• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyspy Dziewicze

  Przeczytaj także...
  Saint John – wyspa na Morzu Karaibskim, należąca do Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Jest to najmniejsza z trzech głównych wysp terytorium (pozostałe to Saint Thomas oraz Saint Croix). Powierzchnia wyspy wynosi 50,8 km², a liczba ludności 4197 (2000).Saint Croix – wyspa na Morzu Karaibskim, należąca do Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Jest to największa wyspa tego terytorium, licząca 218 km² powierzchni. W 2010 roku wyspę zamieszkiwało 50 601 mieszkańców.
  Kościół Boży – najstarszy na świecie kościół zielonoświątkowy, druga, pod względem wielkości, wspólnota zielonoświątkowców na świecie (po Zborach Bożych). Kościół Boży jest kościołem protestanckim o zasięgu ogólnoświatowym, działającym w 160 krajach świata. Ogólnoświatowa centrala Kościoła Bożego mieści się w Cleveland, w stanie Tennessee, Stany Zjednoczone. Prezbiterem Generalnym Kościoła Bożego jest pastor dr G. Dennis McGuire. Dzisiaj Kościół Boży obejmuje ponad 7 milionów wiernych w 36.000 zborach, w 178 krajach.
  Wyspy Dziewicze
  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
  Brytyjskie Wyspy Dziewicze

  Wyspy Dziewicze (ang. Virgin Islands) - grupa wysp w północnej części Morza Karaibskiego, w archipelagu Małych Antyli (Wyspy Nawietrzne).

  Geografia[ | edytuj kod]

  W sumie archipelag ten obejmuje ponad 100 wysp i wysepek o łącznej powierzchni 506 km², które zamieszkuje 138,1 tys. osób (2009). Gęstość zaludnienia wynosi 272,9 os./1 km². Leżą one na wschód od wyspy Puerto Rico. Część wysp jest pochodzenia wulkanicznego, a część - koralowego. Naturalną szatą roślinną wysp jest sawanna z niewielkimi płatami roślinności tropikalnej. Najwyższy szczyt - Mount Sage na wyspie Tortola - osiąga 533,4 m n.p.m. (521 m według innych źródeł).

  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ang. Seventh-day Adventist Church, w skrócie SDA Church) – kościół chrześcijański, wywodzący się z grona wyznań protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej.Mount Sage – szczyt pochodzenia wulkanicznego na wyspie Tortola należącej do Brytyjskich Wysp Dziewiczych, terytorium zależnego Wielkiej Brytanii. Jest to najwyższy szczyt tego terytorium.

  Największymi zamieszkanymi wyspami (9) są:

 • Saint Croix - pow. 214,66 km²; dł. 45,1 km; szer. 11,3 km; Mount Eagle 355 m n.p.m.; 55,49 tys. mieszk.
 • Saint Thomas - pow. 80,91 km²; Crown Mountain 474 m n.p.m.; 53,72 tys. mieszk.
 • Tortola - pow. 55,7 km²; dł. 21,7 km; szer. 5 km; Mount Sage 533,4 m n.p.m.; 19,4 tys. mieszk.
 • Saint John – pow. 50,79 km²; Bordeaux Mountain 389 m n.p.m.; 4,97 tys. mieszk.
 • Anegada – pow. 38,6 km²; dł. 19 km; szer. 5 km; 8,5 m n.p.m.; 206 mieszk.
 • Virgin Gorda – pow. 21,2 km²; dł. 11 km; szer. 2 km; Pic Gorda 457 m n.p.m.; 3,65 tys. mieszk.
 • Jost Van Dyke – pow. 8 km²; Roach Hill 321 m n.p.m.; 297 mieszk.
 • Beef Island – pow. 2 km²; dł. 2,5 km; szer. 500 m; 150 mieszk.
 • Water Island – pow. 1,99 km²; 161 mieszk.
 • Spośród niezamieszkanych wysp do największych (7) należą:

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
 • Peter Island – pow. 7,0 km²
 • Guana Island – pow. 3,44 km²; The Pyramid 242 m n.p.m.
 • Great Camanoe – pow. 3,2 km²; dł. 4 km; szer. 800 m; 213 m n.p.m.
 • Norman Island – pow. 2,43 km²; dł. 4 km; szer. 600 m; Norman Hill 130 m n.p.m.
 • Great Thatch – pow. 2,0 km²; dł. 2,5 km; szer. 800 m
 • Cooper Island – pow. 2,0 km²; dł. 2,4 km; szer. 800 m; 520 m n.p.m.
 • Ginger Island – pow. 2,0 km²; 350 m n.p.m.
 • Historia[ | edytuj kod]

