• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  2C-D – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna z rodziny 2C. Po raz pierwszy została otrzymana przez Alexandra Shulgina. Zgodnie z jego książką PiHKAL dawkowanie 2C-D waha się w granicach 20–80 mg. Badano działanie 2C-D jako potencjalnego leku nootropowego, jednak z miernym rezultatem. 2C-D zwykle zażywane jest doustnie, może być jednak wciągane do nosa. Podawana w ten sposób działa znacznie mocniej, aczkolwiek powoduje silny ból.Metyprylon – lek nasenny i uspokajający objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz IV). W Polsce jest w grupie IV-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych – lista substancji kontrolowanych, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne w Polsce bez posiadania odpowiedniego zezwolenia regulowanego ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Substancje dzieli się na grupy w założeniu w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku użycia ich w celach pozamedycznych oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

  Dietyloamid kwasu D-lizergowego (LSD, LSD-25) – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna, pochodna ergoliny.Alfaacetylometadol – syntetyczny opioid, racemiczna odmiana lewoalfaacetylometadolu. Znajduje się w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I).

  Nowelizacja wykazów poprzez Ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii weszła w życie 25 sierpnia 2010 roku, a niektóre z wykazów zostały uzupełnione w roku 2011 i 2015.

  Wykazy I-N, II-N, III-N i IV-N polskiej ustawy są wzorowane na wykazach Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 roku, a wykazy I-P, II-P, III-P i IV-P — na wykazach Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 roku. Wykaz prekursorów objętych regulacjami Unii Europejskiej pokrywa się co do listy substancji (ale nie kategoryzacji) z tabelami Konwencji o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988. W polskim wykazie w grupie I-N nie ma maślanu dioksafetylu i oripawiny, które są w wykazie I Jednolitej konwencji o środkach odurzających.

  4-Metylaminoreks – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, metylowa pochodna aminoreksu; substancja psychoaktywna o właściwościach stymulantu. Efekty jego działania opisywane są jako pośrednie między pemoliną a modafinilem.Noracymetadol to syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest na wykazie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Fakt, że wykaz nie zabrania stosowania danej substancji w celach medycznych, nie oznacza, że preparat tej substancji jest zarejestrowany jako lek gotowy lub surowiec do receptury. Obecnie spośród substancji objętych kontrolą zarejestrowanych jest tylko kilka opioidów (morfina, buprenorfina, oksykodon, petydyna, dihydrokodeina, fentanyl, metadon, pentazocyna, difenoksylat, kodeina, ponadto w recepturze etylomorfina), metylofenidat (stymulant na ADHD), benzodiazepiny i kilka innych depresantów OUN. Od grudnia 2012 jest zarejestrowany Sativex, preparat tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu. Dostępne jako leki są również efedryna i pseudoefedryna (prekursory metamfetaminy i metkatynonu, ale pierwsza z nich ma także pewne właściwości psychoaktywne sama w sobie). Ponadto kilka leków jest zastrzeżonych do stosowania tylko w leczeniu szpitalnym (remifentanyl, sufentanil i ketamina). Ketamina jest także dostępna w preparacie do leczenia zwierząt.

  Prodyna (izomery: alfaprodyna i betaprodyna) – syntetyczne opioidy. Znajdują się w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Są objęte Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I).Pirowaleron – organiczny związek chemiczny, pochodna α-pirolidynopentiofenonu, lek z grupy stymulantów. Nie jest stosowany w Polsce. Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz IV). W Polsce jest w grupie IV-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Z drugiej strony część zarejestrowanych leków dostępnych na receptę ma działanie psychoaktywne, ale nie jest objęte wykazem. Tak jest np. w przypadku tramadolu i butorfanolu (ten drugi jest dostępny tylko jako preparat do leczenia zwierząt). Osobom sprzedającym te leki na czarnym rynku grozi odpowiedzialność za nielegalny handel lekami (taka sama jak przy handlu sterydami anabolicznymi). Do niedawna tak samo było z (obecnie wycofanymi) nalbufiną, tapentadolem i modafinilem, mimo że te trzy leki były na "różową" receptę.

  Zopiklon (zopiclone, ATC N05 CF01) – organiczny związek chemiczny, pochodna cyklopirolonu, stosowany jako lek nasenny.Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.

  Jedyną substancją z wykazu dostępną jako lek bez recepty jest kodeina i prekursor pseudoefedryna. Ponadto odnotowywane są przypadki odurzania się dostępnymi bez recepty lekami nieobjętymi wykazem (dekstrometorfanem, benzydaminą i dimenhydrynatem). Po nowelizacji ustawy z roku 2015, leki zawierające pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę wydawane są tylko osobom pełnoletnim i w ilości nie większej niż jedno opakowanie. Inną grupą substancji nieobjętych wykazem są tzw. dopalacze.

