• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyrobisko przygotowawcze

  Przeczytaj także...
  Wyrobisko górnicze - przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych. Wyróżnia się co najmniej dwa znaczenia tego pojęcia:Wyrobisko podziemne - pusta przestrzeń w górotworze powstała wskutek usunięcia skał w ramach robót górniczych. Aby przestrzeń ta zachowała swą funkcjonalność, najczęściej niezbędne jest jej zabezpieczenie zwane obudową górniczą.
  Robota górnicza – wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami Prawa geologicznego i górniczego (art. 6 ust. 1 pkt 12 PGG). Do robót górniczych zalicza się przede wszystkim drążenie wyrobisk oraz urabianie górotworu.

  Wyrobisko przygotowawczewyrobisko podziemne, którego celem jest podział złoża na pola wybierania, stworzenie najkrótszych dróg transportowych i najkrótszej drogi obiegu powietrza. Przez wyrobiska przygotowawcze może zachodzić konieczność odprowadzania wody.

  Zobacz też[]

 • wyrobisko
 • robota górnicza
 • Bibliografia[]

 • S. Piechota - Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń, Kraków 2008 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama