Wykres

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wykres kołowy przedstawiający wyniki sondażu wyborczego

Wykres – graficzna forma przedstawienia zjawiska, bądź jego zmienności, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy.

Wykres funkcji – potocznie graficzne przedstawienie funkcji. Ogólniej, w matematyce wykresem funkcji f : X → Y {displaystyle f:X o Y} , gdzie X {displaystyle X} i Y {displaystyle Y} są dowolnymi zbiorami, nazywamy podzbiór S ⊂ X × Y {displaystyle Ssubset X imes Y} dany wzorem:Układ współrzędnych – funkcja przypisująca każdemu punktowi danej przestrzeni (w szczególności przestrzeni dwuwymiarowej – płaszczyzny, powierzchni kuli itp.) skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.

Często używany w naukach przyrodniczych, statystyce i wizualizacji danych biznesowych (m.in. w rozwiązaniach z zakresu Business Intelligence).

Rodzaje wykresów[ | edytuj kod]

Zależnie od tego jaką figurą geometryczną posłużono się przy konstruowaniu wykresu, może być on: liniowy, punktowy, słupkowy, kołowy, pierścieniowy, płaszczyznowy, kolumnowy itd. Liczba sposobów graficznego przedstawienia jest nieograniczona.

Diagram kołowy (lub wykres/diagram tortowy w wersji 3D) – wykres kołowy podzielony na wycinki, obrazujące proporcje. Na diagramie kołowym długość łuku każdego wycinka (a także kąt środkowy na którym się opiera i pole powierzchni jaki wyznacza), jest proporcjonalna do ilości jaką przedstawia. Wszystkie wycinki diagramu zawsze tworzą pełne koło. Nazwa tortowy trafnie oddaje idee wykresu, który przypomina tort podzielony na kawałki. Najstarszy znany wykres kołowy znajduje się w Statistical Breviary z 1801 roku dzięki Williamowi Playfairowi.Tablica genealogiczna — zwięzła forma prezentacji zgromadzonych danych o genealogii określonej rodziny, przedstawiająca filiacje i koicje zachodzące pomiędzy jej członkami (tj. najczęściej pokrewieństwo i powinowactwo). Tablica taka zazwyczaj zajmuje jeden arkusz papieru, ewentualnie kilka kartek spiętych (sklejonych) ze sobą grzbietem; rzadziej plik kartek do przewracania. Podobnie na ekranach komputerowych, tablica genealogiczna może zajmować jeden bądź kilka kolejnych ekranów.

Można też wyróżniać wykresy pod względem tematycznym, na przykład:

 • wykres w matematyce
 • wykres funkcji – ważny szczególny przypadek wykresu w matematyce
 • wykres termodynamiczny – są na nim przedstawiane zależności parametrów termodynamicznych
 • wykres genealogiczny
 • histogram
 • graf
 • wykres pudełkowy
 • diagram Venna
 • Poprawna, dobrze oddająca opisywaną rzeczywistość wizualizacja danych uzależniona jest m.in. od odpowiedniego doboru rodzaju wykresu oraz jego charakterystyki (skala, rozciągnięcie osi, wygładzanie, dobór kolorów, jednostek czy perspektywy). Nadużycia i manipulacje w tym obszarze mogą wprowadzać w błąd lub prowadzić do mylnych wniosków.

  Wykres pudełkowy, Wykres skrzynkowy (ang. box-plot) jest jedną z form graficznej prezentacji rozkładu cechy statystycznej, spotykany najczęściej w pakietach komputerowych wspomagających proces analizy i interpretacji danych statystycznych. Pozwala ująć na jednym rysunku wiadomości dotyczące położenia, rozproszenia i kształtu rozkładu empirycznego badanej cechy.Diagram Venna – schemat, służący ilustrowaniu zależności między zbiorami. Ma postać figur geometrycznych na płaszczyźnie. Zbiory reprezentowane są na ogół przez elipsy. Czasem obrazuje się również przestrzeń, umieszczając elipsy wewnątrz prostokąta. Figurom nadaje się różne tekstury i kolory, co znacznie ułatwia dostrzeżenie relacji pomiędzy zbiorami (inkluzja, suma, iloczyn, itp.).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ideogram
 • układ współrzędnych
 • układ termodynamiczny
 • statystyka
 • business intelligence
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wizualizacja danych: najczęstsze błędy. Cz. I, Enterium, 22 lipca 2020 [dostęp 2021-07-14] (pol.).
  Warto wiedzieć że... beta

  Wykres – sposób przedstawiania informacji, równań, formuł, relacji, funkcji i innych obiektów w matematyce i pokrewnych naukach jako podzbiorów pewnych iloczynów kartezjańskich.
  Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.
  Histogram – jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: Szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności (lub częstości, ewentualnie gęstość prawdopodobieństwa) elementów wpadających do określonego przedziału klasowego.
  Układ termodynamiczny – rodzaj układu fizycznego, czyli zespołu wzajemnie oddziałujących obiektów makroskopowych (ciał i pól), które mogą wymieniać energię i materię. Układ jest oddzielony od otoczenia jednoznacznie zdefiniowaną granicą, istniejącą realnie i dostrzegalną albo czysto myślową. Wyodrębniony zespół obiektów nazywa się układem termodynamicznym wtedy, gdy jest przedmiotem badań prowadzonych metodami termodynamicznymi, pozwalającymi opisać stan układu w różnych warunkach oraz przemiany, które w nim zachodzą.
  Wykres punktowy(XY) – obrazuje zależność funkcyjną. Jedna seria danych określa argumenty funkcji (zmienna X), a pozostałe - odpowiadające im wartości (Y). Jest to najlepszy typ wykresu, który sprawdza się w porównaniach wartości liczbowych, takich jak dane matematyczne lub statystyczne, w których na pojedynczy wykres należy nanieść wyniki kilku pomiarów. Wykres typu Punktowy (XY) jest wydajnym narzędziem do odzwierciedlenia liczby przypadków grypy w różnych grupach wiekowych lub średnich dochodów w miastach różnej wielkości.
  Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Ideogram – wykres, w którym posłużono się obrazkami przedstawiającymi określoną wartość liczbową danego przedmiotu, przy czym większe wartości przedstawiono powtarzając wielokrotnie ten sam obrazek.

  Reklama