• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wylesianie

  Przeczytaj także...
  Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).Wyspa Wielkanocna (hiszp. Isla de Pascua, Territorio Especial de Isla de Pascua, polinez. Rapa Nui, ang. Easter Island) – wyspa na południowym Oceanie Spokojnym w centralnej części Wyniesienia Wschodniopacyficznego. 3791 mieszkańców (70% stanowią Polinezyjczycy), jedyna miejscowość to Hanga Roa. Należy do Chile, wchodzi w skład regionu Valparaíso. Znajduje się w odległości 2078 km od najbliższej zamieszkanej wyspy – Pitcairn i 3600 km od brzegów Chile i jest jedną z najbardziej oddalonych od wysp i lądów zamieszkaną wyspą na świecie, ustępując pierwszeństwa jedynie wyspom Tristan da Cunha. Znana jest przede wszystkim ze znajdujących się na niej wielkich kamiennych posągów przedstawiających głowy – moai.
  Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki.
  Wylesianie strefy Rio Branco w Brazylii, widziane z satelity.

  Deforestacja, wylesianie – proces zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru, zazwyczaj skutek antropopresji (np. nadmierne wykorzystanie gospodarcze lasów, zanieczyszczenie środowiska, itp.). Może prowadzić do powodzi, susz, osunięć ziemi i lawin błotnych.

  Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.Paschalococos disperta – gatunek wymarłej rośliny należący do rodziny arekowatych, nazywana wcześniej Jubaea disperta. Pochodzi z Wysp Wielkanocnej. Był to gatunek endemiczny dla tej wyspy. Z wyglądu przypominał najprawdopodobniej palmę kokosową. Z badań pyłku wynika, że ostatnie okazy tego gatunku rosły jeszcze w 1650 roku.

  Przyczyny deforestacji[]

  1. pozyskiwanie gruntów do uprawy roli i hodowli (np. w Brazylii, gdzie wielkie obszary leśne przekształcono w pastwiska, także w Azji i Afryce);
  2. pozyskiwanie drewna jako surowca dla przemysłu i budownictwa
  3. pozyskiwanie drewna na opał (głównie w rozwijających się krajach Afryki i Azji)
  4. naturalne bądź sztucznie wywołane wymarcie danego gatunku drzewa.

  Skutki deforestacji[]

  1. niszczenie naturalnych siedlisk wielu ssaków i ptaków, co prowadzi do zmniejszania ich populacji i wymierania wielu gatunków
  2. obniżenie poziomu wód gruntowych, co prowadzi do wysuszania gruntów i ich pustynnienia
  3. przyspieszony proces erozji gleb
  4. zmniejszona ilość tlenu w atmosferze, a zwiększona ilość dwutlenku węgla (lasy nazywane są "Płucami Ziemi")
  5. Do wód na wylesionych terenach trafia mniej materii organicznej, co zubaża sieć troficzną, skutkując m.in. mniejszą biomasą ryb.

  Wyspa Wielkanocna[]

  Szczur polinezyjski przypuszczalnie przyczynił się do wylesienia Wyspy Wielkanocnej

  Znane są przypadki, że las wyginie w sposób naturalny lub za pośrednictwem innego czynnika, bądź naturalnego, bądź sztucznie wprowadzonego. Zasugerowano, że introdukowany na Wyspę Wielkanocną szczur polinezyjski (Rattus exulans) mógł odegrać rolę w całkowitej deforestacji tej wyspy poprzez jedzenie orzechów tamtejszych palm Paschalococos disperta, co sprawiło, że las nie mógł się odradzać. Szacuje się, że liczba szczurów na wyspie mogła wynosić nawet 3,1 mln osobników.

  Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

  Przypisy

  1. Andrew J. Tanentzap, Erik J. Szkokan-Emilson, Brian W. Kielstra, Michael T. Arts, Norman D. Yan, John M. Gunn. Forests fuel fish growth in freshwater deltas. „Nature Communications”. 5, 2014-06-11. DOI: 10.1038/ncomms5077 (ang.). 
  2. Roger Tabor: Deforestation starves fish (ang.). W: Research/News [on-line]. University of Cambridge, 2014-06-11. [dostęp 2014-07-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-11)].
  3. John Flenley, Paul G. Bahn: The enigmas of Easter Island: island on the edge. Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN 978-0-19-280340-5.
  4. Terry L. Hunt. Rethinking Easter Island's ecological catastrophe. „Journal of Archaeological Science”. 34. 3, s. 485-502, marzec 2007. London, New York: Academic Press.. ISSN 0305-4403 (ang.). .

  Bibliografia[]

 • Geografia - kompendium wiedzy w zarysie i zadaniach, pod red. prof. K. Kucińskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2007
 • Uprawa roli – całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu stworzenia uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju oraz podniesienia kultury roli.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.
  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
  Szczur pacyficzny, szczur polinezyjski (w jęz. maoryskim: kiore, Rattus exulans) – gatunek gryzonia z rodziny myszowatych (Muridae). Jest trzecim pod względem zasięgu występowania gatunkiem szczura, po szczurze wędrownym i szczurze śniadym. Pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, ale rozpowszechnił się na większości wysp Polinezji, w Nowej Zelandii, Fidżi, a nawet na Hawajach. Łatwo aklimatyzuje się do różnych typów środowiska przyrodniczego, od łąk po lasy. Jego występowanie jest jednak najczęściej blisko związane z człowiekiem, co spowodowane jest łatwym dostępem do pożywienia. W rezultacie gatunek stał się głównym szkodnikiem prawie we wszystkich regionach, w których występuje.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Sieć troficzna (sieć pokarmowa) – w ekologii sieć zależności pokarmowych między organizmami różnych gatunków, żyjących w jednym ekosystemie, mających podobne zwyczaje pokarmowe.
  Atmosfera — gazowa powłoka otaczająca planetę o masie wystarczającej do utrzymywania wokół siebie warstwy gazów w wyniku działania grawitacji. Ta definicja stosuje się do planet skalistych i księżyców. W przypadku gazowych olbrzymów, takich jak Jowisz, oraz gwiazd (por. atmosfera słoneczna) terminem atmosfery określa się tylko zewnętrzne (przezroczyste) warstwy gazowej powłoki, z których promieniowanie dociera bezpośrednio do obserwatora.
  Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.