• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wymowa

  Przeczytaj także...
  Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:Dialekt (stgr. διάλεκτος dialektos – "rozmowa, sposób mówienia") – regionalna odmiana języka, odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi itp.
  Słowo to elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określamy wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne, także myślimy na ogół słowami. Wiele słów składa się na mowę.

  Wymowa (wym.) – sposób w jaki dane słowo jest wymawiane w konkretnym języku, lub sposób w jaki ktoś wypowiada dane słowo.

  Konkretne słowo może być wymawiane w każdym języku w rozmaity sposób. Zależy to od wielu czynników, takich jak epoka, miejsce zamieszkania danej osoby, jej pochodzenie społeczne, wykształcenie, itp. Tym samym wymowa odgrywa istotną rolę w sferze marketingu, gdyż zależy od niej postrzeganie danej osoby. Niestaranna wymowa sprawia negatywne wrażenie i rozmówcy przypisuje się brak kompetencji.

  Fonem – według tradycyjnych teorii fonologicznych, najmniejsza jednostka mowy rozróżnialna dla użytkowników danego języka. Może mieć kilka reprezentacji dźwiękowych (alofonów), występujących w różnych kontekstach lub też zamiennie.Fonetyka (dawniej głoskownia) – jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy; to tzw. fonetyka artykulacyjna), ich cech fizycznych (dokładniej: akustycznych - fonetyka akustyczna) ich odbierania (fonetyka audytywna), reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka (psychofonetyka).

  Definicja językoznawcza[]

  Sposób, w jaki poszczególne osoby wymawiają konkretne słowa, zależy w pierwszym rzędzie od zasobu dźwięków (fonemów), występujących w danym języku bądź dialekcie. Dla przykładu: osoba, będąca użytkownikiem języka polskiego, w którego zasobie dźwięków nie występuje angielska spółgłoska bezdźwięczna szczelinowa th, będzie wymawiała słowo death jako det bądź def, ponieważ tak właśnie ów angielski wyraz słyszy. Z kolei osoba nie władająca językiem polskim jako ojczystym będzie miała duże problemy z rozróżnieniem w wymowie bliskich sobie dźwięków polskich ć i cz.

  Badaniem fizycznych właściwości dźwięków, występujących w językach naturalnych zajmuje się fonetyka.


  Przypisy

  1. Charakterystyka głosu: wymowa. [dostęp 2013-01-15].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.