• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wypluwka

  Przeczytaj także...
  Krukowate (Corvidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Obejmuje ok. 120 gatunków o zróżnicowanym trybie życia, zamieszkujących cały świat. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:Siewkowe, siewkowate, mewy-siewki (Charadriiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Najbliższymi krewnymi są gołębiowe i żurawiowe.
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.
  Wypluwki sowy uszatej

  Wypluwka (zrzutka) – zlepek niestrawionych części pokarmu, np. kości, sierść, pancerzyki owadów, wydalany ruchami wymiotnymi przez otwór gębowy, przez wiele gatunków ptaków, takich jak sowy, ptaki szponiaste czy mewy. Powstaje w żołądku mięśniowym ptaka. Na ich podstawie można określić skład pokarmu ptaka. Wypluwki sów mogą służyć jako materiał badawczy do jakościowej i ilościowej oceny występowania drobnych gatunków ssaków.

  Jaszczurki (Lacertilia, dawniej Sauria) – grupa gadów łuskonośnych obejmująca czworonożne lub beznogie zwierzęta lądowe o wydłużonym ciele, oczach posiadających powieki, mocnych szczękach i diapsydalnej czaszce. Występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą oraz na wielu wyspach oceanicznych. Są najliczniejszą grupą gadów obejmującą ponad 4000 gatunków.Mewy (Laridae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych. Polska nazwa pochodzi od niemieckiego Möwe. Obejmuje gatunki wodne (mewy, rybitwy i brzytwodzioby) zamieszkujące cały świat.

  Charakterystyka wypluwek u poszczególnych grup ptaków[ | edytuj kod]

  Sowy

  Zawiera wiele nieuszkodzonych długich kości i czaszek, sierść, resztki bezkręgowców, pióra. Konsystencja zwarta i gęsta.

  Kawka zwyczajna, kawka (Coloeus monedula) – średni ptak synantropijny z rodziny krukowatych, blisko spokrewniony z kawką srokatą, z którą włączane są do podrodzaju Coloeus w obrębie rodzaju Corvus, albo traktowanego jako odrębny rodzaj krukowatych.Uszatka zwyczajna, sowa uszata, uszatka (Asio otus) – gatunek ptaka drapieżnego z rodziny puszczykowatych (Strigidae).
  Jastrzębiowate

  Gatunek zaważa na kształcie i wielkości wypluwki. Bardzo rzadko znajdują się w nich fragmenty kości, gdyż są one oddzielane od mięsa, inaczej niż u sów; zawierają głównie sierść i pióra. Większe pióra są usuwane w przypadku jastrzębi. Sokołowate

  Wypluwki o konsystencji zwartej i gęstej, podobnie jak u jastrzębi. Zawierają małe fragmenty kości, pióra, łuski jaszczurek, resztki stawonogów i dżdżownic.

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Bezoar (arab. bāzahr, pers. bād-zahr) – rzekomy kamień jelitowy, nagromadzenie niestrawionych substancji w żołądku zwierząt. Bezoary stwierdzane mogą być również u ludzi.
  Czaple

  Konsystencja zwarta i gęsta. Zawierają głównie sierść, rzadko kości lub resztki ryb. Mewy

  Wypluwki nie zawsze są ukształtowane, są luźnej konsystencji. Składają się na nie resztki roślinne i niezwierzęce oraz bezkręgowce i kręgowce. Kobuz

  Od reszty sokołowatych jego wypluwki wyróżnia luźna konsystencja, mała masa i niespójność. Zawierają one niemal same resztki owadów. Dzierzby

  Wypluwki są zbite i wydłużone, nie rozpadają się. Składają się na nie małe fragmenty zwierząt, zarówno kręgowych jak i bezkręgowych.

  Dzierzby, dzierzbowate (Laniidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca ponad 30 gatunków.Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie "ciepłokrwistość"). Większość ssaków utrzymuje temperaturę w granicach 36-39 °C. Stałocieplność umożliwia aktywny tryb życia w różnych środowiskach – od mroźnych obszarów podbiegunowych do gorących tropików. Futro i tłuszcz pomagają uchronić się przed zimnem, a wydzielanie potu i szybki oddech pomagają pozbyć się nadmiernego ciepła.
  Siewkowce

  Są małe, o luźnej konsystencji i różnych kształtach. Skład stanowią resztki bezkręgowców, w okolicach wybrzeży także twarde części morskich bezkręgowców. Wypluwki niektórych siewkowców mają śluzową powłokę. Krukowate

  Na skład wypluwek krukowatych składają się resztki małych ssaków, ptaków, bezkręgowców, skorupki muszli, robaki i materia roślinna. Nie jest rzadka obecność kamyków. Zazwyczaj konsystencja jest zwarta i zawiera różnorodne resztki.