  Barbital, weronal (łac. Barbitalum, Veronalum, Aethinalum) oraz sól sodowa barbitalu (łac.: Aethinalum Natrium, Barbitalum Natrium, Veronalum Natrium) – dwuetylowa pochodna malonylomocznika.Lewoamfetamina – lewoskrętny stereoizomer amfetaminy o słabym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy (jest z kolei jednak bardziej kardiotoksyczny). Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz II). W Polsce jest w grupie II-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Spis treści

 • 1 Środki odurzające
 • 1.1 Grupa I-N
 • 1.2 Grupa II-N
 • 1.3 Grupa III-N (preparaty środków grup I-N i II-N objęte kontrolą złagodzoną)
 • 1.4 Grupa IV-N (podzbiór I-N objęty kontrolą zaostrzoną)
 • 2 Substancje psychotropowe
 • 2.1 Grupa I-P
 • 2.2 Grupa II-P
 • 2.3 Grupa III-P
 • 2.4 Grupa IV-P
 • 3 Prekursory narkotykowe
 • 3.1 Kategoria 1
 • 3.2 Kategoria 2
 • 3.3 Kategoria 3
 • 4 Zobacz też
 • 5 Uwagi
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Klonitazen to syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest na wykazie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.4-Morfolino-2,2-difenylomaślan etylu – organiczny związek chemiczny, syntetyczny opioid objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I) pod nazwą dioxaphetyl butyrate ("maślan dioksafetylu"). W Polsce nie znajduje się na wykazie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Numer CAS: 467-86-7, numer PubChem: 48194.

  Środki odurzające[]

  Wykaz środków odurzających określony jest w załączniku 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Grupa I-N[]

  Środki odurzające grupy I-N to substancje o dużym potencjale uzależniającym, które mogą być stosowane w celach medycznych, naukowych i przemysłowych.

  Grupa zawiera przetwory konopi i maku, liście koki, kokainę, ekgoninę, 16 roślin zdelegalizowanych w 2009 roku (z adnotacją Rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty), syntetyczne kannabinoidy (AM-694, CP 47,497 wraz z homologami, HU-210, RCS-4 oraz kilkanaście związków odkrytych przez Johna W. Huffmana, których oznaczenia zaczynają się akronimem JWH). Reszta substancji to opioidy.

  Controlled Substances Act, CSA (Prawo o Kontrolowanych Substancjach) – amerykański akt prawny regulujący obrót lekami mogącymi wywołać uzależnienie.Fludiazepam – organiczny związek chemiczny, lek z grupy benzodiazepin. Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz IV). W Polsce jest w grupie IV-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • 5-FUR-144
 • 5F-AKB-48
 • 5-F-PB-22
 • A-834,735
 • AB-001
 • AB-FUBINACA
 • acetorfina
 • acetylo-α-metylofentanyl
 • acetylometadol
 • AH-7921
 • alfaacetylometadol
 • alfameprodyna
 • alfametadol
 • α-metylofentanyl
 • α-metylotiofentanyl
 • alfaprodyna
 • alfentanyl
 • alliloprodyna
 • AM-694
 • AM-1220
 • AM-1248
 • AM-2201
 • AM-2233
 • anilerydyna
 • apica
 • apinaca
 • Argyreia nervosa
 • Banisteriopsis caapi
 • benzetydyna
 • benzylomorfina
 • betacetylometadol
 • β-hydroksyfentanyl
 • β-hydroksy-3-metylofentanyl
 • betameprodyna
 • betametadol
 • betaprodyna
 • bezytramid
 • butyrfentanyl
 • 4-fluorobutyrfentanyl
 • Calea zacatechichi
 • Catha edulis
 • CP 47,497 i jego homologi C6, C8, C9
 • dekstromoramid
 • dezomorfina
 • diampromid
 • dietylotiambuten
 • difenoksylat
 • difenoksyna
 • dihydroetorfina
 • dihydromorfina
 • dimefeptanol
 • dimenoksadol
 • dimetokaina
 • dimetylotiambuten
 • dipipanon
 • drotebanol
 • EAM-2201
 • Echinopsis pachanoi
 • ekgonina
 • etokserydyna
 • etonitazen
 • etorfina
 • etylometylotiambuten
 • fenadokson
 • fenampromid
 • fenazocyna
 • fenomorfan
 • fenoperydyna
 • fentanyl
 • fluorotropakokaina
 • furetydyna
 • heroina
 • HU-210
 • hydrokodon
 • 3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol
 • hydroksypetydyna
 • hydromorfinol
 • hydromorfon
 • izometadon
 • JWH-007
 • JWH-015
 • JWH-018
 • JWH-019
 • JWH-073
 • JWH-081
 • JWH-098
 • JWH-122
 • JWH-166
 • JWH-200
 • JWH-201
 • JWH-203
 • JWH-208
 • JWH-210
 • JWH-250
 • JWH-251
 • JWH-302
 • JWH-307
 • JWH-368
 • JWH-398
 • kamfetamina
 • Kava kava
 • ketobemidon
 • klonitazen
 • kodoksym
 • koka liście
 • kokaina
 • konopi ziele
 • Leonotis leonurus
 • lewometorfan
 • lewomoramid
 • leworfanol
 • lewotenacylomorfan
 • makowej słomy koncentraty i wyciągi
 • MAM-2201
 • metadon
 • metadonu półprodukt
 • metazocyna
 • metopon
 • metylodezorfina
 • metylodihydromorfina
 • 3-metylofentanyl
 • 3-metylotiofentanyl
 • Mimosa tenuiflora
 • mirofina
 • Mitragyna speciosa
 • mitragynina
 • moramidu półprodukt
 • morferydyna
 • morfina
 • morfiny metylobromek oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy (w tym N-tlenek kodeiny)
 • morfiny N-tlenek
 • MPPP
 • MT-45
 • nalbufina
 • nikomorfina
 • noracymetadol
 • norleworfanol
 • normetadon
 • normorfina
 • norpipanon
 • Nymphaea caerulea
 • opium i nalewka z opium
 • oksykodon
 • oksymorfon
 • Peganum harmala
 • para-fluorofentanyl
 • PEPAP
 • petydyna
 • petydyny półprodukt A
 • petydyny półprodukt B
 • petydyny półprodukt C
 • piminodyna
 • pirytramid
 • proheptazyna
 • properydyna
 • Psychotria viridis
 • quchic
 • qupic
 • racemetorfan
 • racemoramid
 • racemorfan
 • RCS-2
 • RCS-4
 • remifentanyl
 • Rivea corymbosa
 • Salvia divinorum
 • STS-135
 • sufentanil
 • syntekaina
 • Tabernanthe iboga
 • tebaina
 • tebakon
 • tiofentanyl
 • THJ-018
 • Trichocereus peruvianus
 • trimeperydyna
 • tylidyna
 • UR-144
 • żywica konopi
 • oraz:

