• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Andrzej Żądło (ur. 25 kwietnia 1953 w Kielcach) – polski duchowny katolicki diecezji kieleckiej, teolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2012 oraz kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na tym wydziale, senator Uniwersytetu Śląskiego.

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachjednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach położona przy ul. Henryka Jordana w Katowicach i sąsiadująca przez ul. Wita Stwosza z Archikatedrą Chrystusa Króla. Wydział powstał w listopadzie 2000 r. „Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek w marcu 1999 roku podpisał porozumienie z abp. Metropolitą Katowickim dr. Damianem Zimoniem. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dekretem z dnia 9 sierpnia 2000 roku, na mocy władzy powierzonej przez papieża Jana Pawła II, erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego”. Prace nad projektem siedziby Wydziału rozpoczęto pod koniec 1999 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2002 roku. Ważną datą w działaniach budowlanych jest 17 kwietnia 2003 r., kiedy abp Damian Zimoń wraz z Rektorem UŚ prof. Januszem Janeczkiem i licznie zgromadzonymi gośćmi, wmurował kamień węgielny. Od 27 maja 2002 r. Wydział Teologiczny ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W 2009 wydział otrzymał również prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Antoni Bartoszek (ur. 1968 w Rudzie Śląskiej) – kapłan archidiecezji katowickiej, specjalista teologii moralnej, doktor habilitowany nauk teologicznych, od 2012 dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

  Na Wydziale są prowadzone jednolite, magisterskie studia stacjonarne z teologii o specjalnościach:

 • Ogólna - skierowana do przyszłych teologów i pragnących pracować naukowo,
 • Nauczycielska - do przyszłych katechetów,
 • Pastoralna - dla kleryków seminarium duchownego,
 • Nauki o rodzinie - dla wszystkich chętnych chcących pogłębić wiedzę z tej dziedziny.
 • Studia niestacjonarne:

 • Teologia nauczycielska
 • Studia podyplomowe:

  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").Profesor uczelniany, w odróżnieniu od profesora tytularnego (tytułu naukowego) – nazwa zajmowanego przez nauczyciela akademickiego stanowiska, obok takich stanowisk jak np.: asystent, adiunkt, docent czy starszy wykładowca. Tytuł profesora uczelnianego nie powinien być zapisywany przed nazwiskiem, a jedynie opcjonalnie po nazwisku, jako dodatkowa informacja, przy czym dodaje się po nim nazwę uczelni, np. ppłk dr hab. Elwira Feliksowicz, prof. AON. Na stanowisko profesora uczelnianego mianuje rektor uczelni.
 • Teologii Pastoralnej,
 • Kwalifikacyjne Teologiczno-Katechetyczne,
 • Studia Rodziny i Mediacji Sądowej.
 • Studia III stopnia (doktoranckie)

  Spis treści

 • 1 Władze Wydziału
 • 2 Poczet dziekanów
 • 3 Struktura wydziału
 • 4 Budynek
 • 5 Linki zewnętrzne
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Władze Wydziału[]

 • Wielki Kanclerz - abp dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki
 • ks. dr hab. Antoni Bartoszek
 • ks. dr hab. Jacek Kempa - prodziekan ds. nauki
 • dr Marek Wójtowicz - prodziekan ds. studentów
 • Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Andrzej Pastwa (ur. 1960) – polski duchowny katolicki, kapłan archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, kanonista, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (WT UŚ).
  Wiktor Paweł Skworc (ur. 19 maja 1948 w Bielszowicach) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk humanistycznych, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1998–2011, arcybiskup metropolita katowicki od 2011.
  Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach – zbudowana w latach 1927−1955 w stylu klasycyzującym według projektu architektów Z. Gawlika i F. Mączyńskiego.
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.
  Wincenty Myszor (ur. 22 maja 1941 w Chełmie Śląskim) – polski duchowny katolicki, prałat, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, patrolog oraz znawca tekstów gnostyckich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.