Wyrobisko podziemne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wyrobisko w kopalni w Johannesburgu, ok. 1900 r.

Wyrobisko podziemne – pusta przestrzeń w górotworze powstała wskutek usunięcia skał w ramach robót górniczych. Aby przestrzeń ta zachowała swą funkcjonalność, najczęściej niezbędne jest jej zabezpieczenie zwane obudową górniczą.

Zabierka - wyrobisko podziemne eksploatacyjne o wąskim przodku, rzędu od 3 do 8 metrów. Wysokość zabierki nie przekracza 8 metrów, najczęściej są to wyrobiska o wysokości 5 metrów. Przy wykonywaniu wyrobisk zabierkowych kierunek drążenia przodka jest prostopadły do kierunku postępu frontu eksploatacyjnego.Wyrobisko korytarzowe – wyrobisko podziemne o małym przekroju poprzecznym, ale o dużej długości nawet kilku kilometrów. Przekrój na całej długości w zasadzie pozostaje taki sam. Wyrobisko korytarzowe ma szerokość 3 – 6 m, a wysokość najczęściej 2,5 – 3 m. Wyrobiska korytarzowe mogą mieć przekrój prostokątny, owalny (wycinek elipsy lub paraboli), trapezowy lub okrągły.

Podział górniczych wyrobisk podziemnych[ | edytuj kod]

Wśród podziemnych wyrobisk górniczych możemy wyróżnić:

Wyrobiska eksploatacyjne - wyrobiska górnicze, z których bezpośrednio wydobywa się złoże. Wykonuje się je w złożu wzdłuż jego rozciągłości i upadu. Są to tzw. przecinki lub rozcinki ścianowe (tzw. ściany).Przecznica - poziome wyrobisko korytarzowe wykonane w skale płonnej, łączące szyb z pokładami lub pokłady w poprzek ich rozciągłości
 • Wyrobiska korytarzowe
 • Wyrobiska komorowe
 • Ze względu na przebieg[ | edytuj kod]

 • pionowe (np. szyb)
 • poziome (np. chodnik)
 • Ze względu na kształt przekroju poprzecznego[ | edytuj kod]

 • Kołowe
 • Prostokątne
 • Trapezowe
 • Eliptyczne
 • Łukowe
 • Ze względu na przeznaczenie[ | edytuj kod]

 • Wyrobiska poszukiwawczo-rozpoznawcze
 • Szybiki poszukiwawcze
 • Rowy poszukiwawcze
 • Sztolnie poszukiwawcze
 • wyrobiska udostępniające
 • Główne
 • sztolnia
 • upadowa
 • szyb
 • Podziemne
 • przecznica
 • przekop kierunkowy
 • pochylnia centralna
 • chodnik podstawowy
 • szybik udostępniający
 • wyrobiska przygotowawcze
 • chodnik
 • upadowa
 • pochylnia
 • przecinka
 • Wyrobiska eksploatacyjne – nazywane różnie w zależności od systemu eksploatacji
 • ubierka
 • zabierka
 • ściana
 • komora
 • Ze względu na usytuowanie[ | edytuj kod]

 • Wyrobiska kamienne – wyrobisko korytarzowe usytuowane w skałach płonnych, do 20% przybierki złoża
 • Wyrobiska kamienno-złożowe – przybierka złoża 20 – 90%
 • Wyrobiska złożowe – wykonane w złożu, do 10% przybierki skały płonnej
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • S. Piechota, Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń, Kraków 2008.
 • Skała płonna – skała uważana za nieużyteczną (w odniesieniu do eksploatowanej kopaliny). Jest ona urabiana w trakcie eksploatacji złoża wraz z kopaliną użyteczną np. w celu udostępnienia właściwego złoża, ze względów technologicznych, ze względu na uwarunkowania złoża (niewielką miąższość). W przypadku złóż pokładowych jest to skała otaczająca, przerosty lub nadkład, który w trakcie eksploatacji dostaje się do urobku. W przypadku złóż metali, kiedy mineralizacja kruszcowa występuje w obrębie skał goszczących, za skałę płonną uznaje się skałę, w obrębie której koncentracja rozproszonego pierwiastka lub pierwiastków (w przypadku złóż polimetalicznych) spada poniżej arbitralnie wyznaczonej zawartości brzegowej.Upadowa – wyrobisko korytarzowe usytuowane w złożu, nachylone do 45°, łączące 2 wykonane na różnych poziomach chodniki – drążone po upadzie (od góry do dołu), z transportem realizowanym z poziomu dolnego na górny.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pochylnia - nachylone do 45° wyrobisko korytarzowe usytuowane w złożu, łączące dwa wykonane na różnych poziomach chodniki, drążone od dołu do góry, z transportem realizowanym z poziomu górnego na dolny.
  Ściana eksploatacyjna (wydobywcza) – wyrobisko podziemne ograniczone dwoma, w zasadzie równoległymi do siebie, wyrobiskami poziomymi (chodnikami) (nadścianowym i podścianowym) lub pochyłymi (pochylnia). W ścianie eksploatacyjnej zachodzi urabianie węgla.
  System eksploatacji – sposób w jaki kopalina jest wybierana ze złoża. W skład każdego systemu eksploatacji wchodzą geometria systemu eksploatacyjnego oraz wszystkie elementy procesu technologicznego wraz z robotami pomocniczymi.
  Obudowa górnicza to ogół środków technicznych zapewniających stabilność i trwałość wyrobiska (mogą istnieć wyrobiska, które nie wymagają żadnych środków technicznych czyli obudowy - np. jaskinie). Tak rozumiana obudowa chroni przestrzeń wyrobiska przed:
  Chodnik – w górnictwie podziemnym wyrobisko korytarzowe prowadzone poziomo lub prawie poziomo (do 5° nachylenia), niemające bezpośredniego wyjścia na powierzchnię ziemi. Drążone są w złożu i dają urobek będący kopaliną użyteczną (np. chodniki węglowe).
  Górotwór – ogół utworów skalnych, w których prowadzone są roboty górnicze. Stanem naprężeń w górotworze przed i po wykonaniu wyrobisk zajmuje się mechanika górotworu.
  Sztolnia – wyrobisko korytarzowe, o małym przekroju poprzecznym, drążone w górotworze ze zbocza góry, poziomo lub pod niewielkim wzniosem w głąb góry do złóż kopaliny użytecznej.

  Reklama