  Fenyloaceton (fenylopropanon, P2P, benzylometyloketon, BMK) – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów. Fenyloaceton jest półproduktem w syntezie amfetaminy.Dekstrorfan (łac. Dextrorphanum) – organiczny związek chemiczny, enancjomer silnego opioidu – leworfanolu, metabolit dekstrometorfanu, powstaje w wyniku O-demetylacji w wątrobie. Działa na te same receptory co jego eter metylowy, głównie jednak antagonistycznie na receptor NMDA.
 • izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,
 • estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
 • sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.
 • Ustawa (w przeciwieństwie do Jednolitej konwencja o środkach odurzających) nie wymienia explicite dekstrometorfanu i dekstrorfanu jako wyłączonych izomerów, jednak w praktyce nie są one objęte kontrolą.

  Kannabidiol (CBD) – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów. Występuje w konopiach. W przeciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokannabinolu (THC), nie ma działania psychoaktywnego, wpływa jednak na przebieg odurzenia wywołanego działaniem THC. Wykazuje właściwości przeciwpsychotyczne.3-Metylotiofentanyl – organiczny związek chemiczny, syntetyczny lek opioidowy (pochodna fentanylu) objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykazy I i IV). W Polsce jest na wykazach I-N i IV-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Grupa II-N[]

  Środki odurzające grupy II-N to substancje o średnim potencjale uzależniającym, które mogą być stosowane w celach medycznych, naukowych i przemysłowych.

  Grupa zawiera wyłącznie opioidy.

 • acetylodihydrokodeina
 • kodeina
 • dekstropropoksyfen
 • dihydrokodeina
 • etylomorfina
 • folkodyna
 • nikodykodyna
 • nikokodyna
 • norkodeina
 • propiram
 • oraz:

 • izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,
 • sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.
 • Grupa III-N (preparaty środków grup I-N i II-N objęte kontrolą złagodzoną)[]

  Środki odurzające grupy III-N to substancje o nieznacznym potencjale uzależniającym podlegające kontroli złagodzonej. Preparaty zawierające substancje z tej grupy mogą być wydawane z apteki bez recepty.

  JWH-098 ((4-metoksynaftalen-1-ylo)(2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ylo)metanon, CAS 316189-74-9, PubChem 45272116) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.Butyrfentanyl (znany także jako butyr-fentanyl lub butyrylfentanyl) – organiczny związek chemiczny, pochodna piperydyny; syntetyczny środek przeciwbólowy i anestezjologiczny (analgetyk), choć aktualnie nie stosowany w lecznictwie. Jest pochodną stosowanego w analgezji fentanylu i tak jak on jest agonistą receptorów opioidowych μ.

