• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wykop

  Przeczytaj także...
  Grunt – zespół cząstek mineralnych (niekiedy z substancją organiczą) w postaci osadu, który może zostać rozdrobniony przez rozcieranie w ręku. Grunt składa się z fazy suchej, gazowej (powietrze, a niekiedy inne gazy) oraz ciekłej (najczęściej woda). Termin gruntu stosuje się także przy mieszankach zawierających materiały wytworzone przez człowieka, ale wykazujące podobne właściwości (np. żużle, popioły lotne).Spycharka gąsienicowa - to ciągnik gąsienicowy, zaliczany do grupy maszyn do robót ziemnych. Maszyna ta przeznaczona jest do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym, górnictwie odkrywkowym i skalnym, energetyce (hałdowanie węgla kamiennego w elektrociepłowniach), leśnictwie, w sektorze komunalnym (składowiska odpadów), portach oraz kolejowych terminalach przeładunkowych.
  Koparka – maszyna do robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Koparka może również pełnić rolę urządzenia przeładunkowego (wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki). Są maszynami powszechnie stosowanymi wszędzie tam, gdzie zachodzi właśnie konieczność takich procesów, stąd wykorzystywana jest powszechnie przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych lub górniczych. Bardzo popularna wśród fanów EXO.
  Wykopy

  Wykopbudowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej, wolnej przestrzeni, powstałej w wyniku usunięcia zalegającego w niej gruntu.

  Wszelkie wykopy należy wykonywać wraz z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia na głębokość większą niż 1 metr w gruntach piaszczystych i 1,5 metra w gruntach gliniastych.

  Wykopy

  Wykopy można wykonywać dwiema metodami:

  Zgarniarka to maszyna do robót ziemnych, służąca do odspajania (ścinania) wierzchniej warstwy gruntu, (do 0,5 metra) jego załadunku do własnej skrzyni, następnie transportu na niewielką odległość i wyładunku urobku w określonym miejscu. Najczęściej jest wykorzystywana podczas prac ziemnych przy inwestycjach drogowych, i dużych inwestycjach budowlanych np. do zdjęcia warstwy humusu przed dalszymi etapami inwestycji.
 • metoda czołowa – metoda ta jest skuteczna przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małych szerokościach
 • metoda warstwowa (podłużna) – metoda ta jest skuteczna przy dużych szerokościach wykopów. Można wtedy zastosować oprócz koparek także spycharki i zgarniarki, zdejmujące kolejne warstwy gruntu. W innej wersji tej metody koparka wykonuje wykop na szerokość i głębokość zasięgu łyżki, który jest następnie poszerzany przez spycharko-zgarniarki.
 • Rodzaje wykopów:

 • Szerokoprzestrzenne – ich szerokość i długość w znaczącym stopniu przekracza głębokość. Szerokość od 1,5 m
 • Wąskoprzestrzenne – szerokość ≤ 1,5 m, długość i głębokość dowolna
 • Jamiste – długość i szerokość ≤ 1,5 m.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Panasa: Nowy Poradnik majstra budowlanego. Warszawa: Arkady, 2008, s. 112. ISBN 978-83-213-4247-4.Sprawdź autora:1.
  2. Siemińska-Lewandowska A., Głębokie wykopy – projektowanie i wykonawstwo, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2013
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.