński. Ponadto w Bałtyku żyje również kolonijna piórówka świecąca. Trwałe struktury wapienne wytwarzane przez koralowce są podstawą do powstawania nowego ekosystemu znanego jako rafa koralowa.

  Historia[]

  Wyspy zostały odkryte w 1493 przez Krzysztofa Kolumba, który nazwał je Archipelagiem Świętej Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. W latach 1648-1672 znajdowały się we władaniu Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej. Później północną część opanowali Brytyjczycy - obecnie jest to kolonia Brytyjskie Wyspy Dziewicze; natomiast część południową zajęli Duńczycy (Duńska Kompania Zachodnioindyjska), którzy sprzedali ją w 1917 Stanom Zjednoczonym - obecnie terytorium Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

  Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsza lub druga (różne szacunki) co do ilości zrzeszonych w niej zielonoświątkowców.Portoryko (hiszp. Puerto Rico – "bogaty port") – terytorium zorganizowane nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych o statusie wspólnoty (US Commonwealth), leżące na wyspie o tej samej nazwie (i kilku innych mniejszych wyspach) w Ameryce Środkowej, nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Karaibskim.

  Religia[]

 • Protestantyzm: 60,1%:
 • Kościół Episkopalny: 12,7%
 • Zielonoświątkowcy: 11,8% (gł. Zbory Boże: 2,4%, Kościół Boży: 1,8%, Kościół Bożych Proroctw: 1,6%)
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: 8,7%
 • Bracia morawscy: 4,8%
 • Kościół Metodystyczny: 4,1%
 • Niezależny Kościół Baptystyczny: 3,0%
 • Kościół Luterański: 2,5%
 • Katolicyzm: 25,8%
 • Świadkowie Jehowy: 0,65%
 • Bahaizm: 0,6%
 • Judaizm: 0,3%
 • pozostali: 12,55%, gł. bezwyznaniowi
 • Linki zewnętrzne[]

 • Fotografia podróżnicza - Wyspy Dziewicze - galerie zdjęć i informacje
 • Przypisy

  Szata roślinna – określenie oznaczające roślinność (czyli ogół zbiorowisk roślinnych) oraz florę (czyli ogół gatunków roślin) jakiegoś obszaru lub okresu geologicznego. Może być rozumiana ogólnie jako „pokrywa roślinna” lub „zieleń”.Wyspa – trwały fragment lądowej powierzchni Ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą. Wyspy istnieją więc na rzekach, jeziorach, stawach, morzach i oceanach. Mała wyspa to wysepka. Za wyspy nie uznaje się ruchomych ławic piaszczystych ani obszarów lądu zalewanych podczas przypływów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Saint Thomas – wyspa położona na Morzu Karaibskim, będąca dystryktem Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Na wyspie znajduje się stolica terytorium - Charlotte Amalie. Populacja wyspy wynosi 51 181 mieszkańców (2001), co stanowi około 47% ludności wszystkich wysp. Wyspa ma powierzchnię 80,9 km².
  Brytyjskie Wyspy Dziewicze (ang. British Virgin Islands, BVI) – brytyjskie terytorium zamorskie w Ameryce Środkowej, w basenie Morza Karaibskiego, obejmująca 36 wysp i wysepek (w tym 11 niezamieszkanych) w północnej części archipelagu Wysp Dziewiczych. Największe wyspy: Tortola – 54 km², Anegada – 39 km², Virgin Gorda – 21 km² oraz Jost Van Dyke – 8 km².
  Kościół episkopalny – w szerszym znaczeniu wspólnota chrześcijańska, w której władza spoczywa w rękach biskupów (episkopatu); taka definicja objęłaby także Kościół katolicki czy Cerkiew Prawosławną. Najczęściej jednak termin ten oznacza niektóre kościoły wchodzące w skład wspólnoty anglikańskiej:
  Jost Van Dyke to najmniejsza z czterech głównych wysp Brytyjskich Wysp Dziewiczych, o powierzchni 8 km². Wyspa położona jest na Morzu Karaibskim i leży w północnej części archipelagu Wysp Dziewiczych.
  Archipelag (z stgr. Ἀρχιπέλαγος Archipelagos - nazwa prowincji bizantyjskiej obejmującej główne wyspy Morza Egejskiego) - grupa wysp położonych blisko siebie, najczęściej o wspólnej genezie i podobnej budowie geologicznej. Ze względu na ułożenie wysp można wyróżnić roje wysp - archipelagi składające się z bezładnie rozmieszczonych niedużych wysp oraz łańcuchy wysp, w których wyspy rozmieszczone są rzędem obok siebie.
  Bracia morawscy, Ewangelicka Jednota Braterska, herrnhuci (cz. Jednota bratrská, niem. Evangelische Brüder-Unität, łac. Unitas Fratrum) – ewangelicka wspólnota kościelna ukształtowana w XVIII wieku w Niemczech, nawiązująca do doktryny i tradycji braci czeskich.
  Kościół Bożych Proroctw (ang. Church of God of Prophecy) – wyznanie chrześcijańskie o charakterze zielonoświątkowym. Kościół Bożych Proroctw odłączył się w 1923 roku od Kościoła Bożego (Cleveland), posiada zgromadzenia i prowadzi misje w ponad 130 krajach, zrzeszając ponad 1.500.000 członków. W 2007 roku w Stanach Zjednoczonych liczył 89.674 wiernych w 1.860 kościołach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.