  Grupa zawiera wyłącznie preparaty opioidów.

 • preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej.
 • preparaty zawierające oprócz innych składników:
 • acetylodihydrokodeinę,
 • dihydrokodeinę,
 • etylomorfinę,
 • norkodeinę,
 • nikodykodynę,
 • nikokodynę,
 • w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

  Kwas 4-hydroksybutanowy (kwas γ-hydroksymasłowy, GHB (z ang. gamma-hydroxybutyric acid)) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych. Występuje naturalnie w ludzkim ośrodkowym układzie nerwowym, cytrusach, winie i w niewielkim stężeniu prawie we wszystkich żyjących istotach. Jest strukturalnie podobny do innej endogennej substancji, kwasu 3-hydroksybutanowego.Normorfina to syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest na wykazie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.
 • preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5% dawki difenoksyny.
 • Grupa IV-N (podzbiór I-N objęty kontrolą zaostrzoną)[]

  Środki odurzające grupy IV-N to substancje, co do których stosowana jest kontrola zaostrzona i mogą być stosowane wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt.

  Zipeprol to lek na kaszel, posiadający także działanie psychoaktywne. Nie jest stosowany w Polsce. Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz II). W Polsce jest w grupie II-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Tylidyna (Tilidine) – opioidowy lek przeciwbólowy i znieczulający. Wykazuje silne i długotrwałe działanie przeciwbólowe. Występuje pod nazwą handlową Valoron w formie kapsułek, ampułek oraz kropli i jest skombinowany z Naloksonem, który przy podaniu doustnym traci swoje właściwości, jednak zabobiega działaniu narkotycznemu tylidyny w razie przypadku przyjęcia drogą parenteralną.

  Grupa zawiera opioidy i przetwory konopi.

 • acetorfina
 • acetylo-α-metylofentanyl
 • 3-metylotiofentanyl
 • β-hydroksyfentanyl
 • β-hydroksy-3-metylofentanyl
 • dezomorfina
 • etorfina
 • heroina
 • ketobemidon
 • konopi ziele
 • żywica konopi
 • 3-metylofentanyl
 • MPPP
 • para-fluorofentanyl
 • PEPAP
 • tiofentanyl
 • oraz:

 • izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,
 • estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
 • sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.
 • CP-47497, (C7)-CP-47497 – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów, odkryty w laboratoriach Pfizer w latach 80. XX wieku. Jego homologi znajdowano w mieszankach typu Spice (tzw. dopalaczach). W 2010 roku w Polsce dodano go wraz z homologami do grupy I-N w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jako nowa substancja psychoaktywna nie jest objęta Konwencją o substancjach psychotropowych.Ketobemidon to syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykazy I i IV). W Polsce jest na wykazach I-N i IV-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klorazepan (syn. Klorazepat, łac. Clorazepatum) – organiczny związek chemiczny z grupy benzodiazepin, pochodnych 1,4-benzodiazepiny. W formie soli dwupotasowej stosowany jako psychotropowy lek benzodiazepinowy.
  Butanon — organiczny związek chemiczny z grupy ketonów. Jest bezbarwną, łatwopalną i lotną cieczą o ostrym, słodkim zapachu zbliżonym do acetonu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie w warunkach normalnych, jednak słabiej w wyższej temperaturze. Jest przemysłowo wytwarzany na dużą skalę.
  α-Pirolidynopentiofenon (α-PVP) – organiczny związek chemiczny, pirolidynowa pochodna walerofenonu. Jest analogiem MDPV i ma właściwości stymulujące. W nielegalnym obrocie narkotyków pojawił się na początku XXI wieku.
  Metylon – organiczny związek chemiczny, empatogenna substancja psychoaktywna, pochodna amfetaminy. bk-MDMA zyskało sławę w 2004 roku, gdy pojawiło się w holenderskich smartshopach jako legalny substytut MDMA. Sprzedawane było jako odświeżacz zapachu. bk-MDMA oddziałuje na gospodarkę serotoninową i dopaminową, zwiększając poziom tych substancji w mózgu, co objawia się pobudzeniem, uczuciem euforii, pozornej radości, miłości i szczęścia.
  Toluen (metylobenzen), C6H5CH3 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, stosowany często jako rozpuszczalnik organiczny. Odkrywcą toluenu jest polski chemik Filip Walter.
  Flurazepam – organiczny związek chemiczny, lek z grupy benzodiazepin. Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz IV). W Polsce jest w grupie IV-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Szałwia wieszcza (Salvia divinorum) – gatunek rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.). Nazywany jest także szałwią proroczą, boską szałwią, szałwią czarownika. Występuje endemicznie w Sierra Mazateca w Meksyku na wysokościach 300–1800 m n.p.m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.129 sek.