 • U czarnowrona wielkość wypluwki wynosi od 30 do 70 mm, a średnica 10-20 mm. Są średnie do dużych, zaokrąglone z wydłużonymi końcami, często spłaszczone. Mogą zawierać nasiona, owady i resztki kręgowców, jednak najczęściej uszkodzone, gdyż czarnowrony nie połykają pokarmu w całości.
 • U kawki długość wypluwki oscyluje między 25 mm a 30 mm, a średnica między 10 a 15 mm. Wypluwki są małe i wydłużone, zwarte, lecz nie gęste. Często zawierają wyłącznie resztki roślinne, ale można znaleźć także resztki kości.
 • Wypluwki gawrona, które często można znaleźć pod drzewami, gdzie mieści się ich kolonia, mają długość od 30 do 40 mm. Zawierają kości i fragmenty piór, często także roślinność (głównie ziarna) i kamyki.
 • U sroki wypluwka mierzy 35-45 mm. Jest wydłużona i zaostrzona. Zawiera fragmenty kości, kawałki nasion, sierść i żwir.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • 6. W: Roy Brown, John Ferguson, Michael Lawrence, David Lees: Tropy i ślady ptaków. MUZA SA, 2006. ISBN 83-7319-860-1.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Bezoar
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jakub Gryz, Dagny Krauze. Analiza wypluwek sów jako bezinwazyjna metoda wykrywania rzadkich gatunków ssaków.. „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”. R. 9. Zeszyt 2/3 (16) / 2007, s. 431-437, 2007. ISSN 1509-1414. 
  Sowy (Strigiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne, które przystosowały się do polowania nocą i o zmroku, choć niektóre gatunki powróciły do dziennego trybu życia. Zamieszkują cały świat, prowadząc zasadniczo osiadły tryb życia, lecz niektóre północne populacje koczują lub stały się wędrowne.Sokołowate (Falconidae) – rodzina ptaków z rzędu sokołowych (Falconiformes). Obejmuje gatunki drapieżne, zamieszkujące cały świat.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szponiaste, jastrzębiowe, drapieżne, dzienne ptaki drapieżne (Acciptriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne prowadzące dzienny tryb życia, zamieszkujące cały świat. Wiele gatunków jest kosmopolitycznych. Szponiaste nie są spokrewnione z sowami, lecz tworzą wyraźnie odrębną grupę drapieżników i najbliżej spokrewnione są z blaszkodziobymi i grzebiącymi. Na świecie żyje ok. 290 gatunków ptaków szponiastych, z czego większość (ok. 220) występuje w tropikach. W Europie obserwuje się 38 gatunków lęgowych. Do ptaków szponiastych nie zalicza się sów, mimo że pazury sów (zwłaszcza dużych) są nazywane szponami.
  Czaplowate (Ardeidae) – rodzina ptaków z rzędu pelikanowych (Pelecaniformes). Do 2008 roku czaplowate umieszczane były w rzędzie bocianowych lecz badania genetyczne zasugerowały że rodzina ta jest bliżej spokrewniona z pelikanowymi. Obejmuje gatunki zamieszkujące niemal cały świat, choć z przewagą strefy klimatów ciepłych. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
  Sroka zwyczajna, sroka pospolita, sroka (Pica pica) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae).
  Gawron, gapa (Corvus frugilegus) – gatunek średniej wielkości ptaka synantropijnego z rodziny krukowatych (Corvidae).
  Dżdżownicowate, dżdżownice (Lumbricidae) – rodzina skąposzczetów przystosowanych do życia w glebie. Obejmuje ponad 670 gatunków, w tym większość glebowych skąposzczetów. Dżdżownicowate są jednym z ważniejszych czynników wpływających na przewietrzanie i nawożenie gleby. Są hermafrodytami (obojnakami), ale występuje u nich zapłodnienie krzyżowe. Nieliczne rozmnażają się partenogenetycznie.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Czarnowron, wrona czarna, wroniec (Corvus corone) – gatunek średniego ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae), częściowo osiadły.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.