  Wyspy zostały odkryte w 1493 przez Krzysztofa Kolumba, który nazwał je Archipelagiem Świętej Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. W latach 1648-1672 znajdowały się we władaniu Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej. Później północną część opanowali Brytyjczycy - obecnie jest to kolonia Brytyjskie Wyspy Dziewicze; natomiast część południową zajęli Duńczycy (Duńska Kompania Zachodnioindyjska), którzy sprzedali ją w 1917 Stanom Zjednoczonym - obecnie terytorium Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

  Terytorium zależne – ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa. Terytoriami zależnymi są lub były: kolonie, departamenty zamorskie i terytoria zamorskie, kondominia, protektoraty, terytoria mandatowe i powiernicze, terytoria stowarzyszone, terytoria zewnętrzne, dependencje, terytoria nieinkorporowane i inne.Koralowce (Anthozoa, z gr. anthos – kwiat + zoon – zwierzę, kwiatozwierz) – gromada wyłącznie morskich, skałotwórczych parzydełkowców (Cnidaria) występujących jedynie pod postacią polipa, zwykle kolonijnie, na niewielkich głębokościach, przytwierdzonych do dna morskiego, głównie w strefie ciepłej i gorącej, w dobrze naświetlonych i natlenionych wodach. W zapisie kopalnym znane są od kambru. Do najbardziej znanych przedstawicieli koralowców należą m.in.: koral czerwony (Corallium rubrum), zwany również szlachetnym, rafotwórcze korale madreporowe (Madreporaria) oraz koral korkowiec (Alcyonium palmatum). W polskiej strefie Bałtyku odnotowano 2 rzadko spotykane gatunki ukwiałów: ukwiał tęgoczułki i ukwiałek arkoński. Ponadto w Bałtyku żyje również kolonijna piórówka świecąca. Trwałe struktury wapienne wytwarzane przez koralowce są podstawą do powstawania nowego ekosystemu znanego jako rafa koralowa.

  Religia[ | edytuj kod]

 • Protestantyzm: 60,1%:
 • Kościół Episkopalny: 12,7%
 • Zielonoświątkowcy: 11,8% (gł. Zbory Boże: 2,4%, Kościół Boży: 1,8%, Kościół Bożych Proroctw: 1,6%)
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: 8,7%
 • Bracia morawscy: 4,8%
 • Kościół Metodystyczny: 4,1%
 • Niezależny Kościół Baptystyczny: 3,0%
 • Kościół Luterański: 2,5%
 • Katolicyzm: 25,8%
 • Świadkowie Jehowy: 0,65%
 • Bahaizm: 0,6%
 • Judaizm: 0,3%
 • pozostali: 12,55%, gł. bezwyznaniowi
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Fotografia podróżnicza - Wyspy Dziewicze - galerie zdjęć i informacje
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsza lub druga (różne szacunki) co do ilości zrzeszonych w niej zielonoświątkowców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Portoryko (hiszp. Puerto Rico – "bogaty port") – terytorium zorganizowane nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych o statusie wspólnoty (US Commonwealth), leżące na wyspie o tej samej nazwie (i kilku innych mniejszych wyspach) w Ameryce Środkowej, nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Karaibskim.
  Szata roślinna – określenie oznaczające roślinność (czyli ogół zbiorowisk roślinnych) oraz florę (czyli ogół gatunków roślin) jakiegoś obszaru lub okresu geologicznego. Może być rozumiana ogólnie jako „pokrywa roślinna” lub „zieleń”.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wyspa – trwały fragment lądowej powierzchni Ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą. Wyspy istnieją więc na rzekach, jeziorach, stawach, morzach i oceanach. Mała wyspa to wysepka. Za wyspy nie uznaje się ruchomych ławic piaszczystych ani obszarów lądu zalewanych podczas przypływów.
  Saint Thomas – wyspa położona na Morzu Karaibskim, będąca dystryktem Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Na wyspie znajduje się stolica terytorium - Charlotte Amalie. Populacja wyspy wynosi 51 181 mieszkańców (2001), co stanowi około 47% ludności wszystkich wysp. Wyspa ma powierzchnię 80,9 km².
  Brytyjskie Wyspy Dziewicze (ang. British Virgin Islands, BVI) – brytyjskie terytorium zamorskie w Ameryce Środkowej, w basenie Morza Karaibskiego, obejmująca 36 wysp i wysepek (w tym 11 niezamieszkanych) w północnej części archipelagu Wysp Dziewiczych. Największe wyspy: Tortola – 54 km², Anegada – 39 km², Virgin Gorda – 21 km² oraz Jost Van Dyke – 8 km².
  Kościół episkopalny – w szerszym znaczeniu wspólnota chrześcijańska, w której władza spoczywa w rękach biskupów (episkopatu); taka definicja objęłaby także Kościół katolicki czy Cerkiew Prawosławną. Najczęściej jednak termin ten oznacza niektóre kościoły wchodzące w skład wspólnoty anglikańskiej:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.