• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyspa Bolko

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.
  Zakon Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum, siglum: OFM, pot. franciszkanie, franciszkanie brązowi) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Jeden z największych zakonów katolickich (ponad 13 tys. braci). Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych do instytutów kleryckich.
  Jaz na Odrze, przy Wyspie
  Most pieszo-rowerowy nad Odrą

  Bolko (niem. Bolko-Insel) – wyspa na Odrze, od 1954 roku w granicach Opola.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wzmiankowana już w 1213 roku jako Kampe, czyli „kępa”. Od XIV wieku nazywana „Bolko”, na cześć piastowskiego księcia, za zgodą władz kościelnych. W języku niemieckim aż do 1945 roku obowiązywała nazwa „Bolko-Insel” oraz „Las Minorytów” (1811). Od 1945 do 2004 roku urzędową nazwą była „Bolkowa Kępa”, zapomniana jednak na rzecz „Wyspy Bolko”, którą to została nazwana oficjalnie po miejskim głosowaniu w 2004 roku. Na Wyspie, aż do początków XX wieku znajdowało się kilka pól uprawnych oraz gęsty las. 27 października 1910 roku radni Opola zdecydowali się utworzyć tam park miejski, wykarczowano więc w większości las, pozostawiono najokazalsze dęby (m.in. Dąb Piastowski o obwodzie 410 cm i wieku 400 lat), buki i graby. Posadzono wiele nowych krzewów i drzew, wytyczono aleje i tarasy widokowe. W latach 30. XX wieku utworzono zoo.

  Kanał Ulgi – kanał przepływowy Odry, znajdujący się w Opolu. Jego długość wynosi około 5 km, a szerokość około 25 metrów. Okala on od zachodu Wyspę Bolko i część Opola znajdującą się pomiędzy nim i Odrą.Wójtowa Wieś (niem. Vogtsdorf) – część Opola, 1293 mieszkańców. Wchodzi w skład dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś.

  Teraźniejszość[ | edytuj kod]

  Obecnie na Bolko znajduje się Ogród Zoologiczny oraz wiele ścieżek pieszo-rowerowych, kilka stawów oraz kanałów. Znajduje się tam także tzw. „Polana” – miejsce spotkań opolskiej młodzieży. Wyspa jest ograniczona od północy i wschodu Odrą, od zachodu Kanałem Ulgi dla Odry i od północnego zachodu pozostałością Kanału Wińskiego. Można się na nią dostać pieszym mostem na Odrze (z Wyspy Pasieki), mostem na Kanale Ulgi (od strony Wójtowej Wsi) lub ulicą Parkową biegnącą wzdłuż wałów przy Kanale. Wyspa formalnie jest częścią Nowej Wsi Królewskiej (co odzwierciedla przedwojenna nazwa dzielnicy), natomiast jej południowy kraniec znajduje się poza granicami administracyjnymi Opola – jest to skutek ukończenia budowy Kanału Ulgi, który ma nieco inny bieg, niż wcześniej tamtędy płynący Kanał Wiński (wyznaczał granicę miasta).

  Pasieka (niem. Pascheke) – wyspa w Opolu, ograniczona od zachodu rzeką Odrą, od wschodu Młynówką; ponad 1900 mieszkańców, dojazd autobusami MZK linii nr 5, 9, 13, 15 i N. Z Zaodrzem połączona Mostem Piastowskim, natomiast z Wyspą Bolko pieszym mostem nad śluzą „Bolko”; ze Śródmieściem połączona mostami nad Młynówką: przy ul. Katedralnej, ul. Zamkowej oraz ul. Wojciecha Korfantego, a także pieszą kładką (tzw. „Most Groszowy”) wychodzącą na ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta.Ogród zoologiczny w Opolu – teren ogrodu zlokalizowany jest na Wyspie Bolko, zajmując powierzchnię 20 ha. Znajduje się w nim ponad 1000 zwierząt reprezentujących 227 gatunków (89 gatunków ptaków, 73 gatunki ssaków, 43 gatunki bezkręgowców, po 11 gatunków gadów i płazów), w tym 3 goryle nizinne oraz 4 uchatki kalifornijskie. Zoo posiadało trzy uchatki kalifornijskie, ale w kwietniu 2008 dwie nagle padły. Prawdopodobną przyczyną mogły być zjadane przedmioty rzucane na wybieg uchatek przez zwiedzających.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ogród Zoologiczny w Opolu
 • Opole.pl – Dawne place, ulice i mury
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kanał Wiński (niem. Winske) – sztucznie uregulowany odcinek rzeki Odry w rejonie Opola, który w latach 1893-1978 otaczał wyspę Bolko od strony zachodniej.
  Nowa Wieś Królewska (niem. Bolko, wcześniej Königlich Neudorf) – jedna z pięciu dzielnic Opola, wedle podziału wprowadzonego 26 lutego 2009 r. Dzielnica znajduje się między drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 423. Do Nowej Wsi Królewskiej możliwy jest dojazd autobusami miejskimi linii nr 3, 7, 11, 12 i 14.
  Opole (niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.